Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Klasikong Tanong at Sagot sa Ebanghelyo ng Kaharian

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tanong 11: Pinahirapan din si Pastor Yuan ng CCP dahil sa kanyang pananampalataya noong nakaraan. Hindi ko kailanman inakala na makikipagsabwatan siya sa mala-demonyong CCP upang tutulan ang Makapangyarihang Diyos. Hindi ba ito garapalang pagsalungat sa Diyos? Paano naging napakataksil at napakamalisyoso ang mga pastor at mga namumuno na ito?

Sagot: Sa bawat oras na nagkatawang-tao ang Diyos, Kanyang inilantad ang ilang anticristo, mga demonyo, sa mga relihiyosong grupo. Noong dumating ang Panginoong Jesus sa mundo, Kanyang inilantad ang lahat ng mapagpaimbabaw na Fariseo at mga masasamang puwersa na anticristo. Ngayon ay dumating na ang Makapangyarihang Diyos, at Kanya ring inilantad ang masasamang puwersa ng mga anticristo sa mga relihiyosong grupo ng mga huling araw. Ang pagpapakita at gawain ng Diyos na nagkatawang-tao ay maraming ibinubunyag tungkol sa mga tao. Totoong maraming pinuno ng relihiyon ang pinahirapan ng masamang CCP. Ang ilan ay nabilanggo nang 10 o maging 20 taon. Ang ilan ay nahiwalay mula sa kanilang mga asawa at mga anak, nasira ang kanilang mga pamilya. Subalit hindi pa rin nila nakikita ang totoong mukha ng mga demonyo sa CCP. Kapag inihahayag ng Makapangyarihang Diyos ang katotohanan at ginagawa ang Kanyang gawain na paghatol sa mga huling araw, sila ay nakikipagsabwatan pa sa malademonyong CCP upang buong galit na kondenahin at tutulan ang Makapangyarihang Diyos, halos parang ipinapako na naman ang Diyos. Ito ay natitiyak sa pamamagitan ng kanilang pagkamuhi sa katotohanan at malasatanas na kalikasang tumututol sa Diyos. Ipinapakita nito na itong mga relihiyosong grupo ay parang mga mala-demonyong rehimen – silang lahat ay nabibilang sa kampo ni Satanas. Lahat sila ay malasatanas, masasamang puwersa na buong galit na nagkokondena at tumututol sa Diyos. Tingnan natin ang isa pang talata sa salita ng Makapangyarihang Diyos. Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Gaano karami ang naghahanap ng katotohanan at sumusunod sa katuwiran? Silang lahat ay mga hayop tulad ng mga baboy at mga aso, pinapangunahan ang isang grupo ng mga mabahong langaw sa isang tumpok ng dumi upang kawagin ang kanilang mga ulo at mag-udyok ng kaguluhan. Naniniwala sila na ang kanilang hari ng impiyerno ay ang pinaka-nakahihigit sa mga hari, na hindi napagtatantong sila ay walang kwenta na mas higit pa sa mga langaw sa bulok. … Na may berdeng pakpak sa kanilang mga likuran (ito ay tumutukoy sa kanilang pahayag na naniniwala sa Diyos), nagsisimula silang maging mayabang at ipinagmamalaki sa lahat ng dako ang kanilang sariling kagandahan at pagiging kaakit-akit, lihim na tinataboy palayo ang kanilang mga karumihan papunta sa tao. Sila rin ay mayabang, na parang ang isang pares ng bahagharing kulay na mga pakpak ay maaaring itago ang kanilang sariling mga karumihan, at sa gayon inuusig nila ang pag-iral ng tunay na Diyos (ito ay tumutukoy sa tunay na kuwento ng mundo ng relihiyon). Hindi masyadong alam ng tao na, kahit na ang mga pakpak ng mga langaw ay maganda at kaakit-akit, itong lahat ay hindi hihigit sa isang maliit na langaw na puno ng dumi at nababalot ng mga mikrobyo. Sa kalakasan ng mga baboy at mga aso ng kanilang mga magulang, tumatakbo silang huramentado sa buong lupa (ito ay tumutukoy sa mga relihiyosong opisyal na umuusig sa Diyos sa batayan nang malakas na suporta mula sa bansa na pinagtataksilan ang tunay na Diyos at ang katotohanan) na may napakalaking kabangisan. Ito ay parang ang mga multo ng mga Judiong Pariseo ay bumalik kasama ang Diyos sa bansa ng malaking pulang dragon, bumalik sa kanilang lumang pugad. Nagsimula silang muli sa kanilang gawa ng pag-uusig, ipinagpapatuloy ang kanilang gawa na sumasaklaw sa ilang libong taon. Ang grupong ito ng masasamang tao ay tiyak na malilipol sa lupa sa katapusan! Lumalabas na, pagkatapos ng ilang libong taon, ang mga karumaldumal na espiritu ay naging mas tuso at mapandaya. Patuloy silang nag-iisip ng mga paraan upang lihim na pahinain ang gawain ng Diyos. Sila ay matalino at tuso at nais ulitin sa kanilang tinubuang-bayan ang trahedya na ilang libong taon na ang nakakaraan. Halos pinilit nitong magbigay ang Diyos ng isang malakas na sigaw, at hirap Siyang panatilihin ang Sarili Niya sa pagbabalik sa ikatlong langit upang lipulin sila” (“Gawa at Pagpasok (7)” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Magmula noong inumpisahang ipahayag ng Makapangyarihang Diyos ang katotohanan upang gawin ang kanyang gawaing paghatol, nagkokondena at tumututol na ang mga pinuno ng relihiyon. Nakipagsabwatan sila sa mala-demonyo na CCP at umasa sa mga masamang puwersa ng rehimen ng CCP, sa isang banda ay isinasara at mahigpit na kinokontrol ang mga relihiyosong grupo upang hadlangan ang mga mananampalataya sa paghahanap at pagsisiyasat sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, at sa kabilang banda ay handang maging mga espiya ng CCP upang masubaybayan ang bayan ng Diyos. Sila ang nagbibigay ng impormasyon sa CCP upang arestuhin ang bayan ng Diyos, at bumubuo ng nagkakaisang grupo kasama ang masamang CCP sa isang pagtatangka na sama-samang ipawalang-bisa ang gawain ng Diyos sa mga huling araw. Ang mga katotohanang ito ay sapat na nagpapatunay na karamihan sa mga pinuno ng relihiyon ay mayroon ding likas na pagkatao na namumuhi sa katotohanan, malasatanas kagaya ng mga demonyo sa CCP. Lahat sila ay larawan ng mga demonyong muling nagkatawang-tao at lahat ay mga kaaway ng Diyos. Ang ibinunyag ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay lubos na tama. Ang kasalukuyang mga pinuno ng relihiyon ay ang mga Fariseo ng modernong panahon. Ang kanilang mga gawain na tumututol sa Diyos at masama ay mas malala pa kaysa sa mga Fariseong Hudyo noong panahon na iyon. Ang kanilang pagtutol at pagkondena sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay paglapastangan sa Banal na Espiritu. Ito ay halos parang pagpako ulit kay Cristo sa krus sa mga huling araw. Ipinapakita nito na ang lahat ng pinuno ng relihiyon ay anticristo na inilantad ng gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Ito ay isang katotohanan na hindi maaaring itanggi ng sinuman!

mula sa iskrip ng pelikulang Awit ng Tagumpay

Sinundan:Tanong 10: Madalas na ipinapaliwanag ni Pastor Yuan ng aming iglesia ang Biblia, tinuturuan tayong maging mababang-loob, matiyaga, at masunurin. Kapani-paniwala ang kanyang pananalita, at mukhang makadiyos mula sa kanyang panlabas na anyo. Nakinig din si Pastor Yuan sa inyong pagpapatotoo tungkol sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw sa atin. Inamin din niya na ang salita ng Makapangyarihang Diyos ay ang katotohanan, ngunit bakit hindi niya ito tinatanggap? Bakit nagkakalat pa siya ng mga tsismis sa lahat ng lugar, kinokondena at tinututulan ang gawain ng Diyos sa mga huling araw, at pinipigilan ang mga tao na bumaling sa Makapangyarihang Diyos?

Sumunod:Tanong 12: Hindi naiintindihan ng karamihan sa ating mga kapatiran: Bago ang pagdating ng Panginoong Jesus, madalas na ipinapaliwanag ng mga Fariseo sa iba ang Biblia sa sinagoga; tumatayo sila sa harapan ng mga tao at nagdadasal at ginagamit ang mga patakaran sa Biblia para mabatikos ang mga tao; Mukha silang napakagalang sa panlabas, tulad ng mga taong hindi kailanman itatakwil ang Biblia, ngunit bakit isinumpa ng Panginoong Jesus ang mga Fariseo? Sa anong paraan sila tumutol sa Diyos? Paano nila ipinakita ang kanilang pagiging hipokrito? Bakit nakamtan nila ang galit ng Diyos?

Baka Gusto Mo Rin