Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

1021 Nang Magkatawang-tao ang Diyos, Saka Lamang Nagkaroon ang Tao ng Pagkakataong Maligtas

1 Balang araw, ang inyong mga karanasan ang magiging dahilan para maunawaan ninyo na ang pagkakatawang-tao ng Diyos—ang laman ng normal na pagkatao—ang siyang kinakailangan ng buong sangkatauhan. Kapag mas normal ang pagkakatawang-tao, pagkatao, at lahat ng inihahayag ng Diyos, mas maliligtas tayo, at kapag mas normal ang mga ito, ang mga ito ang mas kailangan natin; kung ang pagkakatawang-tao ng Diyos ay higit sa karaniwan, wala ni isa sa atin—kahit hinirang pa tayo ng Diyos—ang maaaring maligtas. Talagang dahil ito sa pagpapakumbaba at pagiging kubli ng Diyos, dahil sa pagiging normal at praktikal ng tila karaniwang Diyos na ito, kaya may pagkakataon ang mga tao na maligtas. Matatagpuan sa mga tao ang pagsuway, at ang diwa ng tiwali ang napakasamang disposisyon, at dahil dito, nabubuo ang lahat ng uri ng pagkaunawa, maling pagkaintindi, at pagsalungat sa Diyos; nangyayari pa na, bunga ng mga pagkaunawang ito, madalas na tanggihan ng mga tao ang Cristong ito, at tanggihan ang Kanyang normal na pagkatao—na isang malaking pagkakamali.

2 Kung hangad mong matanggap ang pagliligtas ng Diyos, at ang paghatol at pagkastigo ng Diyos, dapat mo munang isantabi ang iyong iba-ibang pagkaunawa at maling pakahulugan tungkol kay Cristo, dapat mong isantabi ang iba-iba mong ideya at opinyon tungkol kay Cristo, at dapat mong tanggapin ang lahat ng nagmumula sa Kanya. Sa gayon lamang papasok sa iyong puso at magiging buhay mo ang mga salitang Kanyang sinasabi at ang mga katotohahang ipinapahayag Niya. Kung hangad mong sundin si Cristo, dapat mong tanggapin ang lahat ng nauugnay sa Kanya; hindi mo Siya dapat kalabanin, hindi mo dapat ipagpilitan ang iyong sariling mga pagkaunawa at patuloy kang magkamali sa pag-unawa at magduda sa Kanya, o tanggihan pa at kalabanin Siya. Sa gayong pag-uugali, sarili mo lamang ang masasaktan mo; hindi ito makatutulong sa iyo kahit kaunti.

Hango sa “Kapag Isinaayos Mo ang Iyong mga pagkaintindi, Saka Ka Lamang Makakapasok sa Tamang Landas ng Pananalig sa Diyos I” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Sinundan:Ang Apat na Kondisyon para Magawang Perpekto ng Diyos ang Tao

Sumunod:Bumababa ang Anak ng Tao sa Lupa

Baka Gusto Mo Rin