188 Ang Diyos Mismo ay ang Katotohanan at ang Buhay

Ang Diyos Mismo ay buhay at katotohanan,

at ang buhay Niya't katotohanan magkaugnay.

Pag di nakamtan katotohanan N'ya, walang buhay.

Kung walang gabay at tulong ng Kanyang katotohanan,

mga titik at doktrina lamang ang sa tao'y naiwan,

tao'y naiwan sa kamatayan.

Ang buhay at katotohanan ng Diyos magkaugnay at laging nariyan.

Kung di mo batid bukal ng katotohanan,

tustos ng buhay di nakakamtan.

Si Kristo ng mga huling araw dala'y buhay

dala ang katotohanang nananatili't walang-hanggan.

Katotohanang dapat tahakin ng tao upang buhay ay kamtan.

Tanging daan sa pagkilala sa Diyos at sa Kanyang pagsang-ayon.

Kung talikuran mo ang landas na dala ni Kristo ng mga huling araw

ay tinalikuran mo ang pagsang-ayon ni Jesus,

at lumayo ka sa kaharian ng langit.

Ikaw ay naging bihag at alipin ng kasaysayan.

Kung di napasaiyo tustos ng buhay, tiyak di taglay ang katotohanan.

Isa ka lamang bulok na laman, imahinasyo'y hungkag, walang bungang kaisipan.

Ang Kristo ng mga huling araw dala'y buhay

dala ang katotohanang nananatili't walang-hanggan.

Katotohanang dapat tahakin ng tao upang buhay ay kamtan.

Tanging daan sa pagkilala sa Diyos at sa Kanyang pagsang-ayon.

Mga salita sa mga aklat hindi buhay, ang talaan ng kasaysaya'y di katotohanan,

mga dating daan ng lumipas hindi tala ng salita ng Diyos ngayon.

Katotohanang hayag ng Diyos lamang sa mundo at sa mga tao.

Hinahayag kalooban N'ya't mga gawa.

Mga tao'y gapos ng kasaysayan at kulong sa doktrina, nakagapos ng mga tuntunin,

di makakamit ang landas ng walang hanggang buhay.

Sila'y meron lang sanlibong taóng kasaysayan at aral,

parang languyang di-umaagos,

di tubig ng bukal ng buhay mula sa trono ng Diyos.

Ang hindi uminom sa tubig na ito ay tila naglalakad na bangkay,

bilang alipin ni Satanas, mga anak ng imp'yerno.

Ang Kristo ng mga huling araw dala'y buhay

dala ang katotohanang nananatili't walang-hanggan.

Katotohanang dapat tahakin ng tao upang buhay ay kamtan.

Tanging daan sa pagkilala sa Diyos at sa Kanyang pagsang-ayon.

Si Kristo ng mga huling araw dala'y daan sa buhay na walang hanggan.

Hango sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan: 187 Tanging ang Makapangyarihang Diyos ang Walang-Hanggang Buhay na Nabuhay na Mag-uli

Sumunod: 189 Ang Kabuluhan ng Pagkakatawang-tao

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messnger

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito