Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang mga Palatandaan ng Pagbabalik ni Cristo ay Naglilitawan: Paano Sasalubungin ang Ikalawang Pagparito ng Panginoon

Ngayon ay ang katapusan ng mga araw. Ang mga sakuna ay madalas na nangyayari sa buong mundo, at naglilitawan ang mga palatandaan ng pagbabalik ni Cristo, kaya bakit hindi pa Siya nakita na bumalik sa isang ulap? At paano… Buong Teksto

,

Lumitaw na ang mga Palatandaan ng mga huling araw: Paano Tayo Madadala Bago Sumapit ang Malaking Pagdurusa?

Naging karaniwan na ang pagsipot ng mga kalamidad sa buong mundo at lumitaw na ang mga palatandaan ng mga huling araw. Malinaw sa mga pangyayari na nakabalik na ang Panginoon, kaya bakit kailangan pa tayong itaas bago su… Buong Teksto

,

Paano ang Dapat na Paghahanda sa Pagdating ng Panginoon?

Sa paghahanda sa pagdating ng Panginoon ay nangangailangan para sa atin na magbigay-tuon sa tinig ng Diyos. Tanging kapag mayroon tayong puso na naghahanap at nauuhaw sa katuwiran upang maghintay sa pagkatok ng Panginoon… Buong Teksto

,

3 Pinakamahalagang Prinsipyo para sa Malugod na Pagsalubong sa Pagdating ng Panginoon

Ang kakayahang salubungin ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus ang pinakadakilang pagnanais ng mga tunay na naniniwala sa Panginoon. Kaya’t paano natin sasalubungin ang Panginoong Jesus? Buong Teksto

, , ,

Inilantad: Ang Tunay na Kahulugan ng “Naganap Na” na Sinabi ng Panginoong Jesus sa Krus

Maraming mga kapatid ang naniniwala na ang ibig sabihin ni Jesus sa sinabi Niyang “Naganap na” noong nasa krus Siya ay nakumpleto na ang gawain ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan. Pero gano’n nga ba talaga ‘yon? Ano ng… Buong Teksto

, ,

Bakit Ibinigay ng Panginoong Jesus kay Pedro ang mga Susi ng Kaharian ng Langit

Yang QingBaffled From Reading the BibleNang maaga akong magising, ako ay nanalangin, at pagkatapos ay binuksan ang Biblia sa Mateo 16:19, kung saan sinasabi ng Panginoong Jesus kay Pedro: “Ibibigay ko sa iyo ang mga susi… Buong Teksto

, ,

Alam Mo ba ang Tungkol sa mga Misteryo sa Panalangin ng Panginoon?

Maraming kapatid na lalaki at babae ang naniniwalang ang kaharian ng Diyos ay nasa langit, ngunit sinasabi sa Panalangin ng Panginoon, “Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, … Buong Teksto

, ,

Kristiyanong Sermon: Ang Kahulugan ng Pagpapakita ng Panginoong Hesus sa Tao Matapos ang Kanyang Muling Pagkabuhay

Ni Cheng HangSa Biblia, nakatalang: “At samantalang kanilang pinaguusapan ang mga bagay na ito, siya rin ay tumayo sa gitna nila, at sa kanila'y nagsabi, Kapayapaa'y suma inyo. Datapuwa't sila'y kinilabutan, at nangahint… Buong Teksto

Bilang Isang Kristiyano, Ang Palagiang Pagdalo sa mga Pagtitipon ay Hindi Maaaring Pabayaan!

Kamusta mga kapatid ko sa Espirituwal na Q&A,Napapagod ako nang husto sa pagtarabaho sa araw, at hindi ako makatulog nang mahimbing sa gabi. Bilang resulta, ayaw kong magpunta nang maaga sa mga pagtitipon. Hindi ko g… Buong Teksto

Ang Hiwaga ng “Muling Pagkabuhay ng Isang Patay na Tao”

Li ChengMga kapatid, kapayapaan ay suma inyo! Salamat sa Panginoon para sa Kanyang mga paghahanda na nagpahintulot sa atin na ipabatid dito ang mga katotohanan ng Banal na Kasulatan. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon. Sa… Buong Teksto

,

Alam Mo Ba ang Kahulugan ng Muling Pagkabuhay ng Panginoong Jesus at Nang Kanyang Pagpapakita sa Tao?

Ni HanxiaoLahat ng mga naniniwala sa Panginoon ay alam na, upang matubos tayo, pinahintulutan ng Panginoong Jesus na maipako ang Kanyang Sarili sa krus para sa ating kapakanan, at paglipas ng ikatlong araw Siya ay nabuha… Buong Teksto

Sermon Tungkol sa Kaligtasan: Hindi Lahat ng Tumatawag sa Panginoon ay Maliligtas

Ni Yang Xin Mga Nilalaman ●Hindi Lahat ng Tumatawag sa Panginoon ay Maliligtas ●Anong ibig sabihin ng maligtas na tinutukoy sa Biblya? ●Ang Napatawad ay Hindi Nangangahulugang Pagiging Banal ●Ano ang Tunay na Kaligt… Buong Teksto

,

3 Malalaking Obra Maestra para sa Pagtatagumpay sa mga Tukso sa Digmaang Espirituwal

Hingzing Hilagang Korea Mga Nilalaman Una, sa harap ng panunukso ni Satanas, dapat kang manalangin sa Diyos at lalong hangarin ang katotohanan upang maunawaan ang kalooban ng Diyos at huwag maging biktima sa mga panlilin… Buong Teksto

Ano ang Kaligtasan at Paano Ito Natatamo Mula sa Diyos

Ni Junying Mga Nilalaman Ang Kaligtasan ng Diyos sa Sangkatauhan sa Panahon ng Kautusan Ang Kaligtasan ng Diyos para sa Sangkatauhan sa Kapanahunan ng Biyaya Kaligtasan ng Diyos sa Sangkatauhan sa mga Huling ArawAng mali… Buong Teksto

Paano ang Paghubog ng Pananampalataya sa Diyos

Ang paghubog ng pananampalataya sa Diyos ay ang dapat pagsikapan na maabot ng mga Kristiyano sa ating paniniwala sa Diyos at ang hinihingi sa atin ng Diyos. Kung gayon, ano ang tunay na pananampalataya at paano tayo maka… Buong Teksto

, ,

Ano ang Matalinong Dalaga?

Mga Nilalaman Ang lahat ng binigkas ng Diyos ay katotohanan. Makapagbibigay ito ng kinakailangang kabuhayan sa mga tao, at magkakaloob sa kanila ng daan sa pagsasanay. Nagtataglay ng lahat ng kapangyarihan at awtoridad a… Buong Teksto

Ang 5 Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na

Madalas na nangyayari ngayon ang mga sakuna sa buong daigdig at ang mga propesiya sa Biblia tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ay sadyang natupad na. Nagbalik na ang Panginoong Jesus. Ipinakikita sa iyo ng ar… Buong Teksto

, ,

Paano Natutupad ang mga Propesiya ng Pagbabalik ng Panginoon

Ang Pangangaral ng Kristiyano sa Tagalog ay naghahayag kung paano natutupad ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoon. Maaari mo itong basahin at magbahagi ka ng iyong mga ideya. Buong Teksto

, ,

Tatlong Sunod-sunod na mga Pambihirang Supermoon

Maraming tao ang nakapansin na sa mga kamakailang madalas na pangyayari ng mga supermoon at blood moon, at ang mga kababalaghan sa astronomiya na ito ang katuparan sa mga propesiya sa Biblia—ano ang sinusubukan ng Diyos … Buong Teksto

,

3 Pamamaraan Kung Paano Manalangin Upang Makinig ang Diyos

Cheng Shi Mga Nilalaman Magdasal sa Diyos nang Tapat sa Puso Magdasal nang May Pusong Sumusuko sa Diyos Magdasal sa Diyos nang May Pusong NaghahangadMga kapatid:Kapayapaan sa inyo sa Panginoon! Ang pananalangin ay is… Buong Teksto

,

4 na Prinsipyo ng Mabisang Panalangin

Ang pananalangin sa Diyos ay ang pinaka-direktang paraan para sa mga Kristiyano upang makipag-usap sa Diyos, at tanging ang mga mabisang panalangin ang dinidinig ng Diyos. Kaya, ang paggawa ng mga mabisang panalangin ay … Buong Teksto

,

Ano ang Halaga ng Buhay? Pagninilay sa mga Huling Salita ng Isang Hari

Lumisan si Haring Alejandro sa mundong ito nang may pagsisisi. Nang palapit na ang kanyang oras, iniwanan niya tayo ng tatlong huling mga salita na dapat pag-isipan para mapuwersa tayong tanungin ang ating mga sarili: Ba… Buong Teksto

Ang Paghihirap ay Biyaya ng Diyos

Sa lahat ng naniniwala sa Diyos, ang paghihirap ang pinakadakilang biyayang maipagkakaloob sa atin ng Diyos! Bakit ko ito sinasabi? Ano ang kalooban ng Diyos sa likod ng mga paghihirap na ito? Sama-sama nating alamin … Buong Teksto

Paano Tayo Makakapagtatag ng Relasyon sa Diyos?

Ang salita ng Diyos ay tinapay ng buhay para sa atin, nguni’t masyado tayong abala sa trabaho para magbasa nito kaya lumalayo tayo sa Diyos. Basahin mo ang artikulong ito upang malaman ang 4 na paraan upang maging mas ma… Buong Teksto

, ,

Ano ang Tunay na Kabuluhan ng Pagtubos ng Panginoong Jesus?

Ni Xiaomo, ChinaAng pagbanggit sa “Pagtubos ni Jesus” ay palaging nagpupuno sa atin ng pasasalamat sa Panginoon. Dalawang libong taon ang nakararaan, upang matubos tayo mula sa mga kamay ni Satanas, ipinako ang Panginoon… Buong Teksto

,

Paano ang Mas Mabisang Pag-aaral ng Bibliya

Ang mga 3 pangunahing punto para sa pag-aaral ng Bibliya ay makakatulong sa iyo na maunawaan ang kalooban ng Diyos at mga kinakailangan sa iyong pag-aaral ng Bibliya. Basahin ngayon upang matuto nang higit pa. Buong Teksto

,

Ang Panginoong Jesus ba ay Diyos o ang Anak ng Diyos?

Ni: Xie Wen, JapanKamakailan, nang malapit ng matapos ang isang grupo sa pag-aaral ng Biblia, ang Kapatid na Li, isang manggagawa, ay nagtanong ng ganito: “Nakatala sa Biblia, ‘At nang mabautismuhan si Jesus, pagdaka'y u… Buong Teksto

,

Buhay Kristiyano: 4 na Puntos upang Turuan Kang Makipag-ugnayan sa Iba Alinsunod sa mga Layunin ng Diyos

Ni Wang Zihan, Lalawigan ng Shanxi Mga Nilalaman 1. Kailangan mong pakitunguhan ang iba nang patas at nang pantay-pantay. Hindi ka dapat kumilos batay sa iyong mga damdamin at mga kagustuhan. 2. Maayos na tugunan ang mga… Buong Teksto