Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

93 Ang Kahalagahan ng mga Salita ng Diyos

Bilis

93 Ang Kahalagahan ng mga Salita ng Diyos

Nananalig sa Diyos dapat magpakabuti.

Ang mahalaga'y mapasa'yo Kanyang salita.

Kahit ano pa man,

sa salita Niya'y 'wag tatalikod.

Makilala't malugod ang Diyos sa Kanyang salita. 

Mga denominasyon, sektor at bansa

sa hinaharap lulupigin sa salita. 

Sa tao ang Diyos ay mangungusap, 

at panghahawakan nila ang Kanyang salita. 

Dito, tao'y mapeperpekto,

at lalaganap salita ng Diyos. 

Tao'y isinasagawa Kanyang salita,

habang salita Niya'y nasa kalooban nila. 

Lahat ng gamit ng Diyos

kayang ipamuhay Kanyang salita.

Kung di mo 'to kaya para Diyos ay patotohanan,

Banal na Espiritu'y di pa gumana sa'yo,

hindi ka pa rin perpekto.

Ito ang kahalagahan ng salita ng Diyos, 

kahalagahan ng salita ng Diyos. 

Ang mga taong babad sa salita Niya

sa loob at sa labas ay naperpekto. 

Yaong nagpapatotoo

at tumutupad sa kalooban Niya,

taglay Kanyang salita bilang realidad.

Pagpasok sa Panahon ng Salita,

panahon ng Milenyong Kaharian,

ang gawaing kinukumpleto ngayon.

Ibahagi kung ano'ng sinasabi ng Diyos.

Sa pagkain at pagdanas lang ng Kanyang salita,

maisasabuhay mo ito.

Kung walang praktikal na karanasan,

kung di isabuhay realidad ng salita Niya,

walang makukumbinsi.

Lahat ng gamit ng Diyos

kayang ipamuhay Kanyang salita.

Kung di mo 'to kaya para Diyos ay patotohanan,

Banal na Espiritu'y di pa gumana sa'yo,

hindi ka pa rin perpekto.

Ito ang kahalagahan ng salita ng Diyos, 

kahalagahan ng salita ng Diyos. 

Hango sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan:Ang Susi sa Pananampalataya ay Pagtanggap sa mga Salita ng Diyos Bilang Realidad ng Buhay

Sumunod:Nadama N'yo na ba ang Mga Inaasam ng Diyos para sa Inyo?

Baka Gusto Mo Rin