Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Ang Gawain ng Paghatol sa mga Huling Araw ay Upang Wakasan ang Kapanahunan

Bilis

Ang Gawain ng Paghatol sa mga Huling Araw ay Upang Wakasan ang Kapanahunan

I

Ang mga huling araw 'di tulad ng Kapanahunan ng Biyaya't

Kapanahunan ng Kautusan.

Ang gawain sa huling araw ay hindi ginagawa sa Israel,

kundi sa mga Hentil.

Ito'y pagsakop ng lahat ng bansa sa harap ng trono ng Diyos.

L'walhati ng Diyos pupunuin ang kalawakan.

Ipahahayag 'to sa lahat ng bansa, sa lahat ng henerasyon at,

bawa't nilalang kita l'walhating nakamit ng Diyos sa mundo.

II

Mga huling araw ay paglupig, di-paggabay sa buhay ng tao.

Kundi wakas ng walang-hanggang pagdurusa ng tao.

Di ito singtagal ng paggawa ng Diyos sa Judea at Israel

libo-libong taon hanggang pangal'wang pagkakatawang-tao,

sa halip maikli.

Mga tao'y nakakatagpo ang Manunubos

na bumabalik sa katawang-tao,

tinatanggap personal na paggawa, salita ng Diyos

sa maikling araw bago ang wakas.

Mga huling araw,

wakas at kaganapan ng anim-na-libong-taong-plano ng Diyos.

Mga huling araw, wakas ng paglalakbay ng tao, sa pagdurusa.

Nguni't di lahat papasok sa bagong kapanahunan.

Pantaong buhay di na gaya dati.

Sapagka't walang saysay 'to sa dakilang plano ng Diyos.

Dahil kung mapilit ang tao, lalamunin sila ng d'yablo,

at kalul'wa nila'y sasakamay ni Satanas.

III

Mga huling araw, tapos na ang panahon.

Di-na magpapatuloy ang Diyos; 'Di Siya paaantala.

Mga huling araw, talo na si Satanas,

babawiin ng Diyos lahat ng luwalhati.

Di Siya paaantala.

Anim na libong taon lang gawa ng Diyos.

Kontrol ni Satanas sa sangkatauhan

di-lalampas dito sa anim na milenyo.

Bawa't kalul'wang sa Diyos, tatakas sa dagat ng pagdurusa,

at matatapos buong gawain ng Diyos sa lupa.

Di na magkakatawang-tao ang Diyos.

Di na gagawa Espiritu N'ya sa lupa.

Sangkatauha'y muli N'yang huhulmahin, gagawing banal,

sa tapat N'yang tahanan sa lupa.

Mga huling araw, wakas at kaganapan,

ng anim-na-libong-taong plano ng Diyos.

Mga huling araw, wakas ng paglalakbay ng tao, sa pagdurusa.

Nguni't di lahat papasok sa bagong kapanahunan.

Pantaong buhay di na gaya dati.

Sapagka't walang saysay 'to sa dakilang plano ng Diyos.

Dahil kung mapilit ang tao, lalamunin sila ng d'yablo,

at kalul'wa nila'y sasakamay ni Satanas.

Mga huling araw, wakas at kaganapan,

ng anim-na-libong-taong plano ng Diyos.

Mga huling araw, wakas ng paglalakbay ng tao, sa pagdurusa.

Mga huling araw. Mga huling araw. Mga huling araw.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan:Ang Layunin ng Gawaing Pamamahala ng Diyos

Sumunod:Mas Nakikilala ng mga Tao ang Diyos sa Gawain ng mga Salita

Baka Gusto Mo Rin