Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Paglapastangan sa Espiritu ang Pagtanggi sa Wakas-ng-Panahong Cristo

Bilis

Paglapastangan sa Espiritu ang Pagtanggi sa Wakas-ng-Panahong Cristo

I

Si Cristo'y nagpakita sa mga huling araw,

upang ang lahat ng tunay na naniniwala sa Kanya

ay mabigyan ng buhay, mabigyan ng buhay.

Ang gawaing ginawa ni Cristo ay para sa

pagtatapos ng sinauna at pagdadala sa bagong panahon.

Ito ang landas na dapat tahakin

ng lahat ng papasok sa bagong panahon.

Kung hindi mo Siya makakayang tanggapin,

sa halip ikokondena, lalapastanganin o uusigin Siya,

ika'y nakatadhanang masunog magpakailanman

at 'di kailanman papasok sa kaharian ng Diyos.

Si Cristo Mismo ang pagpapahayag

ng Banal na Espiritu at ng Diyos,

ang Nag-iisang pinagtiwalaan ng Diyos

na gumawa ng Kanyang gawain sa lupa.

Kaya sinasabi ng Diyos na kung 'di mo matatanggap

ang nagawa ni Cristo ng mga huling araw,

sa gayon ay nilalapastangan mo ang Banal na Espiritu.

At ang ganting pinagdusaha'y kitang-kita ng lahat.

II

Sinasabi sa iyo ng Diyos na kung kinakalaban mo't

ikinakaila si Cristo ng mga huling araw,

'di makakaya ninuman ang mga kahihinatnan,

'di ito makakaya ninuman alang-alang sa 'yo.

'Di ka na magkakaroon pa ng mga pagkakataon

na makamit ang pagsang-ayon ng Diyos

mula sa araw na ito.

Maaari mong subukang tubusin ang sarili mo,

pero 'di mo na muling makikita ang mukha ng Diyos.

Dahil ang kinakalaban mo ay 'di isang tao,

ang itinatatwa mo'y 'di isang taong mahina,

si Cristo ang iyong itinatatwa.

Batid mo ang kahihinatnang ito?

Si Cristo Mismo ang pagpapahayag

ng Banal na Espiritu at ng Diyos,

ang Nag-iisang pinagtiwalaan ng Diyos

na gumawa ng Kanyang gawain sa lupa.

Kaya sinasabi ng Diyos na kung 'di mo matatanggap

ang nagawa ni Cristo ng mga huling araw,

sa gayon ay nilalapastangan mo ang Banal na Espiritu.

At ang ganting pinagdusaha'y kitang-kita ng lahat.

III

Nakagawa ka ng karumal-dumal na krimen,

hindi lang maliit na pagkakamali.

Kaya't huwag ilabas ang mga pangil

laban sa katotohanan

o gumawa ng walang-ingat na mga puna.

Dahil ang katotohanan lamang

ang magbibigay sa iyo ng buhay

at pahihintulutan kang muling maipanganak

at makita ang mukha ng Diyos.

Si Cristo Mismo ang pagpapahayag

ng Banal na Espiritu at ng Diyos,

ang Nag-iisang pinagtiwalaan ng Diyos

na gumawa ng Kanyang gawain sa lupa.

Kaya sinasabi ng Diyos na kung 'di mo matatanggap

ang nagawa ni Cristo ng mga huling araw,

sa gayon ay nilalapastangan mo ang Banal na Espiritu.

At ang ganting pinagdusaha'y kitang-kita ng lahat.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan:Sa Pagsunod Lamang sa Gawain ng Banal na Espiritu Makasusunod Hanggang Wakas

Sumunod:Ang Huling Kailangan ng Diyos sa Tao