Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

55 Tumayo at Sumayaw para sa Diyos

Bilis

55 Tumayo at Sumayaw para sa Diyos

I

Narinig na natin ang tinig ng Diyos at naitaas na tayo

sa harap Niya upang makadalo sa piging. sa piging.

Ating kinakain at iniinom ang mga salita ng Diyos

at nagdadasal tayo sa Kanya,

ang mabuhay sa harap Niya'y kagalakan.

Nang maniwala tayo sa Diyos sa relihiyon,

puso nati'y madilim at wala tayong tinahak.

Ngayon kinakain natin at iniinom ang Kanyang salita,

nakikibahagi sa katotohana't.

Ang tamasahin ang gawain

ng Banal na Espiritu'y kasiyahan.

Mga kapatid, tumayo at sumayaw!

Ialay ang bagong sayaw sa pagpuri sa Diyos!

Natakasan na natin ang mga gapos

ng mga ritwal ng relihiyon,

naunawaan na natin ang katotohanan,

ang ating espiritu ay napalaya na.

Lahat ng salita ng Diyos ay katotohanan,

itinuturo sa atin ang daan ng buhay.

Di na tayo muling magpaplano sa'ting sarili,

lubos nating susundin kapamunuan at pagsasaayos Niya.

II

Tayo'y dumaan sa paghatol ng mga salita ng Diyos,

nililinis at binabago ang ating katiwalian, katiwalian.

Nabubuhay tayong parang mga inosenteng bata,

at sinasamba natin ang Diyos

sa espiritu at sa katotohanan.

Sa paggabay sa atin ng mga salita ng Diyos,

tayo mismo ang dumudurog sa lahat

ng pang-aapi at paghihirap.

Anumang paghadlang na gawin ni Satanas,

susundin natin si Cristo at magiging tapat hanggang wakas.

Mga kapatid, tumayo at sumayaw!

Ialay ang bagong sayaw sa pagpuri sa Diyos!

Pagsunod kay Cristo ay totoong kaligayahan,

ang landas ay lalong lumiliwanag.

Sa pag-alam sa pagkamakatuwiran

at kabanalan ng ating Diyos,

tanging hiling ng aking puso'y purihin Siya.

Ang pagpuri sa Diyos ay kaligayahan,

ang makapiling natin Siya ay tunay na kasiyahan.

Ang magpatotoo sa Diyos ay tunay na kaluwalhatian,

ang espiritu ko ay lubos na napalaya.

Purihin ang Diyos sa paggapi kay Satanas,

nakamit Niya na ang lahat ng kaluwalhatian.

Sinundan:Sumayaw sa Paligid ng Trono

Sumunod:Purihin ang Makapangyarihang Diyos

Baka Gusto Mo Rin