Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Walang nakitang mga resulta!

Ang Himno ng Salita ng Diyos | "Alam Mo ba ang Gawain ng Diyos" 5:19
Christian Worship Music Video | "Naitakda Na ng Diyos ang mga Landas na Dapat Tahakin ng Tao" 4:39
Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang mga Pananagutan ng mga Tunay na Naniniwala" 3:28
Tagalog Christian Song With Lyrics | "Alamin na ang Pagkastigo't Paghatol ng Diyos ay Pag-ibig" 4:58
Tagalog Christian Song With Lyrics 2020 | "Mahal ng Sugatang Diyos ang Tao" 3:47
Tagalog Christian Songs With Lyrics - 2020 Pagpuri at Pagsamba 1:44:31
Tagalog Christian Song With Lyrics | "Nakapasok na Tayo sa Tamang Landas ng Buhay" 3:58
Tagalog Christian Song 2020 | "Dalanging Tunay" 6:31
Tagalog Christian Song | "Sinusubukan at Pinipino ng Diyos ang Tao upang Maperpekto Siya" 5:50
Tagalog Christian Song | "Dinala na ng Cristo ng mga Huling Araw ang Panahon ng Kaharian" 7:02
Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dapat Ilagay Mo ang Paniniwala sa Diyos nang Higit sa Lahat" 5:51
Tagalog Christian Song With Lyrics | "Tanging Ang Lumikha ang May Awa sa Sangkatauhang Ito" 4:49
Tagalog Christian Praise Song | "Dinadala ng Diyos ang Sangkatauhan sa Liwanag" 8:08
Tagalog Christian Song With Lyrics | "Umaasa ang Diyos na Makilala at Maintindihan Siya ng Tao" 3:28
Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Kahulugan ng Dasal" 3:26
Tagalog Christian Song | "Talikuran ang mga Paniwala sa Relihiyon para Magawang Perpekto ng Diyos" 6:22
Tagalog Christian Song | "Hangaring Mahalin ang Diyos Kahit Gaano Kalaki ang Iyong Pagdurusa" 6:22
Ginagawa ng Diyos na Nagkakatawang-tao ang Pinakamahalagang Gawaing Pagliligtas ng Tao 4:09