Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

68 Makapangyarihang Diyos, Siyang Pinakakaibig-ibig

I

Makapangyarihang Diyos, Siyang praktikal, pinakakaibig-ibig,

nagmula sa langit tungo sa mundo, nagkatawang-tao.

Nabubuhay kasama ng mga tao pero walang nakakaalam kung sino Ka.

Mapagkumbabang nagkatawang-tao, dumarating Ka para magsalita.

Pasakit at kahihiyan, tinitiis Mo.

Ibinuhos ang buhay para iligtas kami; kaibig-ibig Ka.

Makapangyarihang Diyos, Makapangyarihang Diyos, Siyang pinakakaibig-ibig!

Sino ang tulad Mo, O Diyos? Sino ang tulad Mo, O Diyos? Siyang Pinakakaibig-ibig!

Pinakamarilag ka sa lahat. Walang tulad Mo sa mundo.

Siyang Pinakakaibig-ibig! Pinagsama-sama Siyang kaibig-ibig!

II

Makapangyarihang Diyos, Siyang praktikal, pinakakaibig-ibig,

Ang puso at pag-ibig mo ay lampas sa may katapusang mundong ito.

Nakikita ang aming rebelyon at kasalanan sa Iyong presensya.

Pero nagpipino Ka lang para maglinis at magligtas.

Sa pamamagitan ng paghatol Mo, sa pamamagitan ng pagdurusa kami’y nalinis.

Lahat ng nagawa Mo ay nagdadala sa amin sa buhay na walang hanggan.

Makapangyarihang Diyos, Makapangyarihang Diyos, Siyang pinakakaibig-ibig!

Sino ang tulad Mo, O Diyos? Sino ang tulad Mo, O Diyos? Siyang Pinakakaibig-ibig!

Pinakamarilag ka sa lahat. Walang tulad Mo sa mundo.

Siyang Pinakakaibig-ibig! Pinagsama-sama Siyang kaibig-ibig!

III

Ang gawain at mga salita mo ay nagbubunyag sa dakilang pagkamatuwid Mo.

Dinala kami ng mga ito sa pinakadakilang kaligtasan.

At sinakop ng paghatol at pag-ibig Mo ang aming mga puso.

Naranasan namin mismo ang pag-ibig at kapangyarihan Mo,

nalaman ang pagkamatuwid, karunungan, kabanalan Mo.

Sino ang hindi mag-iisip-isip sa Iyong pagkakaibig-ibig?

Makapangyarihang Diyos, Makapangyarihang Diyos, Siyang pinakakaibig-ibig!

Sino ang tulad Mo, O Diyos? Sino ang tulad Mo, O Diyos? Siyang Pinakakaibig-ibig!

Pinakamarilag ka sa lahat. Walang tulad Mo sa mundo.

Siyang Pinakakaibig-ibig! Pinagsama-sama Siyang kaibig-ibig!

Sinundan:Ang Pagtawag ng Aming Minamahal

Sumunod:Puso-sa-Puso sa Diyos

Baka Gusto Mo Rin