Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
Lahat ba ng Nasa Biblia ay Salita ng Diyos? (2/4) | Christian Movie Clips | "Kalagin Ang Mga Kadena At Tumakbo!"
Best Christian Music Video 2018 "Ang Mga Salita ng Diyos ay ang Paraan na Dapat Panatilihin ng Tao"

Ginising Ako ng mga Salita ng Diyos

Salamat sa pagliliwanag na binigay ng mga salita ng Diyos, ako ay nagising mula sa aking mga sariling pagkakaintindi at imahinasyon, napagtanto na ako ay isang taong ayaw tumanggap ng pagkastigo at paghatol ng Diyos. Nai… Buong Teksto

Ano ang kaibhan sa pagitan ng mga salita ng Diyos na ipinarating ng mga propeta sa Kapanahunan ng Kautusan at ng mga salita ng Diyos na ipinahayag ng Diyos na nagkatawang-tao?

Noong Kapanahunan ng Kautusan sa Lumang Tipan, ang karamihan ng mga propeta na inalagaan ni Jehova aynagbanggit ng hula para sa Kanya, nagbigay sila ng mga panuto sa iba’t ibang mga tribo at bansa, at hinulaan ang gawa n… Buong Teksto

Ano ang kaibhan sa pagitan ng mga salita ng mga taong ginagamit ng Diyos sa pagdaan ng mga panahon na umaayon sa katotohanan at ng mga salita ng Diyos?

Nanggagaling ang katotohanan mula sa mundo ng tao, ngunit ang katotohanan sa tao ay ipinamamana ni Cristo. Ito ay nagmumula kay Cristo, alalaon baga’y, mula sa Diyos Mismo, at hindi matatamo ng tao. Buong Teksto

Mga Salita ng Diyos Ang Katotohanang Kailanma’y Di-nagbabago

Mga Salita ng Diyos Ang Katotohanang Kailanma’y Di-nagbabago

Mga Salita ng Diyos Ang Katotohanang Kailanma'y Di-nagbabago I Salita ng D… Buong Teksto

Umiiral ba Ang Salita ng Diyos Bukod sa Biblia? (3/6) | Philippine Gospel Movie "Basagin Ang Sumpa"