Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

942 Tanging ang Isang Saligan ng mga Salita ng Diyos ang Nagbibigay ng Landas ng Pagsasagawa

1 Sa pamamagitan lang ng paghahabol sa katotohanan ka makakatamo ng mga pagbabago sa disposisyon mo: Ito ay isang bagay na dapat mong maunawaan, ang maunawaan nang lubusan. Kung wala kang sapat na pang-unawa sa katotohanan, madali kang magkakamali at maliligaw. Kung nais mong lumago sa buhay, dapat mong hanapin ang katotohanan sa lahat ng bagay. Anumang isyu ang umusbong, dapat mo itong subukang harapin sa isang paraang umaayon sa katotohanan, dahil kapag hinarap mo ito sa isang paraang hindi lubos na dalisay, sumasalungat ka sa katotohanan. Dapat lagi mong isaalang-alang ang halaga ng lahat ng ginagawa mo. Maaari mong gawin ang mga bagay na may kahulugan, pero hindi mo dapat gawin ang mga bagay na walang kahulugan. Pagdating sa mga bagay na maaari mong gawin o hindi gawin, kung mapapakawalan sila, pakawalan mo sila. O kung ginagawa mo na ang mga bagay na ito sa kaunting panahon at kalaunan ay nalamang dapat mong pakawalan ang mga ito, kung gayon ay agad kang magpasya at pakawalan agad ang mga ito. Ito ang prinsipyong dapat mong sundin kapag gumagawa ng anuman.

2 Habang naghahanap ng pagpasok, dapat siyasatin ang lahat ng bagay. Dapat pag-isipan ang lahat ng bagay nang ayon sa salita ng Diyos at sa katotohanan upang alam mo kung paano gawin ang mga ito sa isang paraang ganap na tumutugma sa kalooban ng Diyos. Ang mga bagay na nagmumula sa iyong sariling kalooban ay maiiwanan na kung gayon. Malalaman mo kung paano gawin ang mga bagay nang ayon sa kalooban ng Diyos, at pagkatapos ay gagawin ang mga iyon; mararamdaman mong para bang ang lahat ng bagay ay nangyayari nang natural, at magiging para bang napakadali. Ganito ginagawa ng mga taong taglay ang katotohanan ang mga bagay. Pagkatapos ay talagang maipapakita mo na sa iba na nabago mo na ang disposisyon mo, at makikita nilang nakagawa ka na nga talaga ng ilang mabubuting gawa, na ginagawa mo ang mga bagay nang ayon sa prinsipyo, at na ginagawa mo nang tama ang lahat ng bagay. Ito ay isang taong nauunawaan ang katotohanan at talagang mayroon nang kaunting wangis ng tao. Tiyak nang nagbunga ng mga resulta sa mga tao ang salita ng Diyos.

Hango sa “Mababago Mo Lamang ang Iyong Disposisyon sa Pamamagitan ng Pagsisikap na Matamo ang Katotohanan” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Sinundan:Hanapin Mo ang Katotohanan sa Lahat ng Bagay Upang Makasulong Ka

Sumunod:Paano Tratuhin ang Tagubilin ng Diyos

Baka Gusto Mo Rin