Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

275 Ang Malaking Kabuluhan ng Pagpili ng Diyos sa mga Taong Ito

Bilis

275 Ang Malaking Kabuluhan ng Pagpili ng Diyos sa mga Taong Ito

I

Bilang indibidwal sa sapang 'to,

dapat ay malaman n'yo

layon ng plano ng Diyos,

buong plano ng pamamahala,

alamin ang Kanyang natapos,

ba't pumili ng grupo ang Diyos,

ano'ng mithii't kabuluhan,

at nais Niyang sa inyo'y makamtan.

Sa lupain ng pulang dragon,

isang grupo ng mga karaniwang tao

ang Kanyang ibinangon,

at sinisikap na gawing perpekto sa maraming paraan.

Nagawa't nasabi Niya'y marami,

nagpapadala ng maraming bagay na nagsisilbi.

Kabuluhan ng gawain Niya'y malaki,

kabuua'y di n'yo pa masusuri.

II

Kaya nagawa ng Diyos sa inyo'y

di 'nyo dapat balewalain.

Ipinakita Niya'y sapat nang

pagnilayan n'yo't unawain.

Pag lubos n'yong naunawaan,

mas malalim ang inyong mararanasan.

Sa paraan lang na ito

lalago ang buhay n'yo.

Sa lupain ng pulang dragon,

isang grupo ng mga karaniwang tao

ang Kanyang ibinangon,

at sinisikap na gawing perpekto sa maraming paraan.

Nagawa't nasabi Niya'y marami,

nagpapadala ng maraming bagay na nagsisilbi.

Kabuluhan ng gawain Niya'y malaki,

kabuua'y di n'yo pa masusuri.

III

Nauunawaan ng mga tao

at ginagawa'y kakatiting.

Mga intensyon ng Diyos,

di nito matupad nang lubos.

Ito ang kulang sa tao,

di magampanan ang tungkulin.

Kaya nga ang mga resultang

dapat nang nakamit

ay di pa nakakamit.

Sa lupain ng pulang dragon,

isang grupo ng mga karaniwang tao

ang Kanyang ibinangon,

at sinisikap na gawing perpekto sa maraming paraan.

Nagawa't nasabi Niya'y marami,

nagpapadala ng maraming bagay na nagsisilbi.

Kabuluhan ng gawain Niya'y malaki,

kabuua'y di n'yo pa masusuri, masusuri, masusuri.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan:Dapat Hangarin Mong Magkaroon ng Kusang-loob na Pag-ibig sa Diyos

Sumunod:Kayo Yaong mga Tatanggap ng Pamana ng Diyos

Kaugnay na Content