Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

166 Naglalakad sa Landas ng Pagmamahal sa Diyos

1

Wala akong pakialam kung mahirap ang landas ng pananalig sa Diyos,

Isinasagawa ko lang ang Kanyang kalooban bilang bokasyon ko;

lalong wala akong pakialam kung tumanggap man ako ng mga pagpapala o magdanas ng kasawian sa hinaharap.

Ngayong nagpasiya na ako na mahalin ang Diyos, magiging tapat ako hanggang wakas.

Anumang mga panganib o paghihirap ang nakakubli sa likod ko,

anuman ang kahinatnan ko,

para masalubong ang araw ng kaluwalhatian ng Diyos,

Sinusundan ko nang husto ang mga yapak ng Diyos at patuloy na nagpupunyagi.

2

Nakikita ko na lubhang nag-aalala ang puso ng Diyos.

Paano ko dapat gawin ang aking tungkulin upang mahatian ang Diyos sa Kanyang pasanin?

Ang landas ng pagpapalaganap ng ebanghelyo ng kaharian ay napakahaba at napakahirap.

Kung mahal ko ang Diyos, dapat akong magdusa upang Siya’y patotohanan.

Dahil nakapagpasiya na akong mahalin ang Diyos, dapat kong ilaan ang sarili ko sa Kanya.

Handa akong magdusa ng anuman upang maaliw ang puso ng Diyos.

Nagdaranas ang Diyos ng napakalaking kahihiyan upang iligtas ang sangkatauhan.

Kung mahal natin ang Diyos, dapat nating isaalang-alang ang Kanyang kalooban.

Sinusubukan tayo ng Diyos upang makita kung mahal natin Siya talaga o hindi.

Kung nauunawaan natin ang katotohanan, dapat tayong lumaban upang patotohanan ang Diyos.

Gaano man katindi ang pang-uusig, mga pagsubok at paghihirap,

laging mangunguna ang pagmamahal sa Diyos at pagsasagawa ng Kanyang kalooban,

at siguradong tayo’y pupurihin Niya.

Sinundan:Patotoo ng Buhay

Sumunod:Tagumpay ang mga Banal

Baka Gusto Mo Rin