113 Ang mga Nagmamahal sa Diyos ay Nabubuhay sa Liwanag

Ang paghatol ng Diyos ay nililinis ang tao,

inililigtas tayo mula sa katiwalian.

Nabubuhay tayo sa liwanag,

tinatamasa ang mga salita ng Diyos,

masaya habang pinupuri natin Siya.

Kaya't sumayaw sa inyong mga paa!

Umawit nang malakas sa inyong tinig!

Sundan ang Diyos at maglakad!

At huwag lumingon!

Dapat tayong maging tapat,

dapat tayong nakatalaga,

dapat tayong magmalasakit para sa Kanyang

kalooban upang tunay na mahalin ang Diyos.

Nabibilang ang kaharian ng Diyos

sa mga nagmamahal sa Diyos.

Oo, ang mga nagmamahal sa Diyos ay

nabubuhay sa liwanag.

Oo, ang mga nagmamahal sa Diyos ay

nabubuhay sa liwanag.

Minamahal ang Diyos, tayo ay nagagalak.

Minamahal Siya, tayo ay masaya.

Pinagpala kapag nagmamalasakit tayo

sa puso ng Diyos

at binibigyang kasiyahan ang Kanyang kalooban.

Sa pagsasagawa ng katotohanan,

pinapalaya tayo sa ating mga espiritu.

Ang ating mga puso ay nagmamahal

nang lalo pa sa Diyos.

Dapat tayong maging tapat,

dapat tayong nakatalaga,

dapat tayong magmalasakit para sa Kanyang

kalooban upang tunay na mahalin ang Diyos.

Nabibilang ang kaharian ng Diyos

sa mga nagmamahal sa Diyos.

Oo, ang mga nagmamahal sa Diyos ay

nabubuhay sa liwanag.

Oo, ang mga nagmamahal sa Diyos ay

nabubuhay sa liwanag.

Minamahal ang Diyos,

tayo ay nagagalak.

Minamahal Siya, tayo ay masaya.

Ang daan ng buhay ay paliku-liko at pabagu-bago,

ngunit hindi tayo susuko.

Lumalakad tayo sa mahirap na daan,

gumagawa nang tapat hanggang sa katapusan.

Minamahal natin ang Diyos at pinagpapala Niya tayo.

Nabubuhay tayo sa liwanag magpakailanman!

Dapat tayong maging tapat,

dapat tayong nakatalaga,

dapat tayong magmalasakit para sa Kanyang

kalooban upang tunay na mahalin ang Diyos.

Nabibilang ang kaharian ng Diyos

sa mga nagmamahal sa Diyos.

Oo, ang mga nagmamahal sa Diyos

ay nabubuhay sa liwanag.

Oo, ang mga nagmamahal sa Diyos

ay nabubuhay sa liwanag.

Oo, ang mga nagmamahal sa Diyos ay

nabubuhay sa liwanag, nabubuhay sa liwanag.

Sinundan: 111 Ang mga Nagmamahal sa Diyos ay Pinagpalang Tunay

Sumunod: 114 Palaging Magiging Kasama Natin ang Pag-ibig ng Diyos

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger

Kaugnay na Nilalaman

66 Panahon

IIsang malungkot na kaluluwa ang naglakbay mula sa malayo,sinusuri ang bukas, hinahanap ang lumipas,masipag na gumagawa, at naghahangad ng...

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito