Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

960 Ang Pagkaalam sa Sarili Mong Kalikasan ay Susi sa Pagbabago ng Disposisyon

1 Ang susi sa pagkakamit ng pagbabago sa disposisyon ay ang alamin ang sariling likas na pagkatao ng isang tao, at kailangang mangyari ito alinsunod sa mga pagbubunyag mula sa Diyos. Sa salita lamang ng Diyos malalaman ng isang tao ang sarili niyang kasuklam-suklam na pagkatao, makikilala sa sarili niyang pagkatao ang iba’t ibang lason ni Satanas, matatanto na ang isang tao ay hangal at mangmang, at matutukoy ang mahina at negatibong mga elemento sa pagkatao ng isang tao. Pagkatapos malaman nang lubusan ang mga ito, at talagang nagagawa mong kamuhian ang iyong sarili at talikuran ang laman, na palaging isinasagawa ang salita ng Diyos, at may kahandaang talagang magpasakop sa Banal na Espiritu at sa salita ng Diyos, nasimulan mo nang tumahak sa landas ni Pedro. Kung wala ang biyaya ng Diyos, kung walang pagliliwanag at gabay mula sa Banal na Espiritu, ay magiging napakahirap lakaran ang daang ito, dahil ang mga tao ay walang katotohanan at hindi magagawang ipagkanulo ang kanilang sarili.

2 Kung napakababaw ng kaalaman ng mga tao tungkol sa kanilang sarili, makikita nila na imposibleng lutasin ang mga problema, at talagang hindi magbabago ang kanilang disposisyon sa buhay. Kailangang makilala nang malalim ng isang tao ang kanyang sarili—na ibig sabihi’y malaman ang sariling pagkatao ng isang tao—at malaman kung anong mga elemento ang kasama sa pagkataong iyon, paano nagsimula iyon, at saan iyon nanggaling. Bukod pa riyan, talaga bang nagagawa mong kamuhian ang mga bagay na ito? Nakita mo na ba ang sarili mong pangit na kaluluwa at masamang pagkatao? Kung talagang nagagawa mong makita ang katotohanan tungkol sa iyong sarili, magsisimula kang kasuklaman ang iyong sarili. Kapag kinasuklaman mo ang iyong sarili at pagkatapos ay isinagawa mo ang salita ng Diyos, magagawa mong talikuran ang laman at magkakaroon ka ng lakas na isagawa ang katotohanan nang walang hirap.

Hango sa “Ang Pagkilala sa Sarili ay Pangunahing Pagkilala sa Pantaong Kalikasan” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Sinundan:Mahalagang Malaman ang Inyong Sariling mga Saloobin at Pananaw

Sumunod:Unawain ang Iyong Tunay na mga Kalagayan upang Unawain ang Iyong Sarili

Baka Gusto Mo Rin