Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

23 Halina’t Purihin ang Diyos

I

Mga kapatid, kumilos at sumayaw. Huwag maalangan o mahiya.

Di alintana ng Diyos kung kilos mo’y di maganda; ibig lang Niyang sumubok ka.

Ibig Niya kung nagpupuri ka; ito’y Kanyang ligaya.

Kaya buong pusong purihin Siya.

Isantabi iyong hiya at pagpapalalo; oras nang bahagi mo’y gawin.

Mga kapatid, halina’t purihin ang Diyos!

Buong pusong purihin Siya!

Sapagkat ang nagpupuri sa Kanya’y tatanggap ng pagpapala ng Diyos.

Walang haring higit na pinagpala kaysa s’atin!

II

Di alintana ng Diyos kung ga’no ka katanda, o ga’no karaming taong nakatayo.

Tanging purihin Siya ng iyong puso’y nagdudulot ng ligaya.

Kanyang biyaya’y ipinagkakaloob sa bawat isa.

Ihandog lang sa Diyos iyong puso; Kanyang papuri’y awitin sa Kanya.

O, tayo’y itinaas sa harap ng Hari; salamat sa pag-ibig Niya’t biyaya..

Mga kapatid, halina’t purihin ang Diyos!

Buong pusong purihin Siya!

Sapagkat ang nagpupuri sa Kanya’y tatanggap ng pagpapala ng Diyos.

Walang haring higit na pinagpala kaysa s’atin!

Mga kapatid, halina’t purihin ang Diyos!

Buong pusong purihin Siya!

Sapagkat ang nagpupuri sa Kanya’y tatanggap ng pagpapala ng Diyos.

Walang haring higit na pinagpala kaysa s’atin!

Luwalhati’t papuring may giliw sa Diyos.

Sa lahat ng araw sasambahin natin Siya.

Mga kapatid, halina’t purihin ang Diyos!

Buong pusong purihin Siya!

Sapagkat ang nagpupuri sa Kanya’y tatanggap ng pagpapala ng Diyos.

Walang haring higit na pinagpala kaysa s’atin!

Mga kapatid, halina’t purihin ang Diyos!

Buong pusong purihin Siya!

Sapagkat ang nagpupuri sa Kanya’y tatanggap ng pagpapala ng Diyos.

Walang haring higit na pinagpala kaysa s’atin, walang haring higit na pinagpala kaysa s’atin!

walang haring higit na pinagpala kaysa s’atin!

Mga kapatid, mga kapatid,

mga kapatid, halina’t purihin ang Diyos!

Sinundan:Pagtitipon sa Sion

Sumunod:Ang Kaharian

Baka Gusto Mo Rin

 • Mahal ng Sugatang Diyos ang Tao

  Ⅰ Diyos sa katawang-tao'y hinatula't tinuya. Mga demonyo, tinutugis Siya. Mga relihiyoso, tinatanggihan Siya. Walang makaaliw sa pasakit Niya. Ⅱ Pagl…

 • Ito ang Sangkatauhang ibig Iligtas ng Diyos

  1 Ang bawat uri ng buhay na nilalang sa gitna ng lahat ng bagay ay umaalis at bumabalik, at umaalis ulit pagkatapos, milyun-milyong pagbabago ang nang…

 • Ang Pagiging Totoo at Kaibig-ibig ng Diyos

  I "Para kay Adan at Eva, ang Panginoong Diyos ay gumawa ng mga damit sa mga balat, at dinamitan sila." Ang nakikita natin mula sa imaheng ito ay lumil…

 • Ang Epekto ng Dalanging Tunay

  I Lumakad nang may katapatan, at manalangin na mawala ang malalim na panlilinlang sa 'yong puso. Manalangin, para malinis ang sarili; manalangin, para…