974 Ang mga Kautusan sa Bagong Kapanahunan

Bagaman hindi na ngayon ang Kapanahunan ng Kautusan, mayroon pa ring mga salita sa Kapanahunan ng Kautusan na kailangang sang-ayunan, at ang mga ito ay hindi lamang naisasakatuparan sa pamamagitan ng pag-asa sa pag-antig ng Banal na Espiritu, ngunit kailangang sang-ayunan ng tao.

1 Huwag mong hahatulan ang gawain ng praktikal na Diyos. Huwag mong lalabanan ang taong pinatotohanan ng Diyos. Sa harapan ng Diyos, iingatan mo ang iyong kalagayan at huwag magiging talipandas. Dapat kang maging mahinahon sa pananalita, at ang iyong mga salita at kilos ay dapat sinusunod ang pagsasaayos ng taong pinatotohanan ng Diyos. Dapat mong igalang ang patotoo ng Diyos. Huwag mong babalewalain ang gawain ng Diyos at ang mga salita na nagmumula sa Kanyang labi. Huwag mong gagayahin ang tono at mga hangad ng mga pagbigkas ng Diyos. Sa panlabas, huwag kang gagamawa ng kahit na anumang hayagang pagsalungat sa taong pinatotohanan ng Diyos.

2 Ngayon, walang mas mahalaga na dapat sundin ng tao kaysa sa sumusunod: Hindi ka dapat manlinlang o magtago ng kahit na ano mula sa Diyos na nakatayo sa iyong harapan. Huwag kang magbibigkas ng mga marurumi at mayayabang na salita sa harap ng Diyos. Huwag mong lilinlangin ang Diyos sa iyong harapan sa pamamagitan ng maiinam na salita at magagandang pananalita upang makamit ang Kanyang tiwala. Huwag kang aasta nang walang paggalang sa harapan ng Diyos. Susundin mo ang lahat ng lumalabas sa bibig ng Diyos, at huwag pipigilan, lalabanan, o makikipagtalo sa Kanyang mga salita. Huwag mong ipapakahulugan, sa inaakala mong angkop, ang mga salita na nanggaling sa bibig ng Diyos. Dapat bantayan mo ang iyong dila upang maiwasan mong mahulog sa bitag ng mga mapanlinlang na pakana ng masama. Dapat bantayan mo ang iyong mga hakbang upang maiwasan ang paglabag sa mga hangganang itinalaga ng Diyos para sa iyo. Ang paggawa nito ay magiging sanhi upang magsalita ka ng mga mapagmataas at mapagmalaking salita mula sa pananaw ng Diyos, at sa gayon ay kamuhian ng Diyos.

3 Huwag kang padalus-dalos na inuulit ang mga salitang nanggagaling sa bibig ng Diyos, baka makutya ka ng iba at gawing hangal ng diyablo. Susundin mo ang lahat ng gawain ng Diyos sa ngayon. Kahit na ito’y hindi mo nauunawaan, huwag mo itong bibigyan ng paghatol; ang magagawa mo lang ay maghanap at pakikisama. Walang tao ang dapat lumabag sa orihinal na kinalalagyan ng Diyos. Wala kang ibang magagawa kundi ang paglingkuran ang Diyos ng ngayon mula sa posisyon ng tao. Hindi mo matuturuan ang Diyos ng ngayon mula sa posisyon ng tao—ang gawin ito ay lisya. Walang maaaring pumalit sa kalagayan ng taong itinalaga ng Diyos; sa iyong mga salita, kilos, at mga saloobin, nakatayo ka sa posisyon ng tao. Dapat itong sundin, responsibilidad ito ng tao, hindi ito maaaring baguhin ninuman, at ang gawin iyon ay magiging paglabag sa mga atas administratibo. Dapat itong tandaan ng lahat.

Hango sa “Ang Mga Utos ng Bagong Kapanahunan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan: 973 Lahat ng Sinasabi at Ginagawa ng Diyos ay ang Katotohanan

Sumunod: 975 Napakahalaga ng mga Kautusan sa Bagong Kapanahunan

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito