Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Ang mga Taong Nakamit ng Diyos ay Magtatamasa ng mga Pagpapalang Walang-Hanggan

Bilis

Ang mga Taong Nakamit ng Diyos ay Magtatamasa ng mga Pagpapalang Walang-Hanggan

I

Hindi lilipulin ng D'yos ang sangkatauhan,

ang buong daigdig 'di N'ya wawakasan.

Ang sangkatlong nagmamahal sa Kanya

at nalupig ay Kanyang iingatan.

Sa mundo sila'y gagawin N'yang mabunga,

tulad ng mga Israelita.

Ibibigay N'ya ang mga panustos

at lahat ng yaman sa lupa.

Sila'y mabubuhay magpakailanman sa piling ng D'yos,

hindi na sila madudungisan. (Ah)

Isang pulong ng lahat ng nakamit ng D'yos

ang lalagi matapos si Satanas ay matalo. (Oh)

II

Malaya mula sa pamiminsala ni Satanas,

ang bahaging ito ng sangkatauhan ng mundo

ay makakamtan ang Kanyang 'pinangako.

Ang taong nalupig ay lalagi,

matatamasa nila ang mga biyaya sa mundo.

Sila'y patunay ng tagumpay ng Diyos laban kay Satanas.

Sila'y mabubuhay magpakailanman sa piling ng Diyos,

hindi na sila madudungisan. (Ah)

Isang pulong ng lahat ng nakamit ng Diyos

ang lalagi matapos si Satanas ay matalo.

III

Sila'y mula sa bawa't relihiyon, sa bawa't bansa,

iba't ibang lipi na iba't ibang wika,

may iba't ibang kaugalian at kulay ng balat.

Sila ang mga bunga,

sila ang mga bunga ng pagliligtas ng D'yos.

Sila ang mga bunga,

sila ang mga bunga ng pagliligtas ng D'yos.

Ang mga nalabing ito ng digmaan ay sinagip ng D'yos mula

sa pagsakmal ni Satanas.

Sila lamang ang bunga mula

sa anim-na-libong taong plano ng pamamahala ng D'yos.

Nagkalat sila sa buong mundo. Mga taong nagkakaisa.

Isang komunidad

ng tao na hindi abot ng masamang kapangyarihan ni Satanas.

Sila ang mga bunga,

sila ang mga bunga ng pagliligtas ng D'yos.

Sila ang mga bunga.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan:Ang Diyos ang Nag-iisang Pinuno ng Tadhana ng Tao

Sumunod:Ang Layunin sa Likod ng Mga Kaayusan ng Diyos para sa Tao

Baka Gusto Mo Rin