Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

277 Nagbayad na ang Diyos ng Gayong Kalaking Halaga

1

Naging tao na ang Diyos sa mga huling araw, Siya ay mapagpakumbaba at natatago sa gitna ng tao.

Ipinapahayag Niya ang katotohanan upang iligtas ang tao, ibinibigay ang Kanyang lahat-lahat nang walang daing.

Ang puso Niya ay mabait, nguni’t sinasalubong ng matatalim na titig.

Nagbayad na ang Diyos ng gayong kalaking halaga, nguni’t sino nang nakasalubong sa Kanya na may ngiti?

Nagawa na Niya ang lahat na magagawa para iligtas ang tao.

Bakit hindi maunawaan ng mga tao ang puso Niya?

2

Tumatawag sa akin ang Diyos gamit ang mga salita, at itinataas ako sa harap ng Kanyang trono.

Ako’y mangmang at kulang, at nililiwanagan ako ng Diyos; ako’y malungkot at mahina, at inaaliw ako.

Kapag ako ay palalo, matuwid-sa-sarili, mapaghimagsik, dinidisiplina ako ng Kanyang paghatol at pagkastigo.

Hindi ako kailanman iiwan ng Diyos hangga’t ’di nalilinis ang katiwalian ko.

Nakikita kung gaano kalaki ang pag-ibig na naibigay na ng Diyos,

Ibibigay ko ang aking buong pagkatao para mapalugod ang Diyos.

3

Namumuhay na kasama natin ang Diyos, nakikibahagi sa kagipitan, katamisan at pasakit.

Naakay na Niya ako sa landas patungong kaharian, at naranasan ko na ang laki ng Kanyang pag-ibig.

Ang Diyos ay pabalik sa Sion; kung sana lamang ay makapagtitipon tayo nang mas matagal.

Ako’y puno ng kalungkuta’t pag-aatubili, ’di alam kung kailan kami makakapiling muli.

Ginugunita ko ang biyaya ng Diyos, mga tagpo ng nakaraang mahirap limutin.

Damang-dama ko ang Kanyang pagiging madaling-lapitan, pagiging kapitapitagan, at pagiging kaibig-ibig.

Ang dakilang pag-ibig ng Diyos, sa puso ko’y nakaukit.

Palagi, sinusunod ko Siya nang walang pag-aalinlangan.

Mamamalin ko ang Diyos, at susuklian ang pag-ibig Niya, sa aking buong buhay.

Sinundan:Tanging ang Diyos ang Pinakamahusay

Sumunod:Ang Pag-ibig ng Diyos ay Pinaparangalan Magpakailanman

Kaugnay na Content