Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

429 Simpleng Bagay ba ang Pagkakatawang-tao ng Diyos?

1 Sa mga tao, Ako ang Espiritung hindi nila makita, ang Espiritung hindi nila mahahawakan kailanman. Dahil sa tatlong yugto ng Aking gawain sa lupa (paglikha ng mundo, pagtubos, at pagwasak), nagpapakita Ako sa gitna nila sa iba’t ibang panahon (hindi sa publiko kailanman) upang gawin ang Aking gawain sa mga tao. Ang unang pagkakataon na pumarito Ako sa mga tao ay noong Kapanahunan ng Pagtubos. Mangyari pa napunta Ako sa pamilyang Judio; Kaya Ko personal na ginawa ang gawaing ito ay dahil nais Kong gamitin ang Aking katawang-tao bilang handog sa kasalanan sa Aking gawain ng pagtubos. Kaya ang unang nakakita sa Akin ay ang mga Judio sa Kapanahunan ng Biyaya. Iyon ang unang pagkakataon na gumawa Ako sa katawang-tao.

2 Sa Kapanahunan ng Kaharian, ang gawain Ko ay lupigin at gawing perpekto [ang tao], kaya muli Kong ginawa ang paggabay nang nasa katawang-tao. Ito ang ikalawang pagkakataon Kong magtrabaho na nasa katawang-tao. Sa huling dalawang yugto ng gawain, ang nakakasalamuha ng mga tao ay hindi na ang hindi nakikita at hindi nahahawakang Espiritu, kundi isang tao na siyang Espiritung nagkatawang-tao. Kaya sa mga mata ng tao, nagiging tao Akong muli na hindi kamukha ng anyo at dama ng Diyos. Bukod dito, ang Diyos na nakikita ng mga tao ay hindi lamang lalaki, kundi babae rin, na lubhang kataka-taka at nakalilito sa kanila. Muli’t muli, pinuputol ng Aking pambihirang gawain ang sinaunang paniniwala sa loob ng napakaraming taon. Nalito ang mga tao!

3 Ang Diyos ay hindi lamang ang Banal na Espiritu, ang Espiritung iyon, ang Espiritung pinatindi nang pitong beses, ang Espiritung sumasaklaw sa lahat, kundi isang tao rin, isang ordinaryong tao, isang lubhang karaniwang tao. Hindi lamang Siya lalaki, kundi babae rin. Magkapareho sila dahil kapwa sila isinilang sa tao, at magkaiba dahil ipinaglihi ang isa sa pamamagitan ng Banal na Espiritu at ang isa naman ay isinilang sa isang tao ngunit nagmula mismo sa Espiritu. Magkatulad Sila dahil pareho Silang Diyos na nagkatawang-tao na nagsasagawa ng gawain ng Diyos Ama, at magkaiba dahil ginagawa ng isa ang gawain ng pagtubos at ang isa naman ay ang gawain ng paglupig. Parehong kumakatawan sa Diyos Ama, nguni’t ang isa ay ang Panginoon ng pagtubos na puno ng kagandahang-loob at awa, at ang isa naman ay ang Diyos ng katuwiran na puspos ng poot at paghatol. Ang isa ay ang Kataas-taasang Tagapagpatupad na maglulunsad sa gawain ng pagtubos, at ang isa ay ang matuwid na Diyos na tutupad sa gawain ng panlulupig.

Hango sa “Pagdating sa Diyos, Ano ang Iyong Pagkaunawa?” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan:Kailangan Mong Ituring nang Tama ang Biblia

Sumunod:Maaari bang Tukuyin ng mga Nilalang ng Diyos ang Kanyang Pangalan?

Baka Gusto Mo Rin