Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

2 Ang Anak ng Tao'y Nagpakita Na

Bilis

2 Ang Anak ng Tao'y Nagpakita Na

Lumilitaw ang liwanag sa Silangan,

liwanag abot hanggang sa Kanluran.

Ang Anak ng tao'y nakababa na sa lupa.

Nagbalik na ang Mesias bilang

Makapangyarihang Diyos.

Naghahayag ng katotohanan,

bagong panaho'y nasimulan.

S'ya ay nagpakita. (Gan'un ba?)

Narito na! (Woh!)

Dala ang daan ng walang hanggang buhay.

Bagong langit, lupa,

tao, buhay, landas,

bagong Jerusalem nakababa na sa lupa.

Cristo ng mga huling araw,

aming mahal.

Katotohanang hatid,

kami'y dinidiligan.

Turo N'ya'y pa'no mamuhay

at maging tapat.

Tayong pinagpapala,

buong puso S'yang mahal.

Nagbalik na tayo sa bahay ng Diyos.

Kumakai't umiinom ng Kanyang salita,

lumalaki sa pag-ibig at liwanag N'ya.

Umawit ka! (Sige!)

Sasayaw ako. (Sayaw!)

Sasayaw ako.

Pinagpapala N'ya tayo,

kapiling natin S'ya.

Masaya tayo.

Kaharian ni Cristo, tahanan natin.

Cristo ng mga huling araw,

aming mahal.

Katotohanang hatid,

kami'y dinidiligan.

Turo N'ya'y pa'no mamuhay

at maging tapat.

Tayong pinagpapala,

buong puso S'yang mahal.

Paghatol N'ya'y lumulupig

sa puso ng tao.

Nililinis, bayan ng Diyos

sa Kanya'y nagpapatotoo.

Magkaisa nawa tayo,

(tungkuli'y tuparin,)

S'ya'y mahalin, (S'ya'y mahalin,)

ikalat ebanghelyo ng kaharian

(S'ya'y ating patotohanan).

Lahat pinupuri S'ya,

ibinabahagi Kanyang salita.

Kaharian ni Cristo, nasa lupa na.

Cristo ng mga huling araw,

aming mahal.

Katotohanang hatid,

kami'y dinidiligan.

Turo N'ya'y pa'no mamuhay

at maging tapat.

Tayong pinagpapala,

buong puso S'yang mahal.

Sinundan:Bumababa ang Anak ng Tao sa Lupa

Sumunod:Makapangyarihang Diyos, ang Una at ang Huli

Baka Gusto Mo Rin