Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

253 Matagal nang Naghintay ang Diyos

Saliw: Sino ang makapagsasabi kung gaano Ka na katagal naghintay sa pagbabalik-loob ng tao sa Iyo? At sino ang makapagsasabi kung gaano kahalaga ang ibinayad Mo para sa tao? Sino ang makapagsasabi kung gaano kalawak ang Iyong awa? At sino ang makapagpapahalaga kung gaano kaganda at kabuti ang Iyong Puso?

1 Naniwala ako sa Iyo sa napakahabang panahon ngunit hindi ako nagsikap na matamo ang katotohanan. Bagamat nagpakita akong sumusunod sa Iyo, ang puso ko’y hindi sa Iyo. Palagi kitang dinadaya sa mga panalangin. Pinupuri lamang Kita sa salita. Lubos akong nasisiyahan sa aking sarili sa paggawa ng maliit na gawain. Kinuha ko ang lahat ng kaluwalhatian para sa sarili ko. Tumayo ako sa harapan Mo ngunit hindi talaga Kita kilala, at hindi ko alam kung ano ang katotohanan o buhay. Hangad ko lang ay maturuan ang sarili ng mga doktrina, at hindi maisabuhay o maranasan ang Iyong mga salita. Ang pag-unawa sa mga kakaunting sulat at mga doktrina, akala ko ako ay dakila na.

2 Tahimik na dumating sa akin ang Iyong pag-ibig. Pinangaralan, dinisiplina, pinungos at hinarap Mo ako. Ang paghatol ng Iyong mga salita ang nag-alis ng maskara ng aking pagkukunwari. Hindi ako naghirap at gumugol ng sarili upang suklian ang Iyong pag-ibig, kundi para lamang sa aking sariling kapakanan, sa aking panghuling destinasyon. Nakita ko kung gaano ako kasama, sobrang mapanlinlang at kahiya-hiya. Nang malantad ako sa isang pagsubok, hindi Kita naunawaan, at tumangis ako at nawalan ng pag-asa dahil sa sakit. Hindi ko napahalagahan ang Iyong mabuting mga hangarin. Wala akong konsensya at katwiran. Dahil sa pagiging suwail, paano pa ako magiging karapat-dapat na maging isang tao?

3 Ang pag-ibig Mo ay parang isang mainit na daloy na tumunaw sa matigas kong puso. Bagamat masakit ang mga pagsubok at pagpipino, layon nilang linisin ang aking katiwalian. Ngayong nauunawaan ko na ang kalooban Mo, nagbalik ang aking puso at lumuha ako ng luha ng panghihinayang. Namumuhi ako sa sarili ko sa pagiging suwail at mangmang, at sa hindi pakikinig sa Iyong kalooban. Ngunit palagi Kang nagbabantay at naghihintay, ginagawa ang lahat para maligtas ako. Napakaganda at napakabuti ng Iyong puso. Nais kong magsikap na matamo ang katotohanan at makapasok sa realidad. Desidido akong kumilos katulad ng isang tao, at gampanan ang aking tungkulin na bigyang-aliw ang Iyong puso.

Saliw: Nakita ko kung gaano Ka kagiliw at karilag. Ikaw lang tanging karapat-dapat sa pag-ibig ng tao. Hindi na kita paghihintayin pa. Itatalaga ko ang buong puso ko sa Iyo. Hinihiling ko lang na ibigin Ka ng puso ko, upang wala na akong pagsisisihan pa. Hinihiling ko lang na ibigin Ka ng puso ko, at ako’y maging katugma Mo.

Sinundan:Alam ng Diyos ang Aking Puso

Sumunod:Sinasamba Ka Namin, Makapangyarihang Diyos na Nagkatawang-Tao

Baka Gusto Mo Rin