241 Sa Wakas Nabubuhay Akong Kawangis ng Tao

1 Lubog sa impluwensiya ng sanlibutan, namuhay ako ng isang sinungaling at mapagkunwaring buhay. Labis akong naging maingat sa pakikitungo sa iba. Hindi ako basta nagsalita ng isang totoong salita. Kumilos ako ayon sa mga pilosopiya ng buhay, pakubling kumilos samantalang naniniwalang marangal ako. Binigyang kasiyahan ko ang aking kayabangan samantalang hindi ko maitago ang malaking takot sa aking puso. Hinahatulan at inilalantad ng mga salita ng Diyos ang napakasamang pagkatao ng sangkatauhan. Katulad ng paggising mula sa isang panaginip, alam kong hindi ako nabuhay bilang isang tao. Naging buhay ko ang pagsisinungaling, kabuktutan, at pandaraya. Kung walang katapatan, kabutihan ng puso, anong dignidad o karangalan ang mayroon? Mga diyablo ang mga taong nanlilinlang na kailangang bunutin at itapon ng Diyos. Namumuhi ako dahil kulang ako sa katauhan. Napagpasyahan kong babaguhin ko ang sarili ko.

2 Likas na tapat at makatuwiran ang Diyos at sinusuri Niya ang lahat. Hindi makaliligtas sa paningin ng Diyos ang panlilinlang ng tao. Malalantad ito sa huli. Minamahal ng mga tapat na tao ang katotohanan at natatamo nila ang mga biyaya at proteksyon ng Diyos. Nang maunawaan ang katotohanan, pinunit ko ang aking balatkayo at hinangad na maging tapat na tao. Sa paraang simple at hayagan, sinuri ko ang sarili ko at inilantad, at hindi ako natakot na pagtawanan. Patas ako sa aking pananalita, hindi umaasa sa mga damdamin at buo ang hangarin. Wala akong panlilinlang sa harapan ng Diyos at isinuko ko ang puso ko sa Kanya. Tapat kong ginampanan ang tungkulin ko, walang hininging kapalit, kundi ang mabigyang kasiyahan lang ang Diyos. Maalwan ang aking puso at may kasiyahan akong kumikilos ayon sa katotohanan. Ang pagiging isang tapat na tao at pamumuhay sa liwanag ay isang totoong buhay-tao. Ang pagdakila sa Diyos at pamumuhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, taglay ko ngayon ang katapatan at karangalan. Nilinis ako ng mga salita ng Diyos, na nagbigay-daan upang ako’y makapamuhay na kawangis ng tao.

Sinundan: 240 Walang Patutunguhan ang Paglayo sa mga Salita ng Diyos

Sumunod: 242 Isang Pusong Tapat sa Diyos

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messnger

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito