Tagalog Sermons: Mga Mensahe Tungkol sa Pagbalik ng Panginoong Jesus

12 nauugnay na media

Paano ang Dapat na Paghahanda sa Pagdating ng Panginoon?

Sa paghahanda sa pagdating ng Panginoon ay nangangailangan para sa atin na magbigay-tuon sa tinig ng Diyos. Tanging kapag mayroon tayong puso na naghahanap at nauuhaw sa katuwiran upang maghintay sa pagkatok ng Panginoon…

Marso 17, 2019