Alamin na ang Pagkastigo't Paghatol ng Diyos ay Pag-ibig

Alamin na ang Pagkastigo't Paghatol ng Diyos ay Pag-ibig

1055 |Enero 19, 2020

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Alamin na ang Pagkastigo't Paghatol ng Diyos ay Pag-ibig"

I

Ang paghatol at pagkastigo ay sinadya

upang parusahan ang mga kasalanan ng tao.

Wala sa gawaing ito ang pagsumpa

o pagpatay sa laman ng tao.

Ang malupit na pagsisiwalat ng salita'y

para sa'yo upang makahanap ng tamang landas.

Personal mong nadama ang gawain ng Diyos.

'Di ka nito inaakay sa masasamang landas.

Whoah ... Alamin ang kahulugan ng gawain ng panlulupig.

Dapat makita mo ito ngayon nang malinaw,

tingnan ito ngayon nang malinaw. Whoah …

Alamin ang kahulugan ng paghatol

at hindi na magkaroon ng maraming pananaw.

Whoah … Alamin ang kahulugan ng gawain ng panlulupig.

II

Ginagawang normal ng gawain ng Diyos ang buhay mo.

Ito'y isang bagay na maaari mong makamit.

Wala nang mabibigat na pasanin.

Ang gawain ay batay sa'yong mga pangangailangan.

Whoah … Alamin ang kahulugan ng gawain ng panlulupig.

Dapat makita mo ito ngayon nang malinaw,

tingnan ito ngayon nang malinaw. Whoah …

Alamin ang kahulugan ng paghatol

at hindi na magkaroon ng maraming pananaw.

Whoah … Alamin ang kahulugan ng gawain ng panlulupig.

III

Kung 'di mo maunawaan ang gawaing 'to,

ay hindi ka makakapagsimula.

Maaliw sa kaligtasan. Dapat ay matauhan ka.

Kahit na 'di mo 'to makita ngayon nang malinaw;

pakiramdam mo na malupit ang Diyos sa iyo,

na hinahatulan ka N'ya dahil kinamumuhian ka N'ya,

ito'y pag-ibig ng Diyos, isang bantay sa'yo.

Whoah … Alamin ang kahulugan ng gawain ng panlulupig.

Dapat makita mo ito ngayon nang malinaw,

tingnan ito ngayon nang malinaw. Whoah …

Alamin ang kahulugan ng paghatol

at hindi na magkaroon ng maraming pananaw.

Whoah … Alamin ang kahulugan ng gawain ng panlulupig.

Alamin ang kahulugan ng gawain ng panlulupig,

ang mas malalim na kahulugan ng gawain ng panlulupig.

Alamin ang kahulugan ng gawain ng panlulupig,

ang mas malalim na kahulugan ng gawain ng panlulupig.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin