Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
Christian Movie Trailer | "Pananampalataya sa Diyos 3 – Bangon, Kayong Hindi Magiging mga Alipin"Christian Movie Trailer | "Pananampalataya sa Diyos 3 – Bangon, Kayong Hindi Magiging mga Alipin" Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang SimbahanPananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan Tagalog Christian Movie Trailer | "Ang Pag-ibig ng Isang Ina"Tagalog Christian Movie Trailer | "Ang Pag-ibig ng Isang Ina" Tagalog Christian Movie Trailer | "Isang Kaligayahang Pinakahihintay"Tagalog Christian Movie Trailer | "Isang Kaligayahang Pinakahihintay" Tagalog Christian Movie Trailer | "Hindi Naglalaho ang Integridad"Tagalog Christian Movie Trailer | "Hindi Naglalaho ang Integridad" Tagalog Gospel Movie (Trailer) "Ibunyag ang Misteryo Tungkol sa Biblia"Tagalog Gospel Movie (Trailer) "Ibunyag ang Misteryo Tungkol sa Biblia" Christian Movie Trailer "Ang Sugo ng Ebanghelyo"Christian Movie Trailer "Ang Sugo ng Ebanghelyo" Tagalog Christian Movie Trailer "Lumabas Sa Biblia"Tagalog Christian Movie Trailer "Lumabas Sa Biblia" Tagalog Christian Movie (Trailer) "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono"Tagalog Christian Movie (Trailer) "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono" Tagalog Christian Movie "Kumakatok sa Pintuan"Tagalog Christian Movie "Kumakatok sa Pintuan" Best Tagalog Christian Movie Trailer "Umabot sa Huling Tren Caught the Last Train"Best Tagalog Christian Movie Trailer "Umabot sa Huling Tren Caught the Last Train" Tagalog Christian Movie | "Nakamamatay na Kamangmangan" (Official Trailer)Tagalog Christian Movie | "Nakamamatay na Kamangmangan" (Official Trailer) Tagalog Christian Movie Trailer  "Kumawala sa Bitag"Tagalog Christian Movie Trailer "Kumawala sa Bitag" Tagalog Christian Movie "Nanganganib na Pagdala" (Trailer)Tagalog Christian Movie "Nanganganib na Pagdala" (Trailer) Tagalog Christian Movie Trailer "Mapalad ang Mapagpakumbaba"Tagalog Christian Movie Trailer "Mapalad ang Mapagpakumbaba" Tagalog Christian Movie "Pagkamulat" (Trailer)Tagalog Christian Movie "Pagkamulat" (Trailer) agalog Christian Full Movie HD 2018 "Sino Siya na Nagbalik" (Trailer)agalog Christian Full Movie HD 2018 "Sino Siya na Nagbalik" (Trailer) Tagalog Christian Movie Trailer "Nagbago Ang Pangalan ng Diyos?!"Tagalog Christian Movie Trailer "Nagbago Ang Pangalan ng Diyos?!" Tagalog Christian Movie "Napakagandang Tinig" (Trailer)Tagalog Christian Movie "Napakagandang Tinig" (Trailer) Latest Tagalog Christian Movie Trailer 2018 "Ang Sandali ng Pagbabago"Latest Tagalog Christian Movie Trailer 2018 "Ang Sandali ng Pagbabago" Best Christian Movie "Masasakit na Alaala" (Trailer)Best Christian Movie "Masasakit na Alaala" (Trailer) Tagalog Christian Movie 2018 "Pananabik" (Trailer)Tagalog Christian Movie 2018 "Pananabik" (Trailer) Tagalog Christian Movie 2018 "Kalagin Ang Mga Kadena At Tumakbo!" (Trailer)Tagalog Christian Movie 2018 "Kalagin Ang Mga Kadena At Tumakbo!" (Trailer) Tagalog Christian Movie 2018 Mapanganib ang Landas Papunta sa Kaharian ng Langit (Trailer)Tagalog Christian Movie 2018 Mapanganib ang Landas Papunta sa Kaharian ng Langit (Trailer) Tagalog Christian Movie 2018 | "Awit ng Tagumpay" (Trailer)Tagalog Christian Movie 2018 | "Awit ng Tagumpay" (Trailer) Tagalog Christian Movie 2018 | "Ang Hiwaga ng Kabanalan: Ang Karugtong" (Trailer)Tagalog Christian Movie 2018 | "Ang Hiwaga ng Kabanalan: Ang Karugtong" (Trailer) Tagalog Christian Movie 2018 | "Sino ang Aking Panginoon" (Trailer)Tagalog Christian Movie 2018 | "Sino ang Aking Panginoon" (Trailer) Best Christian Movie “Huwag Kang Makialam” TrailerBest Christian Movie “Huwag Kang Makialam” Trailer Tagalog Christian Movie 2018 | "Paghihintay" (Trailer)Tagalog Christian Movie 2018 | "Paghihintay" (Trailer) Tagalog Gospel Videos "Sino ang Muling Nagpapako sa Diyos sa Krus?" (Trailer)Tagalog Gospel Videos "Sino ang Muling Nagpapako sa Diyos sa Krus?" (Trailer) Tagalog Christian Movie 2018 "Babagsak ang Lungsod" (Trailer)Tagalog Christian Movie 2018 "Babagsak ang Lungsod" (Trailer) Tagalog Christian Movie "Red Re-Education sa Bahay" (Trailer)Tagalog Christian Movie "Red Re-Education sa Bahay" (Trailer) Tagalog Christian Movie 2018 | Anak, Umuwi Ka Na! (Trailer)Tagalog Christian Movie 2018 | Anak, Umuwi Ka Na! (Trailer) Tagalog Christian Movie 2018 | Pananalig sa Diyos (Trailer)Tagalog Christian Movie 2018 | Pananalig sa Diyos (Trailer) Tagalog Christian Movie | Ang Misteryo ng Kabanalan (Trailer)Tagalog Christian Movie | Ang Misteryo ng Kabanalan (Trailer) Tagalog Christian Movie | Ang Aking Pinapangarap na Kaharian sa Langit (Trailer)Tagalog Christian Movie | Ang Aking Pinapangarap na Kaharian sa Langit (Trailer) Tagalog Christian Gospel Movie  | "Saan Ang Aking Tahanan" [Trailer]Tagalog Christian Gospel Movie | "Saan Ang Aking Tahanan" [Trailer] Tagalog na Cristianong Ebanghelyong Pelikula | "Basagin Ang Sumpa" [Trailer]Tagalog na Cristianong Ebanghelyong Pelikula | "Basagin Ang Sumpa" [Trailer]

Christian Movie Trailer | "Pananampalataya sa Diyos 3 – Bangon, Kayong Hindi Magiging mga Alipin"

Serye ng mga Pelikula tungkol sa Ebanghelyo   303  

Panimula

Si Meng Changlin, isang kasamahan sa Three-Self Church, ay nag-akala noong una na ang pananampalataya niya sa Panginoon sa Three-Self Church ay magliligtas sa kanya mula sa pang-uusig ng CCP. Gayunpaman, pagkatapos malagay sa kapangyarihan si Xi Jinping, lalo pang pinatitindi ng CCP ang pang-uusig nito sa pananampalataya sa relihiyon, at maging ang Three-Self Church na pinatatakbo ng pamahalaan ay nagsisimulang dumanas ng pagsawata at pang-uusig; marami sa kanilang mga krus ang winawasak at mga iglesia ang ginigiba, at nagsisimula na rin ang CCP na pwersahin ang mga iglesia na magtaas ng pambansang bandila, kantahin ang pambansang awit, at magsabit ng larawan ni Chairman Xi…. Sa nararanasang pang-uusig na ito ng CCP, hindi inaakay ng kanyang pastor ang mga mananampalataya sa pagdarasal para alamin ang kalooban ng Diyos, ngunit sa halip ay sinusunod ang CCP sa lahat ng bagay. Naniniwala si Meng Changlin na ito ay lubos na paglisan mula sa daan ng Panginoon, at na sila ay nagupo na para maging mga alipin ni Satanas, ang hari ng mga diyablo. Hinihikayat niya ang kanyang pastor na iwan ang Three-Self Church at magpulong na lang nang pribado sa mga bahay ng mga miyembro, ngunit pinagsasabihan siya ng kanyang pastor at pinipigilan siya. Sa panahong ito niya makikilala si Xiang Zhiheng, isang Kristiyano sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Sa pamamagitan ng paghahanap at pagbabahagi, nakikita nang mas malinaw ni Meng Changlin kaysa noon na ang patakaran ng Three-Self ay estratehiya lamang ng CCP para makapaghanda sa plano nito na lubusang alisin ang pananampalataya sa relihiyon; nakikita niya na kapag inaakay ng mga pastor at elder ang mga mananampalataya na sumunod sa CCP, kinakalaban at ipinagkakanulo nila ang Diyos, at na lahat sila ay mga huwad na pastol na naglilingkod kay Satanas. Kasabay nito, nauunawaan ni Meng Changlin ang kabuluhan ng pagdanas ng pang-uusig at paghihirap bilang bahagi ng pananampalataya sa Panginoon, at malinaw na nakikita na kinakailangang isuong sa panganib ang sariling buhay sa pananampalataya sa Diyos sa ilalim ng mala-satanas na rehimen ng CCP para masunod ang Diyos. Nauunawaan niya na ang pananampalataya sa Diyos ay nangangailangan ng pakikinig sa mga salita ng Diyos at pagsunod sa Diyos, at hindi maaaring ang isang tao ay makinig at sumunod sa mga tao bilang kahalili ng Diyos. Si Meng Changlin at ang iba pa, sa pamamagitan ng paghahanap at pagsisiyasat, ay nakikita na ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay pawang katotohanan at ang tinig ng Diyos, at na ang Makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Jesus! Hindi nila mapigilan ang mga sarili nila sa kagalakan, at sa wakas ay umaalpas sa pagkaalipin at mga pagpipigil ng mala-satanas na rehimen ng CCP at ng mga huwad na pastol at anticristo sa daigdig ng relihiyon. Sila ay nagbabalik sa harap ng trono ng Diyos.

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos