Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

281 Minamahal Tayo ng Diyos Hanggang sa Ngayon

I

Nagkatawang-tao Ka sa mundo. Sino ang nakakaalam kung gaano katagal Ka nakatago.

Humanap Ka ng bagong daan para magawa ang Iyong gawain, lubos na nalasap ang mga hirap at sakit.

Hihiwalay Ka sa amin ngayon. Hindi namin maiwasang madama ang lungkot at sakit.

Maikli ang panahon ng pagsasama natin. Sino ang nakakaalam kung kailan tayo magkikita muli?

Kasama ka namin sa bawat panahon, ginagabayan kami hanggang sa ngayon,

hindi humihiwalay nang isang hakbang. O …

Kung hindi dahil sa awa Mo, sino ang makakaalam kung mapapasaan ako?

Salamat sa Iyo, Diyos, para sa aking kaligtasan. Maaalala ko iyan magpakailanman!

II

Nagdusa Ka sa bawat araw, masigasig Kang gumagawa para sa amin, para sa amin.

O, ang pag-ibig na nadama ko sa Iyong yakap!

Pinasan mo ako nang mahina ako. Inalo nang nasaktan ako.

Hinikayat nang mawalan ako ng pag-asa. Dinala ako ng bawat hakbang sa ngayon.

Hindi ko malilimutan bawat sandali. Napakahirap ilarawan ang Iyong pag-ibig.

Nabunyag ang Iyong kamahalan, nang may galit, pag-ibig at awa.

Hinatulan mo ang aking pagkamakasalanan, pinatawad ang aking kamangmangan.

Sa pamamagitan lang ng pagpapaubaya Mo ako nabuhay sa harapan Mo.

Kung hindi dahil sa awa Mo, sino ang makakaalam kung mapapasaan ako?

Salamat sa Iyo, Diyos, para sa aking kaligtasan.

Maaalala ko iyan magpakailanman! (O … o … o …)

III

Ang ipinagkatiwala mo isinasapuso ko.

Hindi ako dapat mabigong isabuhay ang inaasahan Mo.

Kagustuhan kong tanggapin ang dumarating at tumutugon sa hinihingi Mo sa akin.

Hindi na ako magiging mahina kailan man. Kapag humandusay ako babangon ako.

Babayaran Kita ng tunay na pag-ibig, magdadala ng matibay na patotoo para sa Iyo!

Kung hindi dahil sa awa Mo, sino ang makakaalam kung mapapasaan ako?

Salamat sa Iyo, Diyos, para sa aking kaligtasan. Maaalala ko iyan, o …

Kung hindi dahil sa awa Mo, sino ang makakaalam kung mapapasaan ako?

Salamat sa Iyo, Diyos, para sa aking kaligtasan.

Maaalala ko iyan magpakailanman! Magpakailanman, magpakailanman!

Sinundan:Patuloy na Nagbabantay ang Pag-ibig

Sumunod:Ang Pag-ibig ng Diyos ay Mananatili sa mga Tao Magpakailanman

Baka Gusto Mo Rin