Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

256 Hangad Ko Lamang na Mahalin ang Diyos sa Aking Puso

O Diyos! Hindi ko hinihingi na magpaubaya ang iba sa akin o tratuhin ako nang mabuti, ni unawain o sang-ayunan nila ako. Hinihingi ko lamang na magawang mahalin Ka sa puso ko, na maging panatag ako sa aking puso, at maging malinis ang konsensiya ko. Hindi ko hinihingi na purihin ako ng iba, o bigyan ng mataas na pagpapahalaga; Hinihingi ko lang na mabigyan Ka ng kasiyahan mula sa puso ko, at nais ko lamang na isagawa ang katotohanan upang mapalugod Ka. Ginagampanan ko ang aking tungkulin na may buong paglalaaan, at bagama’t hangal ako at may mahinang kakayahan, alam kong kaibig-ibig Ka, at handa kong ilaan sa Iyo ang lahat ng mayroon ako. Ang tanging nais ko ay kumilos batay sa aking puso ng pag-ibig para sa Iyo; hinihingi ko lang na paglingkuran Ka nang buong puso at nasa katotohanan. Wala akong higit na ninanais pa kundi ang isakatuparan ang Iyong kalooban sa buong buhay ko, at gawin ang lahat ng bagay ayon sa Iyong kalooban.

Sinundan:Determinado Akong Mahalin ang Diyos

Sumunod:Wala Nang Ibang Nanaisin pa ang Aking Puso

Baka Gusto Mo Rin