Tagalog Christian Song Collection (V)

Nobyembre 28, 2021

00:00:00:00-00:03:38:21 Ituring nang Wasto ang Bibliya

00:03:38:21-00:09:13:21 Ang Gawain ng Diyos ay Palaging Bago at Hindi Kailanman Luma

00:09:13:21-00:12:22:27 Bawat Hakbang ng Gawain ng Diyos ay para sa Buhay ng Tao

00:12:22:27-00:17:46:09 Ang Babala ng Patotoo ni Job sa mga Susunod na Henerasyon

Tingnan ang iba pa

Ngayon nagsimula na ang malalaking sakuna. Paano natin masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon at magkaroon ng pagkakataong matamo ang proteksyon ng Diyos? Makipag-ugnayan sa amin ngayon upang mahanap ang paraan.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messenger