Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

855 Ang Mapanganib na mga Bunga ng Pagkakanulo sa Diyos

1 Lahat ng kaluluwa na ginawang tiwali ni Satanas ay nasa ilalim ng kontrol ng sakop ni Satanas. Tanging yaong mga naniniwala kay Cristo ang naihiwalay na, nailigtas mula sa kampo ni Satanas, at nadala sa kaharian ng ngayon. Ang mga taong ito ay hindi na namumuhay sa ilalim ng impluwensiya ni Satanas. Kahit ganoon, ang kalikasan ng tao ay nakaugat pa rin sa laman ng tao. Na ang ibig sabihin bagama’t ang inyong mga kaluluwa ay nailigtas na, ang inyong kalikasan ay nasa lumang anyo pa rin at ang pagkakataon na inyong ipagkakanulo Ako ay nananatili sa isandaang porsiyento. Kaya nga ang Aking gawain ay sadyang pangmatagalan, sapagka’t ang inyong kalikasan ay masyadong di-natitinag.

2 Ngayon lahat kayo ay nagdurusa hanggang sa makakaya ninyo sa pagtupad ng inyong mga tungkulin, subali’t ang di-maikakailang katunayan ay ito: Bawat isa sa inyo ay may kakayahang ipagkanulo Ako at bumalik sa sakop ni Satanas, sa kampo nito, at bumalik sa inyong lumang mga pamumuhay. Sa panahong iyon, hindi magiging posible para sa inyo na magkaroon ng isang pilas ng pagkatao o anyo ng isang tao gaya ninyo ngayon. Sa seryosong mga kaso, kayo ay mawawasak at saka mapapahamak nang walang-hanggan, kailanman ay hindi na magkakatawang-tao muli kundi matinding mapaparusahan. Ang Aking gawain ay ang gawain ng pagliligtas ng mga kaluluwa ng mga tao. Kung ang iyong kaluluwa ay bumabagsak sa mga kamay ni Satanas, kung gayon ang iyong katawan ay hindi magkakaroon ng mapayapang mga araw.

3 Kung Aking pinangangalagaan ang iyong katawan, kung gayon ang iyong kaluluwa ay tiyakang mapapasailalim ng Aking pangangalaga. Kung talagang kinamumuhian kita, kung gayon ang iyong katawan at kaluluwa ay kaagad babagsak sa mga kamay ni Satanas. Maguguni-guni mo ba kung ano naman ang kahihinatnan ng iyong sitwasyon? Kung isang araw ang Aking mga salita ay nawawala sa inyo, kung gayon ipapasa Ko kayong lahat kay Satanas upang dobleng labis na pahirapan kayo hanggang sa ang Aking galit ay ganap na napawi na, o personal Kong parurusahan kayo na di-matutubos na mga tao, sapagka’t ang inyong mga puso ng pagkakanulo sa Akin ay hindi kailanman nagbago na.

Hango sa “Isang Napakaseryosong Problema: Pagkakanulo (2)” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan:Ang Kuwento Tungkol kay Tomas ay Isang Babala sa Susunod na mga Henerasyon

Sumunod:Ang mga Bunga ng Hindi Pagkaalam sa Disposisyon ng Diyos

Baka Gusto Mo Rin