Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
Non-Stop Tagalog Praise and Worship Songs With Lyrics

Non-Stop Tagalog Praise and Worship Songs With Lyrics

1. Umaasa ang Diyos na Hindi Nagbago ang Sangkatauhan 00:00 2. Tinuturing ng Diyos ang Tao Bilang Kanyang Pinakamamahal 03:39 3. Hanap ng Diyos ang Mga Uhaw sa Kanyang Pagpapakita 06:53 4. Pinagpapala ng Diyos Yaong Tapat 11:34 5. Nagsasaya't Nagpupuri sa Diyos ang Buong D… Buong Teksto

Tagalog Christian Worship Song With Lyrics | "Kasama Ka Hanggang Wakas"

Tagalog Christian Worship Song With Lyrics | "Kasama Ka Hanggang Wakas"

Tagalog Christian Worship Song With Lyrics | "Kasama Ka Hanggang Wakas" I Nagpapaanod ako't nilalakbay ang mundo, pakiramdam ay wala sa sarili at sa loob ay walang-kakayanan. Ginising ng Iyong mga malalambing na salita, nakikita ko ang pagbanaag ng liwanag. Tinatanggap ko a… Buong Teksto

Tagalog Christian Song | "Ang Awtoridad ng Diyos ay Natatangi"

Tagalog Christian Song | "Ang Awtoridad ng Diyos ay Natatangi"

Tagalog Christian Song | "Ang Awtoridad ng Diyos ay Natatangi" I Ang awtoridad ng Diyos ay natatangi; ito'y espesyal Niyang pagpapahayag at diwa, na walang ibang may'ron, nilalang man o hindi. Ang Maylalang lang ang may gan'tong awtoridad, Diyos na Natatangi ang may gan'ton… Buong Teksto

Tagalog Christian Worship Song With Lyrics | "Handa Akong Magpasakop sa Gawain ng Diyos"

Tagalog Christian Worship Song With Lyrics | "Handa Akong Magpasakop sa Gawain ng Diyos"

Tagalog Christian Worship Song With Lyrics | "Handa Akong Magpasakop sa Gawain ng Diyos" I O Diyos! Nawa'y gawin Mo ang Iyong gawain sa akin, nawa'y gawin Mo akong perpekto at baguhin ako, upang maaari kong sundin at malaman ang mga kagustuhan Mo sa lahat ng bagay. Ang Iyon… Buong Teksto

Tagalog Christian Song | "Ang Diyos ay Lumilikha ng mas Magandang Bukas para sa Sangkatauhan"

Tagalog Christian Song | "Ang Diyos ay Lumilikha ng mas Magandang Bukas para sa Sangkatauhan"

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Diyos ay Lumilikha ng mas Magandang Bukas para sa Sangkatauhan" I Sa mga magsasaka ng Canaan na sumasalubong sa pagbabalik ng Diyos, ipinagkakaloob N'ya magagandang bunga at nais lang tumagal ang langit nang walang hanggan at sa tao… Buong Teksto

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Pinagpapala ng Diyos Yaong Tapat"

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Pinagpapala ng Diyos Yaong Tapat"

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Pinagpapala ng Diyos Yaong Tapat" I Pag 'binibigay mo 'yong puso sa Diyos lang at 'di magbulaan sa Kanya, pag 'di mo kailanman ginagawa ang panlilinlang sa mga nasa itaas mo o sa ibaba, kapag ikaw ay bukas sa Diyos sa lahat ng bagay, k… Buong Teksto

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Magbigay-pansin sa Kapalaran ng Sangkatauhan"

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Magbigay-pansin sa Kapalaran ng Sangkatauhan"

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Magbigay-pansin sa Kapalaran ng Sangkatauhan" I Hinihimok ng Diyos ang mga tao ng lahat ng mga etniko, lahat ng mga bansa at maging mga industriya: Makinig sa tinig ng Diyos at tingnan ang Kanyang gawain; bigyang pansin ang kapalaran ng… Buong Teksto

Tagalog Christian Song 2019 | "Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Palaging Walang Pag-iimbot"

Tagalog Christian Song 2019 | "Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Palaging Walang Pag-iimbot"

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Palaging Walang Pag-iimbot" I Hindi ibinubunyag o ipinapakita ang Kanyang pagdurusa. Ang Diyos ay nagtitiis at naghihintay ng tahimik. Hindi kalamigan o manhid, ni isang tanda ng kahinaan. Ang kaka… Buong Teksto

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Magsasaya't Magpupuri sa Diyos ang Buong Daigdig"

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Magsasaya't Magpupuri sa Diyos ang Buong Daigdig"

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Magsasaya't Magpupuri sa Diyos ang Buong Daigdig" I Ang tanging tunay na Diyos na nangangasiwa sa lahat ng bagay sa sansinukob —ang Cristong makapangyarihan sa lahat! Saksi ito ng Banal na Espiritu. Gumagawa Siya upang magpatotoo sa lah… Buong Teksto

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dalisay na Pag-ibig na Walang Dungis"

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dalisay na Pag-ibig na Walang Dungis"

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dalisay na Pag-ibig na Walang Dungis" I Ang pag-ibig ay isang dalisay na damdamin, dalisay na walang dungis. Gamitin ang iyong puso, sa pag-ibig at makaramdam at mangalaga. Ang pag-ibig ay 'di nagtatakda ng mga kondisyon o mga hadlang o… Buong Teksto

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Hanap ng Diyos ang Mga Uhaw sa Kanyang Pagpapakita"

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Hanap ng Diyos ang Mga Uhaw sa Kanyang Pagpapakita"

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Hanap ng Diyos ang Mga Uhaw sa Kanyang Pagpapakita" I Hanap ng Diyos yaong mga uhaw sa Kanyang pagpapakita. Yaong mga di tumututol, masunuring tulad ng mga paslit. Hanap ng Diyos ang may kakayahang dinggin ang Kanyang mga salita, wag li… Buong Teksto