Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

496 Alisin ang Impluwensya ng Kadiliman para Matamo ng Diyos

1 Ano ba ang impluwensiya ng kadiliman? Ang “impluwensiya ng kadiliman” ay ang impluwensiya ni Satanas na nanlilinlang, nagtitiwali, gumagapos at kumokontrol ng mga tao; ang impluwensiya ni Satanas ay ang impluwensiya na nagtataglay ng aura ng kamatayan. Lahat ng nabubuhay sa ilalim ng sakop ni Satanas ay nahahatulan na mapahamak. Pagkatapos mong manalangin nang taos sa Diyos, ibaling mo ang iyong puso sa Diyos nang buo. Sa puntong ito, ang iyong puso ay pinakikilos ng Espiritu ng Diyos, nais mong ibigay ang iyong sarili nang buo, at sa sandaling ito, nakatakas ka na mula sa impluwensiya ng kadiliman. Kung ang lahat ng ginagawa ng tao ay nakalulugod sa Diyos at tumutugon sa mga hinihingi ng Diyos, kung gayon siya ay isang tao na namumuhay sa loob ng mga salita ng Diyos, siya ay isang tao na namumuhay sa ilalim ng pangangalaga at pag-iingat ng Diyos.

2 Kung hindi kayang isagawa ng mga tao ang mga salita ng Diyos, laging nililinlang ang Diyos, kumikilos sa paraang wala-sa-puso para sa Diyos, at hindi naniniwalang mayroong Diyos, ang mga ganitong tao ay namumuhay lahat sa ilalim ng impluwensiya ng kadiliman. Ang mga tao na hindi nakatanggap ng pagliligtas ng Diyos ay namumuhay lahat sa ilalim ng sakop ni Satanas, ibig sabihin, lahat sila ay namumuhay sa ilalim ng impluwensiya ng kadiliman. Sila na hindi naniniwala sa Diyos ay namumuhay sa ilalim ng sakop ni Satanas. Kahit sila na naniniwala na mayroong Diyos ay hindi maaaring mangahulugan na namumuhay sa liwanag ng Diyos, dahil sila na naniniwala sa Diyos ay hindi maaaring mangahulugang namumuhay sa loob ng mga salita ng Diyos, at sila ay hindi maaaring mangahulugang mga taong kayang sumunod sa Diyos.

3 Kung nais mo na mapapurihan ng Diyos, kailangan mo munang tumakas mula sa impluwensiya ng kadiliman ni Satanas, buksan ang iyong puso sa Diyos, at ibaling ito sa Diyos nang buo. Ang mga bagay bang ginagawa mo sa ngayon ay pinupuri ng Diyos? Naibaling mo na ba ang iyong puso sa Diyos? Ang mga bagay ba na nagawa mo na ay ang mga hiningi sa iyo ng Diyos? Naaayon ba ang mga iyon sa katotohanan? Kailangan mong laging suriin ang iyong sarili, tumutok sa pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos, ilatag ang iyong puso sa harapan ng Diyos, ibigin ang Diyos nang may katapatan, at gumugol ng tapat para sa Diyos. Ang mga ganitong tao ay tiyak na tatanggap ng papuri ng Diyos.

Hango sa “Tumakas Mula sa Impluwensiya ng Kadiliman at Makakamit Ka ng Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan:Lahat ay Kumakapit sa Diyos sa Kaibuturan ng Kanilang Espiritu

Sumunod:Sundin ang mga Salita ng Diyos para Maalis ang mga Impluwensya ng Kadiliman

Baka Gusto Mo Rin