Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

937 Bigyang-Pansin Mo ang Gawain ng Banal na Espiritu

1 Anong uri ng mga tao ang nililiwanagan ng Banal na Espiritu? Yaong maliliksi at maiingat sa kanilang mga iniisip. Kapag binibigyan sila ng isang damdamin, at kaliwanagan, nagagawang mapagtanto ng mga ganitong tao na ito ay ginawa ng Banal na Espiritu, at na nais ng Diyos na gumawa sa ganitong paraan. Maaari ring may mga panahon kung kailan sila ay sinasaway; sa sandaling maramdaman nila ito, napipigilan sila—ito ang uri ng taong nililiwanagan ng Banal na Espiritu. Sa yaong mga walang ingat, at walang pang-unawang espirituwal, binibigyan sila ng isang damdamin, pero hindi nila kayang mapagtanto ito. Hindi nila binibigyang-pansin ang gawain ng Banal na Espiritu, kung kaya hindi na sila nililiwanagan ng Banal na Espiritu. Kapag hindi nila tinanggap ang kaliwanagan ng tatlo o apat na sunud-sunod na beses, hindi na gagawa ang Banal na Espiritu.

2 Ang ilang tao ay hindi maingat sa kanilang mga iniisip; palagi nilang ibinabatay ang paghatol nila sa kanilang mga panaginip. Makakagawa ba sila ng tumpak na mga hatol sa ganoong paraan? Ang pagkakilala mo sa sarili mo at ang pag-unawa sa kalooban ng Diyos ay dapat sa pamamagitan ng katotohanan, sa pamamagitan ng pagkaalam, at sa pamamagitan ng pagdanas, hindi sa pamamagitan ng mga panlabas na pangyayari. Sadyang tunay ang gawain ng Banal na Espiritu. Ang ilan ay kaya lamang maunawaan ang katotohanan, pero pagdating sa gawain ng Banal na Espiritu, wala silang karanasan. Sa hinaharap, dapat ninyong bigyang-pansin ang pinakabanayad na mga damdamin, ang pinakabanayad na liwanag. Kapag may nangyayari sa iyo, dapat mo itong pagmasdang mabuti at pakitunguhan mula sa pananaw ng katotohanan, at dahan-dahan kang papasok sa tamang landas.

Hango sa “Kailangan Mong Isaalang-alang ang Lahat ng Bagay ayon sa Pananaw ng Katotohanan” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Sinundan:Gampanan Mo ang Tungkulin Mo at Tatayo Kang Saksi

Sumunod:Dapat Mong Tanggapin ang Pagsisiyasat ng Diyos sa Lahat ng Bagay

Kaugnay na Content