Mga Sagot sa Mga Tanong Tungkol sa Pananampalataya sa Diyos

22 nauugnay na media

Bakit dapat manalig ang sangkatauhan sa Diyos?

Kaugnay na mga Talata sa Biblia:“Ako’y naparito na isang ilaw sa sanglibutan, upang ang sinomang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman” (Juan 12:46).“Sa kanila’y sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhay…

Nobyembre 16, 2019

Paano ang Paghubog ng Pananampalataya sa Diyos

Ang paghubog ng pananampalataya sa Diyos ay ang dapat pagsikapan na maabot ng mga Kristiyano sa ating paniniwala sa Diyos at ang hinihingi sa atin ng Diyos. Kung gayon, ano ang tunay na pananampalataya at paano tayo maka…

Hulyo 23, 2019

Paano Tayo Makakapagtatag ng Relasyon sa Diyos?

Ang salita ng Diyos ay tinapay ng buhay para sa atin, nguni’t masyado tayong abala sa trabaho para magbasa nito kaya lumalayo tayo sa Diyos. Basahin mo ang artikulong ito upang malaman ang 4 na paraan upang maging mas ma…

Mayo 31, 2019

Paano naipapamalas ang pagbabago ng disposisyon?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:Kung mababago man ang iyong disposisyon o hindi, nakasalalay ito kung makaaagapay ka o hindi sa mismong salita ng Banal na Espiritu at taglay mo o hindi ang tunay na pagkaunawa. Ito ay iba…

Abril 21, 2018

Ano ang pagbabago ng disposisyon?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:Ano ba ang tinutukoy na pagbabago sa disposisyon? Nangyayari ito kapag ang isang mangingibig ng katotohanan, habang dinaranas ang gawa ng Diyos, ay tumatanggap ng paghatol at pagkastigo ng…

Abril 21, 2018