Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Diyos ang Nagpapasiya sa Katapusan ng Tao Batay sa Kung Taglay Nila ang Katotohanan

Bilis

Diyos ang Nagpapasiya sa Katapusan ng Tao Batay sa Kung Taglay Nila ang Katotohanan

I

Panahon na para ipasiya ng Diyos

ang katapusan para sa bawat tao,

hindi ang yugto na sinimulan Niyang hubugin ang tao.

Isinusulat ng Diyos sa Kanyang aklat

bawat salita't kilos ng bawat tao.

Isa-isa Niyang itinatala ang mga ito.

Diyos ang nagpapasya sa hantungan ng bawat isa

hindi batay sa edad, ranggo o mga paghihirap,

ni sa tindi ng kanilang pagiging kaawa-awa,

kundi ayon lamang sa kung may angkin silang katotohanan.

II

Isinusulat Niya ang kanilang landas sa pagsunod sa Kanya,

likas na katangia't huling ugali nila.

Sa paraang ito walang taong

makakatakas sa kamay ng Diyos.

Lahat ay makakasama ang kanilang kauri

ayon sa itinatalaga Niya.

Diyos ang nagpapasya sa hantungan ng bawat isa

hindi batay sa edad, ranggo o mga paghihirap,

ni sa tindi ng kanilang pagiging kaawa-awa,

kundi ayon lamang sa kung may angkin silang katotohanan.

III

Yaong 'di sumusunod sa kalooban ng Diyos, parurusahan.

Ito'y katunayang 'di mababago ninuman.

Kaya’t, lahat ng pinarurusahan

ay gayon para sa pagkamatuwid ng Diyos,

bilang ganti sa maraming masasamang gawa.

Diyos ang nagpapasya sa hantungan ng bawat isa

hindi batay sa edad, ranggo o mga paghihirap,

ni sa tindi ng kanilang pagiging kaawa-awa,

kundi ayon lamang sa kung may angkin silang katotohanan,

oo, angking katotohanan.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan:Ang Pasiya na Dapat Taglayin ng mga Inapo ni Moab

Sumunod:Ang Layunin ng Pagkakatawang-tao ng Diyos sa mga Huling Araw

Baka Gusto Mo Rin