Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
Tagalog Christian Movie 2019 | "Isang Kaligayahang Pinakahihintay"

Tagalog Christian Movie 2019 | "Isang Kaligayahang Pinakahihintay"

Tagalog Christian Movie 2019 | "Isang Kaligayahang Pinakahihintay" Para kumita nang sapat para mabuhay nang maayos, talagang nagpursigi si Ding Ruilin at ang kanyang asawa na makapagbukas at magpatakbo ng isang negosyo. Ngunit, dahil sa pananamantala at pang-aabuso ng goby… Buong Teksto

Isang Naiibang Karanasan ng Paghahanap ng Trabaho

Ni Liang XinSa lipunan ngayon, may iba’t ibang uri ng malalaking negosyo at tila hindi mabilang ang oportunidad para makapagtrabaho. Ngunit sa paglipas ng mga taon, wala nang halaga ang mga nakapagtapos ng kolehiyo. Punu… Buong Teksto

,

Tagalog Christian Movie 2019 | "Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit" Only the Honest Can Enter God's Kingdom

Tagalog Christian Movie 2019 | "Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit" Only the Honest Can Enter God's Kingdom

Sabi ng Panginoong Jesus, "Truly I say to you, Except you be converted, and become as little children, you shall not enter into the kingdom of heaven" (Matthew 18:3). Sinabi sa atin ng Panginoong Jesus na matatapat na tao lamang ang makakapasok sa kaharian ng langit; matata… Buong Teksto

2019 Tagalog Christian Movie "Hindi Naglalaho ang Integridad"

Tagalog Christian Movie "Hindi Naglalaho ang Integridad"

Paano Nagnenegosyo ang mga Kristiyano nang may Integridad | "Hindi Naglalaho ang Integridad" 2019 Tagalog Christian Movie Nagpapatakbo ng isang tindahan ng damit si Wang Xinyu at ang kanyang asawa, at kahit sinikap nila noong una na patakbuhin ang kanilang tindahan nang may… Buong Teksto

Pagsaksi sa isang Himala sa Gitna ng Kawalan ng Pag-asa

Sa mga pangyayaring kaugnay sa sakunang ito, nananalangin siya sa Diyos at umaasa sa Diyos, at sa ilalim ng patnubay ng mga salita ng Diyos, nakakatagpo siya ng pananampalataya at lakas, at nakakasaksi ng isang himala sa… Buong Teksto

,

Hindi Na Pinaniniwalaan Pa ang mga Tsismis, Sinundan Ko ang mga Yapak ng Diyos

Ni Amy, USA Mga Nilalaman Pagkawasak ng Iglesia, Kahinaan at Kalituhan Nilulutas ang Kanyang Kalituhan at Sinasalubong ang Pagbabalik ng Panginoon Paggambala ni Satanas, Paglubog sa mga Pagdududa Nakikita ang Panlilinlan… Buong Teksto

, ,

Bumalik Na Nga Talaga ang Panginoon

Ni Reshi, USANaniniwala sa Diyos ang buong pamilya ko. Dumadalo ako sa misa kasama ng mama ko mula pa noong bata pa ako at napakaraming pagpapala na ang ibinigay sa amin ng Diyos—punung-puno kami ng pasasalamat sa Kanya … Buong Teksto

, ,

Matapos Ang Pagtataksil ng Kanyang Asawa Sinagip Siya ng Diyos sa Dilim ng Kalungkutan

Gawa ni Ouyang Mo, Probinsya ng HubeiMabilis na tumatakbo ang panahon. Lumaki si Hong’er mula sa isang simpleng bata sa isang kaaya-ayang dalaga, at nagising ang kanyang umuusbong na interes sa pag-ibig. Hindi siya inter… Buong Teksto

Tagalog Full Christian Movie | "Mabuting Tao Ako!" | How to Be Good People in the Eyes of God

Tagalog Full Christian Movie | "Mabuting Tao Ako!" | How to Be Good People in the Eyes of God

Tagalog Full Christian Movie | "Mabuting Tao Ako!" | How to Be Good People in the Eyes of God Nagustuhan na ni Yang Huixin, isang Kristiyano, na maging mabuting tao noong bata pa siya. Ayaw niyang makasakit ng iba. Naniniwala siya na mabuti siyang tao dahil siya ay mabait a… Buong Teksto

Paalam sa mga Araw ng Pakikipagbuno sa Kapalaran

YixinIsang payak na nayon na napag-iwanan na ng panahon, ang aking mga magulang na hapung-hapo mula sa kanilang trabaho, isang buhay na gipit sa pinansyal … ito ang malulungkot na ala-ala na nakatatak sa aking murang isi… Buong Teksto

,

Isang Kristiyanong Espirituwal na Paggising

Ni Lingwu, JapanAko ay ipinanganak noong 80’s, at isinilang sa pamilya ng isang ordinaryong magsasaka. Ang kuya ko ay palaging may sakit simula noong bata pa siya. Nasugatan ang aking ama sa isang aksidente noong ako ay … Buong Teksto

,

Tagalog Christian Gospel Videos | "Walang Katumbas ang Katapatan" Christian Testimony

Tagalog Christian Gospel Videos | "Walang Katumbas ang Katapatan" Christian Testimony

Tagalog Christian Gospel Videos | "Walang Katumbas ang Katapatan" Christian Testimony Si Zhen Cheng ang may-ari ng isang appliance repair shop. Mabait Si Zhen Cheng ang may-ari ng isang appliance repair shop. Mabait siya, tapat, at nagnegosyo nang naaayon sa libro. Hindi ni… Buong Teksto

Tagalog Christian Gospel Videos | "Suwerte at Kasawian" Christian Testimony

Tagalog Christian Gospel Videos | "Suwerte at Kasawian" Christian Testimony

Dahil siya ay nagmula sa dukhang pamilya, mula pa sa pagkabata determinado na si Du Juan na yumaman at magkaroon ng mas magandang buhay. Para magkatotoo ang mithiing ito, tumigil siya sa pag-aaral para magtrabaho, anuman ang kaya niyang gawin para magkapera. Hindi siya nagr… Buong Teksto

Natagpuan Ko na ang Tunay na Kaligayahan

Ni Zhang Hua, CambodiaIsinilang ako sa isang ordinaryong pamilya ng mga magsasaka. Kahit hindi kami mayaman, minahal ng aking ama at ina ang isa’t isa at pinakitunguhan nila ako nang napakaayos—masasabi mo talaga na masa… Buong Teksto

,

Mula sa Salita ng Makapangyarihang Diyos, Natagpuan Ko ang Direksyon ng Aking Buhay

Novo PilipinasAko ay si Novo, Ako ay isang Pilipino. Mula pagkabata ko, naniwala ako sa Diyos kasama ang aking ina. Nagsisimba ako kasama ang aking mga kapatid para makinig sa mga sermon. Kahit na naniwala ako sa Pangino… Buong Teksto

,

Kristiyanong Video | “Umuwi ang isang Pagala-galang Puso” | Hanapin ang Tunay na Buhay

Kristiyanong Video | “Umuwi ang isang Pagala-galang Puso” | Hanapin ang Tunay na Buhay

Magmula noong maliit siya, naniwala si Novo sa Panginoong Jesus, tulad ng kanyang ina. Kahit na madalas siyang nagbabasa ng Biblia, nagdarasal, at dumadalo sa mga sermon, madalas niyang hindi mapigilang sundan ang mga masasamang kalakaran ng mundo, hanapin ang mga kasayahan… Buong Teksto

Nakita Ko ang Proteksyon ng Diyos sa Isang Karanasan

sa panahon ng karanasan na ito, tunay kong nakita na nag-alaga at nagprotekta ang Diyos sa amin. Pagkatapos masunog ng aming bahay, kung hindi dahil sa Diyos na nagpakilos ng maraming dosenang mga tao upang magpunta at p… Buong Teksto

Dahil sa Pagsasagawa ng Aking Tungkulin, Pinagkalooban Ako ng Napakalaking Kaligtasan ng Diyos

Sa gitna ng karanasang ito, nasaksihan ko ang mga kamangha-manghang gawa ng Diyos ng sarili kong mga mata. Sapagkat naligtas ang aking buhay dahil sa pag-iingat ng Diyos, hindi ko magagawang sa kaibuturan ng aking konsen… Buong Teksto

, ,