930 Humahantong ang Isang Normal na Kalagayan sa Mabilis na Paglago sa Buhay

1 Sa bawat yugto, may direktang kaugnayan ang mga kalagayan ng mga tao sa antas ng kung paano sila nakapasok sa katotohanan at kung gaano karami nito ang nakamit na nila. Kapag medyo normal ang mga kalagayan ng mga tao, kaya nilang maunawaan at mapasok ang ilang mga katotohanan; dahil doon, kaya nilang maunawaan ang ilang praktikal na bagay na ayon sa mga salita ng Diyos. Kaya rin nilang tustusan at pagsilbihan ang iba. Ang ilan ay wala sa tamang kalagayan; kahit na naghahanap sila, at kahit pa nagbabasa sila, nakikinig, at nakikipagtalastasan, sa katapusan ay mas kaunti pa rin ang nakakamit nila kaysa mga tao na nasa mga normal na kalagayan.

2 Kung mayroon laging iiral na mga karumihang pantao, pagbubunyag ng mga tiwali nilang kalikasan, at pagkahalo ng mga pantaong pagkaunawa at imahinasyon, kung gayon, malamang ganap nang magulo ang mga tao sa loob. Paano nito hindi maaapektuhan ang pagpasok nila sa katotohanan? Tanging ang mga taong may malinaw na pag-iisip ang makakaunawa sa katotohanan, at tanging ang mga taong may dalisay na mga puso ang makakakita sa Diyos. Sa pamamagitan lamang ng pag-aalis nila ng mga laman nila magagawang madaling matanggap ang katotohanan. Kapag naguguluhan ang mga puso ng mga tao, mahirap para sa kanila na maunawaan ang katotohanan. Tanging yaong mga nauunawaan ang katotohanan ang makakapansin ng kanilang mga sariling kalagayan hanggang sa isang punto, at tanging sa pamamagitan ng pagkaalam ng diwa ng kanilang mga suliranin nila mauunawaan ang kanilang sariling kalikasan.

3 Kung tama at ganap na normal ang mga kalagayan ng mga tao, magkakaroon sila ng tunay na tayog; dahil dito, malamang hindi sila madudulas o magrereklamo kapag nahaharap sa lahat ng uri ng mga isyu. Ang paraan mo ng paghahanap sa bawat yugto at ang kalagayan kung saan ka naghahanap ay mga bagay na hindi mo maaaring balewalain. Ang kawalan ng pag-iingat ay magdadala ng gulo kalaunan. Kapag normal ang kalagayan mo, lalakad ka sa tamang landas at gagawin ang mga bagay nang tama, at mabilis kang papasok sa mga salita ng Diyos. Tanging sa pamamagitan ng paghahanap sa ganitong paraan maaaring lumago ang buhay mo.

Hango sa “Dapat Mong Gamitin ang Katotohanan sa Paglutas ng Iyong mga Negatibong Kalagayan” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Sinundan: 928 Ano ang Isang Normal na Kalagayan

Sumunod: 931 Ibaling Mo ang Puso Mo sa Diyos Upang Madama ang Pagiging Kaibig-ibig Niya

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messnger

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito