598 Hindi Lamang Isinasagawa ng mga Tao ang mga Salita ng Diyos

1 Tapos na ang Diyos sa pagpapahayag sa Kanyang mga salita, nguni’t hindi sila nakapamalagi sa anumang paraan at napag-iwanan, hindi nagawang makaagapay sa bawat hakbang, hindi nagawang sundan nang malapitan ang mga yapak ng Cordero. Kung ano ang dapat nilang sundin ay hindi nila sinusunod; kung ano ang dapat nilang isagawa ay hindi nila isinasagawa; kung ano ang dapat nilang ipanalangin ay hindi nila ipinanalangin; kung ano ang dapat nilang alisin ay hindi nila inaalis. Hindi nila ginawa ang alinman sa mga bagay na ito. Kung gayon, ang usapang ito na pagpunta sa piging ay walang laman at walang totoong kahulugan sa anumang paraan. Ito ay sa sariling guni-guni ng mga tao. Maaaring sabihin na sa kasalukuyan hindi tinupad ng mga tao ang kanilang tungkulin sa anumang paraan. Ang lahat ay nakasalalay sa paggawa at pagsasabi ng Diyos Mismo sa mga bagay, samantalang ang gampanin ng mga tao ay talagang napakakaunti lahat. Silang lahat ay walang kabuluhang basura na hindi alam kung paano makikipagtulungan sa Diyos.

2 Ang Diyos ay nagsalita na ng daan libong mga salita, nguni’t hindi isinagawa ng mga tao ang mga ito sa anumang paraan, mula sa pagtalikod sa laman, pagtatapon sa mga pagkaunawa, pagsasagawa ng pagkamasunurin sa Diyos sa lahat ng mga bagay, pagpapaunlad sa pagkaunawa at pagkakamit ng pananaw nang sabay, ang pagpapalaya sa katayuan ng mga tao sa kanilang mga puso, pag-aalis sa mga diyus-diyosan na sumasakop sa kanilang mga puso, paghihimagsik laban sa indibidwal na mga layunin na hindi tama, hindi pagkilos batay sa kanilang mga damdamin, paggawa sa mga bagay nang patas nang walang kinikilingan, pag-iisip nang higit tungkol sa mga kapakanan ng Diyos at ang impluwensiya ng mga ito sa iba kapag sila ay nagsasalita, paggawa ng mas maraming bagay sa kapakanan ng gawain ng Diyos, pag-iisip ng kapakanan ng tahanan ng Diyos sa lahat ng kanilang ginagawa, hindi pagpahintulot sa kanilang mga damdamin na siyang tumukoy ng kanilang pag-uugali, pagtatapon sa kung ano ang nakagagalak sa kanilang laman, pag-aalis ng makasariling mga dating pagkaintindi, at iba pa. nguni’t hindi isinagawa ng mga tao ang mga ito sa anumang paraan,

3 Sa totoo lang ay nauunawaan ng mga tao ang ilang mga bagay sa lahat ng mga salitang ito na hinihingi ng Diyos sa kanila, nguni’t hindi nga lamang sila nakahandang isagawa ang mga ito. Paano pa makagagawa ang Diyos at pakikilusin sila? Paano nagagawa ng mga mapaghimagsik sa mga mata ng Diyos na magkaroon pa rin ng lakas ng loob na piliin ang mga salita ng Diyos upang hangaan ang mga ito? Paano sila nagtataglay ng lakas ng loob upang kainin ang pagkain ng Diyos? Nasaan ang konsensya ng tao? Hindi nila tinupad kahit paano ang mga tungkulin na dapat nilang tuparin, kaya ang pagsasalita tungkol sa paggawa ng lahat ng kanilang makakaya ay walang kabuluhan. Hindi ba sila mga nananaginip? Walang magiging pag-uusap tungkol sa realidad kung walang pagsasagawa. Yaon ay malinaw na katotohanan!

Hango sa “Magtuon nang Higit na Pansin sa Realidad” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan: 597 Ano ang Saysay ng Pagpapahalaga sa Katayuan?

Sumunod: 599 Palaging Hinihintay ng Diyos na Bumalik sa Kanya ang Tao

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messnger

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito