Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

135 Nais Ko Lang Mahalin ang Diyos Habambuhay

1 Matagal akong nanalig sa Diyos pero ang alam ko lang ay kung paano matamasa ang Kaniyang biyaya. Hindi ko totoong minahal ang Diyos. Nagtrabaho lang ako at nagdusa, sa pagnanais na mapalitan ito ng mga biyaya ng kaharian ng langit. Ngayon, sa pagdanas lamang ng paghatol sa harap ng luklukan ni Cristo ako nagising sa katotohanan: inililigtas ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan para linisin ang kanilang katiwalian, para maunawaan at maisagawa nila ang katotohanan nang sa gayon ay mabuhay sila sa harap ng Diyos. Ngunit labis akong ginawang tiwali ni Satanas at nawalan ako ng konsiyensya at katwiran. Nag-imbot lang ako sa biyaya ng Diyos pero hindi ko isinagawa man lang ang Kanyang mga salita. Nais ko lang mapalitan ng pagpapala ng kaharian ng langit at ng buhay na walang hanggan ang aking paghihirap at gawain, ngunit kailanma’y hindi ako nagpakita ng konsiderasyon sa kalooban ng Diyos at hindi ko isinabuhay ang realidad ng mga salita ng Diyos kailanman. Sa pamamagitan ng pananalig sa Diyos ngunit nakikipagtawaran sa Kanya, talagang sinubukan kong dayain at suwayin Siya.

2 Paghatol at pahahayag lamang ng mga salita ng Diyos ang nagpahintulot na makita ko nang malinaw ang katotohanan ng sarili kong katiwalian. Ako ay mayabang, mapagmataas, baluktot, mapanlinlang, makasarili at kasuklam-suklam, hindi katulad ng tao. Sa labis na pagkatiwali, kung hindi ako sumailalim sa paghatol, paano ko makikilala at susundin ang Diyos? Kung hindi ko kilala at pinagpipitaganan ang Diyos, paano ako magiging karapat-dapat na mabuhay sa Kanyang harapan? Sa pamamagitan ng paghatol, mga pagsubok at pagpipino, naranasan ko na ang pagmamahal ng Diyos ay napakatotoo. Kahit nakaranas na ako ng matinding sakit, napapadalisay na rin ang aking tiwaling disposisyon sa wakas. Sa pagkaalam sa katuwiran at kabanalan ng Diyos, nagkaroon ako ng pusong may takot sa Diyos. Sa pagsasagawa ng katotohanan, at pagmamahal at pagsunod sa Diyos, saka lamang ako namumuhay ngayon na tulad ng tao. Sa paghatol ng Diyos, nagawa kong matamo ang katotohanan, at sa pagkilala sa Diyos nabuhay akong muli. Nakamit ko na ang dakilang pagliligtas ng Diyos, at nais ko lang mahalin ang Diyos habambuhay.

Sinundan:Napakaligaya Kong Nabubuhay sa Harapan ng Diyos

Sumunod:Tanging ang Paghahangad sa Katotohanan ang Maaaring Magdulot ng Buhay

Baka Gusto Mo Rin