Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

A Cappella Song "Makabuluhan ang Buhay Natin" | Seeing God's Wonderful Salvation (English Dubbed)

Serye ng mga Music Video   2000  

Panimula

A Cappella Song "Makabuluhan ang Buhay Natin" | Seeing God's Wonderful Salvation


Buhay nati'y makabuluhan. Buhay nati'y makabuluhan.

Ngayo'y nakakatagpo natin ang Diyos, gawain Niya'y nararanasan.

Nakilala Siya sa katawang-tao, praktikal at totoo.

Nakita natin ang kahanga-hanga't nakakamanghang gawain Niya.

Buhay nati'y laging makabuluhan.

Pinagtitibay nating si Cristo ang katotohana't buhay!

Niyayakap ang hiwaga ng buhay ng tao.

Paa nati'y nasa pinakamaliwanag na landas tungo sa buhay.

Di na naghahanap, maliwanag ang lahat.

Mamahalin Ka namin nang walang pagsisisi, o Diyos.

Katotohana'y nahanap, buhay na walang-hanggan ating makakamtan.

Buhay nami'y makabuluhan, makabuluhan.

Buhay nami'y makabuluhan, makabuluhan.


Buhay ng pagmamahal sa Diyos, makahulugan, hindi hungkag.

Tuparin ating tungkuling sa Kanya'y sumaksi.

Papuri't kaligtasan Niya'y ating nakakamtan.

Buhay nati'y makabuluhan, ganap at mayaman.

Mamahalin Ka namin nang walang pagsisisi, O Diyos.

Katotohana'y nahanap, buhay na walang-hanggan ating makakamtan.

Buhay nami'y makabuluhan, makabuluhan.

Buhay nami'y makabuluhan, makabuluhan.


Sino ang mas pinagpala kaysa sa atin?

Ngumiti na ba ang kapalaran nang ganun kayaman?

Pagka't higit ang ibinigay ng Diyos sa atin

kaysa mga nagdaang kapanahunan.

Mumuhay tayo para sa Diyos na sa ati'y nag-angat.

Dapat nating ibalik ibinuhos sa ating pagmamahal.

Mamahalin Ka namin lagi nang walang pagsisisi, o Diyos.

Katotohana'y nahanap, buhay na walang-hanggan ating makakamtan.

Buhay nami'y makabuluhan, makabuluhan.

Buhay nami'y makabuluhan, makabuluhan.

Mamahalin Ka namin lagi nang walang pagsisisi, o Diyos.

Katotohana'y nahanap, buhay na walang-hanggan ating makakamtan.

Buhay nami'y makabuluhan, makabuluhan.

Buhay nami'y makabuluhan, makabuluhan.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos