952 Lubhang Kulang sa Katwiran ang mga Tao

1 Hindi masyadong pinipilit ng mga tao ang kanilang mga sarili, pero marami silang hinihingi sa Diyos. Hinihingi nila sa Kanya na maging napakabait sa kanila at maging matiisin at mapagtimpi sa kanila, itangi sila, pagkalooban sila, ngitian sila, at pangalagaan sila sa maraming paraan. Inaasahan nila na hindi Siya maging istrikto man lamang sa kanila o gawan ng anumang bagay na hindi nila magugustuhan, at nasisiyahan lamang kung kinakausap Niya nang malambing araw-araw. Ang mga tao’y napaka-hindi-makatuwiran! Hindi malinaw sa mga tao kung ano ang dapat nilang gawin, ano ang dapat nilang isakatuparan, anong mga pananaw ang dapat nilang taglayin, anong posisyon at dapat nilang hawakan para makapaglingkod sa Diyos, at anong posisyon ang angkop para sa kanila. Napakataas ng tingin sa sarili ng mga taong medyo mataas ang katungkulan, medyo mataas din ang tingin sa sarili ng mga taong walang katungkulan. Hindi kilala ng mga tao ang kanilang sarili kahit kailan.

2 Sa ngayon, napakarami ninyong kailangang gawin, at sobra-sobra iyon. Pinatutunayan ng maraming layon ninyo na wala kayo sa tamang posisyon, napakataas ng posisyon ninyo, at masyadong kagalang-galang ang tingin ninyo sa sarili, na para bang hindi kayo mas mababa kaysa sa Diyos. Samakatwid, mahirap kayong pakitunguhan, at ito mismo ang likas na katangian ni Satanas. Kailangan ninyong umabot sa punto sa inyong pananalig sa Diyos na paano man Siya mangusap sa inyo, gaano man Siya kahigpit sa inyo, at gaano man Niya kayo hindi pinapansin, maaari kang patuloy na manalig nang walang reklamo, at patuloy mong gampanan ang iyong tungkulin tulad ng dati. Sa gayon ay mahuhusto ang iyong isipan at magkakaroon ka ng kasanayan, at talagang magkakaroon ka ng kaunting katayugan at pagkamakatwiran ng isang normal na tao. Hindi ka hihiling sa Diyos, hindi ka na magiging maluho, at hindi ka na hihiling sa iba o sa Diyos ayon sa sarili mong mga kagustuhan. Ipapakita niyan na kahit paano, kahawig ka ng tao.

Hango sa “Ang Mga Taong Laging May Kinakailangan sa Diyos ang Pinaka-hindi-makatuwiran” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Sinundan: 951 Bakit Laging Gumagawa ng mga Kahilingan ang Tao sa Diyos?

Sumunod: 953 Ang mga Pamantayan sa Pagsunod ng Tao sa Diyos

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messnger

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito