Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

926 Ang Kabuluhan ng Paniniwala sa Diyos ay Napakalaki

1 Hindi pa rin kayo nagtatamo ngayon ng lubos na pagkaunawa tungkol sa kabuluhan ng paniniwala sa Diyos. Sa katunayan, ang kabuluhan ng paniniwala sa Diyos ay napakalaki kaya hindi ito naaarok ng mga tao. Sa bandang huli, ang mga bagay na nasasaloob ng mga tao na mula kay Satanas at ang mga bagay na likas sa kanila ay kailangang magbago at maging kaayon ng mga kinakailangan ng katotohanan; sa paraang ito lamang tunay na magkakamit ng kaligtasan ang isang tao. Kung ikaw, kagaya ng nakasanayan mo noong nasa relihiyon ka, ay nagsasalita lamang ng ilang salita ng doktrina o sumisigaw ng mga sawikain, at pagkatapos ay gumagawa ng kaunting mabubuting gawa, nagpapakita ng medyo mas mabuti pang pag-uugali at umiiwas na makagawa ng anumang malilinaw na kasalanan, hindi pa rin ito nangangahulugan na nakatuntong ka na sa tamang landas ng paniniwala sa Diyos.

2 Ang pagsunod ba sa mga patakaran ay nagpapahiwatig na tumatahak ka sa tamang landas? Kung hindi pa nagbabago ang mga bagay na likas na nasasaloob mo, at sa huli ay nilalabanan at sinusuway mo pa rin ang Diyos, ito ang pinakamalaki mong problema. Kung hindi mo nilulutas ang suliraning ito sa iyong paniniwala sa Diyos, maituturing ka bang naligtas na? ipinapahayag ko ang mga salitang ito para ipaunawa sa inyong lahat sa inyong puso na ang paniniwala sa Diyos ay hindi maihihiwalay sa mga salita ng Diyos, sa Diyos, o sa katotohanan. Kailangan mong piliing mabuti ang iyong landas, pagsikapang hanapin ang katotohanan, at pagsikapang sundin ang mga salita ng Diyos. Huwag ka lamang magtamo ng ilang di-makatotohanang kaalaman o ng kauntingpagkaunawa at pagkatapos ay ipalagay na tapos ka na; kung niloloko mo ang sarili mo, sasaktan mo lamang ang sarili mo.

3 Hindi dapat lumihis ang mga tao sa kanilang paniniwala sa Diyos; sa huli, kung wala sa puso nila ang Diyos at hawak lamang nila ang isang aklat at sinusulyap-sulyapan lamang ito nang mabilis, subalit walang puwang ang Diyos sa puso nila, tapos na sila. Ang mga salitang, “Ang pananalig ng tao sa Diyos ay hindi maihihiwalay sa mga salita ng Diyos” ay salungat ba sa mga salitang, “Ang pananalig sa Diyos ay hindi maihihiwalay sa Diyos”? Paano mo maaaring isapuso ang Diyos kung wala sa puso mo ang mga salita ng Diyos? Kung naniniwala ka sa Diyos, ngunit wala sa puso mo ang Diyos, ni ang Kanyang mga salita, ni ang Kanyang patnubay, talagang tapos ka na. Kung hindi mo magawa maging ang isang maliit na bagay alinsunod sa mga hinihiling ng Diyos, kapag naharap ka sa isang malaking usapin tungkol sa prinsipyo, mas lalo mong hindi matutugunan ang mga hinihiling ng Diyos. Nangangahulugan ito na hindi ka magkakaroon ng patotoo, at problema ito; pinatutunayan nito na wala kang anuman.

Hango sa “Yaong mga Nawalan ng Gawain ng Banal na Espiritu ang Pinaka-nasa Panganib” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Sinundan:Hindi Makakapaghangad ng Buhay ang Isang Tao Kung Wala ang Salita ng Diyos

Sumunod:Ang mga Pangunahing Prinsipyo ng Paglutas sa Kalikasan ng Isang Tao

Baka Gusto Mo Rin