Tagalog Christian Song Collection (IV)

Nobyembre 12, 2021

00:00:00:00--00:04:32:29 Ang Paraan para Patahimikin ang Puso Mo sa Harap ng Diyos

00:04:32:29--00:08:29:12 Ang Katotohanan ng Gawain ng Paglupig sa mga Huling Araw

00:08:29:12--00:12:57:11 Makakaya Mong Mahalin nang Tunay ang Diyos sa Pamamagitan Lang ng mga Paghihirap at Pagsubok

00:12:57:11--00:16:05:08 Ang Pagganap Ng Tao sa Kanyang Tungkulin ay Paggawa ng Lahat ng Kanyang Makakaya

Tingnan ang iba pa

Ngayon nagsimula na ang malalaking sakuna. Paano natin masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon at magkaroon ng pagkakataong matamo ang proteksyon ng Diyos? Makipag-ugnayan sa amin ngayon upang mahanap ang paraan.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messenger