Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
Christian Music Video | Ang Katayuan at Pagkakakilanlan ng Diyos MismoChristian Music Video | Ang Katayuan at Pagkakakilanlan ng Diyos Mismo Christian Music Video | Diyos Lamang ang May Landas ng BuhayChristian Music Video | Diyos Lamang ang May Landas ng Buhay Ang Diyos na Nagkatawang-tao sa mga Huling Araw ay Pineperpekto ang Tao Gamit ang mga SalitaAng Diyos na Nagkatawang-tao sa mga Huling Araw ay Pineperpekto ang Tao Gamit ang mga Salita Christian Music Video | Magbigay-pansin sa Kapalaran ng Sangkatauhan (Tagalog Subtitles)Christian Music Video | Magbigay-pansin sa Kapalaran ng Sangkatauhan (Tagalog Subtitles) Christian Music Video | Lahat ng Bagay ay Nasa Kamay ng Diyos (Tagalog Subtitles)Christian Music Video | Lahat ng Bagay ay Nasa Kamay ng Diyos (Tagalog Subtitles) Kilalanin ang Diyos sa Pamamagitan ng Kanyang Kapangyarihan sa Lahat ng Bagay (Tagalog Subtitles)Kilalanin ang Diyos sa Pamamagitan ng Kanyang Kapangyarihan sa Lahat ng Bagay (Tagalog Subtitles) Christian Music Video | Ang Pagpapahayag ng Puwersa ng Buhay ng Diyos (Tagalog Subtitles)Christian Music Video | Ang Pagpapahayag ng Puwersa ng Buhay ng Diyos (Tagalog Subtitles) Christian Music Video | Walang Taong Makakagawa ng Gawain ng Diyos para sa Kanya (Tagalog Subtitles)Christian Music Video | Walang Taong Makakagawa ng Gawain ng Diyos para sa Kanya (Tagalog Subtitles) Hinahatulan at Pineperpekto ng Diyos ang Tao Gamit ang Kanyang mga Salita sa mga Huling ArawHinahatulan at Pineperpekto ng Diyos ang Tao Gamit ang Kanyang mga Salita sa mga Huling Araw Christian Music Video | Mapalad Yaong Tunay na Gumugugol Para sa Diyos (Tagalog Subtitles)Christian Music Video | Mapalad Yaong Tunay na Gumugugol Para sa Diyos (Tagalog Subtitles) Christian Music Video | Dinala na ng Cristo ng mga Huling Araw ang Panahon ng KaharianChristian Music Video | Dinala na ng Cristo ng mga Huling Araw ang Panahon ng Kaharian Christian Music Video | Ang Pag-ibig ng Diyos ay 'Di Taglay ng Anumang Nilalang (Tagalog Subtitles)Christian Music Video | Ang Pag-ibig ng Diyos ay 'Di Taglay ng Anumang Nilalang (Tagalog Subtitles) Christian Music Video | Ang Pag-iral ng Sangkatauha'y Nakasalalay sa Diyos (Tagalog Subtitles)Christian Music Video | Ang Pag-iral ng Sangkatauha'y Nakasalalay sa Diyos (Tagalog Subtitles) Christian Music Video | Buong Sangnilikha Dapat Sumailalim sa Dominyon ng Diyos (Tagalog Subtitles)Christian Music Video | Buong Sangnilikha Dapat Sumailalim sa Dominyon ng Diyos (Tagalog Subtitles) Christian Music Video | Ang Taos na Damdamin ng Lumikha para sa Sangkatauhan (Tagalog Subtitles)Christian Music Video | Ang Taos na Damdamin ng Lumikha para sa Sangkatauhan (Tagalog Subtitles) Christian Music Video | Ang Panahong Nawala ay Hindi na Kailanman Darating Muli (Tagalog Subtitles)Christian Music Video | Ang Panahong Nawala ay Hindi na Kailanman Darating Muli (Tagalog Subtitles) Christian Music Video | Lahat ay Magagawa sa Pamamagitan ng Salita ng Diyos (Tagalog Subtitles)Christian Music Video | Lahat ay Magagawa sa Pamamagitan ng Salita ng Diyos (Tagalog Subtitles) Christian Music Video | Magbigay-pansin sa Kapalaran ng SangkatauhanChristian Music Video | Magbigay-pansin sa Kapalaran ng Sangkatauhan Christian Music Video | Kasingsimple ba ng Sinasabi Mo ang Diyos?Christian Music Video | Kasingsimple ba ng Sinasabi Mo ang Diyos? Christian Music Video | Lahat ng Problema ay Malulutas sa Pagsisikap na Matamo ang KatotohananChristian Music Video | Lahat ng Problema ay Malulutas sa Pagsisikap na Matamo ang Katotohanan Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Paghihimagsik ng Tao Ang Pumupukaw sa Galit ng DiyosIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Paghihimagsik ng Tao Ang Pumupukaw sa Galit ng Diyos Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Dapat Itaguyod ng mga KabataanIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Dapat Itaguyod ng mga Kabataan "Ang Ugat Kung Bakit Nilabanan ng mga Fariseo si Jesus" (Tagalog Subtitles)"Ang Ugat Kung Bakit Nilabanan ng mga Fariseo si Jesus" (Tagalog Subtitles) Nagniningning ang Kaluwalhatian ng Diyos mula sa SilanganNagniningning ang Kaluwalhatian ng Diyos mula sa Silangan Ang mga Bunga ng Pagkawala ng Patnubay ng Diyos sa SangkatauhanAng mga Bunga ng Pagkawala ng Patnubay ng Diyos sa Sangkatauhan "Ang Diyos na Nagkatawang-tao ay Pinaka-kaibig-ibig" (Tagalog Subtitles)"Ang Diyos na Nagkatawang-tao ay Pinaka-kaibig-ibig" (Tagalog Subtitles) Piniperpekto ng Diyos ang Tao sa Pamamagitan ng Mga Salita sa Kapanahunan ng KaharianPiniperpekto ng Diyos ang Tao sa Pamamagitan ng Mga Salita sa Kapanahunan ng Kaharian Diyos ang Nagpapasiya sa Katapusan ng Tao Batay sa Kung Taglay Nila ang KatotohananDiyos ang Nagpapasiya sa Katapusan ng Tao Batay sa Kung Taglay Nila ang Katotohanan Ang Batayan ng Diyos sa Pagpaparusa sa mga TaoAng Batayan ng Diyos sa Pagpaparusa sa mga Tao Nakaupo na ang Makapangyarihang Diyos sa Maluwalhating TronoNakaupo na ang Makapangyarihang Diyos sa Maluwalhating Trono Tanggapin ang Paghatol ng Cristo ng mga Huling Araw upang MapadalisayTanggapin ang Paghatol ng Cristo ng mga Huling Araw upang Mapadalisay Christian Praise Music Video | "Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos"Christian Praise Music Video | "Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos" Pag-aalay ng Pinakamahalagang Sakripisyo sa DiyosPag-aalay ng Pinakamahalagang Sakripisyo sa Diyos Malapit na ang Araw ng Kaparusahan ng Diyos sa TaoMalapit na ang Araw ng Kaparusahan ng Diyos sa Tao Ang Tanging Nais ng Diyos sa LupaAng Tanging Nais ng Diyos sa Lupa Dapat Mong Iwan ang Lahat para sa KatotohananDapat Mong Iwan ang Lahat para sa Katotohanan Christian Worship Music Video | "Ang Paghatol ng Diyos sa Lahat ng Bansa at Tao"Christian Worship Music Video | "Ang Paghatol ng Diyos sa Lahat ng Bansa at Tao" Christian Worship Music Video | "Panahon"Christian Worship Music Video | "Panahon" Christian Worship Music Video | "Walang Nakababatid sa Pagdating ng Diyos"Christian Worship Music Video | "Walang Nakababatid sa Pagdating ng Diyos" Christian Music Video | "Mapapalad ang mga Tumatanggap ng Bagong Gawain ng Diyos"Christian Music Video | "Mapapalad ang mga Tumatanggap ng Bagong Gawain ng Diyos" Christian Music Video | "Diyos Ko! Di Talaga Ako Nararapat sa Pag-ibig Mo" (Soloistang Babae)Christian Music Video | "Diyos Ko! Di Talaga Ako Nararapat sa Pag-ibig Mo" (Soloistang Babae) Christian Praise Music Video | "Ang Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang Higit"Christian Praise Music Video | "Ang Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang Higit" Christian Praise Music Video | "Tunay at Totoo ang Pag-ibig ng Diyos para sa Sangkatauhan"Christian Praise Music Video | "Tunay at Totoo ang Pag-ibig ng Diyos para sa Sangkatauhan" Christian Praise Music Video | "Naitakda Na ng Diyos ang mga Landas na Dapat Tahakin ng Tao"Christian Praise Music Video | "Naitakda Na ng Diyos ang mga Landas na Dapat Tahakin ng Tao" Christian Worship Music Video | "Naitakda Na ng Diyos ang mga Landas na Dapat Tahakin ng Tao"Christian Worship Music Video | "Naitakda Na ng Diyos ang mga Landas na Dapat Tahakin ng Tao" Christian Worship Song | “Mapalad Tayong Makasalubong sa Pagdating ng Diyos” (Tagalog Subtitle)Christian Worship Song | “Mapalad Tayong Makasalubong sa Pagdating ng Diyos” (Tagalog Subtitle) Tagalog Christian Music Video | "Pinupuno ng Gawa ng Diyos ang Malawak na Kalawakan ng Sansinukob"Tagalog Christian Music Video | "Pinupuno ng Gawa ng Diyos ang Malawak na Kalawakan ng Sansinukob" Ang Langit Dito'y Bughaw na BughawAng Langit Dito'y Bughaw na Bughaw Ang Pag-ibig ng Diyos ang Nagbubuklod Sa AtinAng Pag-ibig ng Diyos ang Nagbubuklod Sa Atin

Himno ng Karanasan ng Kristiyano | "Ang Langit Dito'y Bughaw na Bughaw" (Tagalog Subtitles)

Serye ng Sari-saring Palabas   2678  

Panimula

Himno ng Karanasan ng Kristiyano | "Ang Langit Dito'y Bughaw na Bughaw" (Tagalog Subtitles)

I

Ay … Narito ang 'sang langit,

Oh .... Isang langit na talagang ibang-iba!


Isang marikit na halimuyak ang pumupuspos sa buong lupain,

at hangi'y malinis.

Nagkatawang-tao ang Makapangyarihang Diyos

at nabubuhay kapiling natin,

Nagpapahayag ng katotohanan

at sinisimulan ang paghatol ng mga huling araw.

Inilantad ng mga salita ng Diyos

ang katotohanan ng ating kasamaan,

nalinis tayo at naperpekto

ng bawat uri ng pagsubok at pagdadalisay.

Magpaalam na tayo sa masama nating buhay

at baguhin ang dating itsura para sa bagong mukha.


Kumikilos tayo at nagsasalita nang may prinsipyo

at hinahayaang maghari ang mga salita ng Diyos.

Ang apoy ng ating pagmamahal sa Diyos

ay nag-aalab sa ating mga puso.

Ipinalalaganap natin ang mga salitang Diyos,

sumasaksi para sa Kanya,

at ibinabahagi ang ebanghelyo ng kaharian.

Iniaalay natin ang buo nating pagkatao

para mapaligaya ang Diyos,

at handa tayong harapin ang anumang pasakit.

Salamat sa Makapangyarihang Diyos

para sa pagbabago ng kapalaran natin.

Nabubuhay tayo ng bagong buhay

at sinasalubong ang isang bagong bukas!


II

Kapag magkakasama ang mga kapatid,

mababakas ang kaligayahan sa kanilang mga mukha,

Binabasa natin ang mga salita Niya

at ibinabahagi ang katotohanan,

pinagsama tayo sa pag-ibig ng Diyos.

Mga tapat na tao tayo, dalisay at bukas,

walang pagtatangi sa pag-itan natin.

Nabubuhay tayo sa katotohanan, nagmamahalan,

natututo sa lakas ng bawat isa

at tinatama ang ating mga pagkukulang.

Sa isang kaisipan tinutupad natin ang ating tungkulin,

at inaalay natin ang ating katapatan.

Sa landas patungo sa kaharian,

ginagabayan tayo ng mga salita ng Diyos

lampas ng mga problema at paghihirap.

Ibinubunyag ng mga salita ng Diyos ang Kanyang kadakilaan,

nananakop ang mga iyon

at lumilikha ng isang grupo ng mananagumpay.

Nagbalik sa Diyos

ang mga taong pinili Niya mula sa lahat ng bansa.


Sama-samang nabubuhay ang mga tao kapiling ang Diyos

at sinasamba Siya kailanman.

Isinasakatuparan sa lupa ang kalooban ng Diyos,

nagpakita ang kaharian ni Cristo.

Nahayag ang kabutihan at kabanalan ng Diyos,

napanibago ang langit at lupa.

Natatakot sa Diyos ang mga tao ng kaharian

at iniiwasan ang masama,

at nabubuhay sila sa liwanag.

Sama-samang nabubuhay ang mga tao kapiling ang Diyos

at sinasamba Siya kailanman.

Isinasakatuparan sa lupa ang kalooban ng Diyos,

nagpakita ang kaharian ni Cristo.

Nahayag ang kabutihan at kabanalan ng Diyos,

napanibago ang langit at lupa.

Natatakot sa Diyos ang mga tao ng kaharian

at iniiwasan ang masama,

at nabubuhay sila sa liwanag.

Ah, hey... Narito ang 'sang langit,

Oh, Oh, Oh... Isang langit na talagang ibang-iba!

mula sa Sundan ang Cordero at Umawit ng mga Bagong Awitin


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. alagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos