Tanging Ang Lumikha ang May Awa sa Sangkatauhang Ito

Tanging Ang Lumikha ang May Awa sa Sangkatauhang Ito

910 |Enero 14, 2020

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Tanging Ang Lumikha ang May Awa sa Sangkatauhang Ito"

I

Tanging ang Lumikha ang may matibay na awa't pag-ibig.

Siya lang ang nagmamahal sa Kanyang mga nilikha,

sa Kanyang mga nilikha.

Bawa't isipin Niya'y para sa kabutihan ng tao.

Bawa't damdamin Niya'y kapulupot ng kanilang pag-iral.

Kapahayagan ng kung ano at mayroon Siya ay para sa tao.

Lahat ay para sa tao.

II

Sa puso Niya'y ramdam ang bawat kilos ng tao.

Sala nila'y pumupukaw sa poot N'ya't kalungkutan.

Ngunit pag sila'y nagsisisi, pinatatawad Niya, nagagalak S'ya.

Siya ay laging nagmamadali, nasa bawa't dako bawat sandali.

Bawat damdamin Niya'y iniaalay; ang buong buhay Niya,

ito ay tahimik Niyang iniaalay sa bawat segundo.

Lahat ay para sa tao.

III

Walang awa sa sariling buhay, ngunit tao'y minamahal.

Gamit ang Kanyang kamay, hinubog ang sangkatauhan.

Pagdamay at pagpaparaya'y ipinadarama Niya,

na walang kundisyon o kapalit,

nang tao'y mabuhay sa ilalim ng Kanyang pagtitig,

na isang araw, sila'y magpapasakop at kilalanin

na Siya ang isa na nagtutustos,

at kilalanin na Siya lamang.

Ah…

Siya ang nagtutustos ng buhay ng sangnilikha,

buhay ng buong sangnilikha.

Bawa't isipin Niya'y para sa kabutihan ng tao.

Bawa't damdamin Niya'y kapulupot ng kanilang pag-iral.

Kapahayagan ng kung ano at mayroon Siya ay para sa tao.

Lahat ay para sa tao. Lahat ay para sa tao.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin