Tagalog Christian Songs with Lyrics

18 nauugnay na media

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics

1. Umaasa ang Diyos na Hindi Nagbago ang Sangkatauhan 00:00 2. Tinuturing ng Diyos ang Tao Bilang Kanyang Pinakamamahal 03:39 3. Hanap ng Diyos ang Mga Uhaw sa Kanyang Pagpapakita 06:53 4. Pinagpapala ng Diyos Yaong Tapat 11:34 5. Nagsasaya't Nagpupuri sa Diyos ang Buong D…

Oktubre 17, 2019

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Kasama Ka Hanggang Wakas"

I Nagpapaanod ako't nilalakbay ang mundo, pakiramdam ay wala sa sarili at sa loob ay walang-kakayanan. Ginising ng Iyong mga malalambing na salita, nakikita ko ang pagbanaag ng liwanag. Tinatanggap ko ang paghatol ng Iyong mga salita. Nakikita kong ako ay lubhang masama. Sa…

Hulyo 28, 2019

Ang Awtoridad ng Diyos ay Natatangi

Tagalog Christian Song | "Ang Awtoridad ng Diyos ay Natatangi" I Ang awtoridad ng Diyos ay natatangi; ito'y espesyal Niyang pagpapahayag at diwa, na walang ibang may'ron, nilalang man o hindi. Ang Maylalang lang ang may gan'tong awtoridad, Diyos na Natatangi ang may gan'ton…

Hulyo 28, 2019

Pinagpapala ng Diyos Yaong Tapat

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Pinagpapala ng Diyos Yaong Tapat" I Pag 'binibigay mo 'yong puso sa Diyos lang at 'di magbulaan sa Kanya, pag 'di mo kailanman ginagawa ang panlilinlang sa mga nasa itaas mo o sa ibaba, kapag ikaw ay bukas sa Diyos sa lahat ng bagay, k…

Hunyo 10, 2019

Magbigay-pansin sa Kapalaran ng Sangkatauhan

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Magbigay-pansin sa Kapalaran ng Sangkatauhan" I Hinihimok ng Diyos ang mga tao ng lahat ng mga etniko, lahat ng mga bansa at maging mga industriya: Makinig sa tinig ng Diyos at tingnan ang Kanyang gawain; bigyang pansin ang kapalaran ng…

Hunyo 2, 2019

Magsasaya't Magpupuri sa Diyos ang Buong Daigdig

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Magsasaya't Magpupuri sa Diyos ang Buong Daigdig" I Ang tanging tunay na Diyos na nangangasiwa sa lahat ng bagay sa sansinukob —ang Cristong makapangyarihan sa lahat! Saksi ito ng Banal na Espiritu. Gumagawa Siya upang magpatotoo sa lah…

Hunyo 1, 2019

Dalisay na Pag-ibig na Walang Dungis

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dalisay na Pag-ibig na Walang Dungis" I Ang pag-ibig ay isang dalisay na damdamin, dalisay na walang dungis. Gamitin ang iyong puso, sa pag-ibig at makaramdam at mangalaga. Ang pag-ibig ay 'di nagtatakda ng mga kondisyon o mga hadlang o…

Mayo 31, 2019

Hanap ng Diyos ang Mga Uhaw sa Kanyang Pagpapakita

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Hanap ng Diyos ang Mga Uhaw sa Kanyang Pagpapakita" I Hanap ng Diyos yaong mga uhaw sa Kanyang pagpapakita. Yaong mga di tumututol, masunuring tulad ng mga paslit. Hanap ng Diyos ang may kakayahang dinggin ang Kanyang mga salita, wag li…

Mayo 30, 2019