166 Naglalakad sa Landas ng Pagmamahal sa Diyos

1

Wala akong pakialam kung mahirap ang landas ng pananalig sa Diyos,

Isinasagawa ko lang ang Kanyang kalooban bilang bokasyon ko;

lalong wala akong pakialam kung tumanggap man ako ng mga pagpapala o magdanas ng kasawian sa hinaharap.

Ngayong nagpasiya na ako na mahalin ang Diyos, magiging tapat ako hanggang wakas.

Anumang mga panganib o paghihirap ang nakakubli sa likod ko,

anuman ang kahinatnan ko,

para masalubong ang araw ng kaluwalhatian ng Diyos,

Sinusundan ko nang husto ang mga yapak ng Diyos at patuloy na nagpupunyagi.

2

Nakikita ko na lubhang nag-aalala ang puso ng Diyos.

Paano ko dapat gawin ang aking tungkulin upang mahatian ang Diyos sa Kanyang pasanin?

Ang landas ng pagpapalaganap ng ebanghelyo ng kaharian ay napakahaba at napakahirap.

Kung mahal ko ang Diyos, dapat akong magdusa upang Siya’y patotohanan.

Dahil nakapagpasiya na akong mahalin ang Diyos, dapat kong ilaan ang sarili ko sa Kanya.

Handa akong magdusa ng anuman upang maaliw ang puso ng Diyos.

Nagdaranas ang Diyos ng napakalaking kahihiyan upang iligtas ang sangkatauhan.

Kung mahal natin ang Diyos, dapat nating isaalang-alang ang Kanyang kalooban.

Sinusubukan tayo ng Diyos upang makita kung mahal natin Siya talaga o hindi.

Kung nauunawaan natin ang katotohanan, dapat tayong lumaban upang patotohanan ang Diyos.

Gaano man katindi ang pang-uusig, mga pagsubok at paghihirap,

laging mangunguna ang pagmamahal sa Diyos at pagsasagawa ng Kanyang kalooban,

at siguradong tayo’y pupurihin Niya.

Sinundan: 165 Patotoo ng Buhay

Sumunod: 167 Tagumpay ang mga Banal

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito