194 Mga Kadena

1

Talagang iniisip ko ang aking katayuan sa puso ng ibang tao.

Gusto kong tinitingala ako ng iba at nasisiyahan ako sa mataas na pagtingin sa akin.

Tinitiis ko ang kahihiyan at nagsisipag upang isulong ang sarili ko at mas manguna kaysa sa iba.

At ito ay naging mga kadena ko, na laging gumagapos sa akin.

2

Maraming taon na akong naniniwala sa Diyos pero nais pa ring mangibabaw sa iba at gustung-gusto kong nagyayabang.

Puno ng pagyayabang, ipinapangaral ko ang mga espirituwal na teoriya upang bitagin at linlangin ang iba.

Isang mapagkunwari, noon pa ay sinaktan ko ang disposisyon ng Diyos at kinapootan at tinanggihan ako ng Diyos.

Nahulog ako sa kadiliman at natikman ang hirap ng pagkagapos sa katanyagan at kapalaran.

3

Tumitimo ang mga salita ng Diyos sa puso ko gaya ng isang dobleng-talim na espada,

ibinubunyag ang likas na ugali ko at inilalantad ang kapangitan ng aking kaluluwa.

Nakikita ko na ang pagka-arogante at pagpapahalaga sa sarili, ay naging likas sa akin.

Sa pagmamadaling magkaroon ng posisyon sa anumang paraan, nawalan ako ng konsensya at pangangatwiran.

4

Si Crist ang kataas-taasan at marangal, gayunman Siya ay mapagpakumbaba at hindi Siya kailanman nagyayabang.

Ako’y alabok, mababa at di gaanong mahalaga, gayunman ako’y matuwid sa sarili.

Nalalaman na ang disposisyon ng Diyos ay matuwid, banal at kaibig-ibig, wala akong mapagtaguan ng aking kahihiyan.

Damang-dama ko kung gaano ako katiwali, at ni hindi man ako makahawig ng tao.

5

Nararanasan ang paghatol ng mga salita ng Diyos, nagpatirapa ako sa harapan ng Diyos.

Determinado akong hanapin ang katotohanan, na maging bagong tao at aliwin ang puso ng Diyos.

Sa pagtalikod sa aking laman at pagsasabuhay ng katotohanan, nalilinis ang aking satanikong disposisyon.

Nailigtas ako ng paghatol at pagkastigo ng Diyos, pinasasalamatan at pinupuri ko ang Diyos!

Sinundan: 193 Ang Awit ng Magiliw na Babala

Sumunod: 195 Papuri para sa Diyos Mula sa mga Inapo ni Moab

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messnger

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito