Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan (Clip 2/2)Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan (Clip 2/2) Tagalog Christian Movie | "Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy" (Clip 1/2)Tagalog Christian Movie | "Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy" (Clip 1/2) Tagalog Christian Movie | "Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy" (Clip 2/2)Tagalog Christian Movie | "Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy" (Clip 2/2) Tagalog Christian Movie | "Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan" (Clip 1/2)Tagalog Christian Movie | "Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan" (Clip 1/2) "Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit" - Isang Kristiyano ang Kumilos nang Matapat at Pinagpala ng Diyos (Clips 1/2)"Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit" - Isang Kristiyano ang Kumilos nang Matapat at Pinagpala ng Diyos (Clips 1/2) "Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit" - Paano Lutasin ang Panloloko at Maging Tapat na Tao na Naghahatid ng Kagalakan sa Diyos (Clips 2/2)"Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit" - Paano Lutasin ang Panloloko at Maging Tapat na Tao na Naghahatid ng Kagalakan sa Diyos (Clips 2/2) "Sino Siya na Nagbalik" Clip 6 - Tanging ang Salita ng Diyos ang Makapagbibigay ng Buhay sa Tao"Sino Siya na Nagbalik" Clip 6 - Tanging ang Salita ng Diyos ang Makapagbibigay ng Buhay sa Tao "Saan Ang Aking Tahanan" - Diyos Lamang ang Maaaring Magligtas sa Sangkatauhan at Magpalaya sa Atin mula sa Pasakit (Clip 1)"Saan Ang Aking Tahanan" - Diyos Lamang ang Maaaring Magligtas sa Sangkatauhan at Magpalaya sa Atin mula sa Pasakit (Clip 1) Tagalog Christian Movie 2018 | "Anak, Umuwi Ka Na!" Clip 4Tagalog Christian Movie 2018 | "Anak, Umuwi Ka Na!" Clip 4 "Anak, Umuwi Ka Na!" Clip 3 - "Maaaring Tagumpay na Maputol ng Taos na Pananampalataya sa Diyos ang Adiksyon sa Online Gaming""Anak, Umuwi Ka Na!" Clip 3 - "Maaaring Tagumpay na Maputol ng Taos na Pananampalataya sa Diyos ang Adiksyon sa Online Gaming" Tagalog Christian Movie 2018 | "Anak, Umuwi Ka Na!" Clip 2 - Bakit Napakadilim at Napakasama ng Mundo?Tagalog Christian Movie 2018 | "Anak, Umuwi Ka Na!" Clip 2 - Bakit Napakadilim at Napakasama ng Mundo? "Anak, Umuwi Ka Na!" Clip 1 - May Paraan para Maputol ang Adiksyon ng mga Kabataan sa Online Gaming"Anak, Umuwi Ka Na!" Clip 1 - May Paraan para Maputol ang Adiksyon ng mga Kabataan sa Online Gaming "Ang Pag-Uusap" - Ang Magandang Sagot ng Isang Kristiyano sa mga Pagkaunawa ng Isang Three-Self Pastor (Clip 5/6)"Ang Pag-Uusap" - Ang Magandang Sagot ng Isang Kristiyano sa mga Pagkaunawa ng Isang Three-Self Pastor (Clip 5/6) "Ang Pag-Uusap" - Ang Pagsunod sa Namumunong Rehimen ay Hindi Katulad ng Pagsunod sa Diyos (Clip 4/6)"Ang Pag-Uusap" - Ang Pagsunod sa Namumunong Rehimen ay Hindi Katulad ng Pagsunod sa Diyos (Clip 4/6) "Mapanganib Ang Landas Papunta sa Kaharian Ng Langit" - Niyanig ng Kidlat ng Silanganan ang mga Relihiyon (Clip 1/6)"Mapanganib Ang Landas Papunta sa Kaharian Ng Langit" - Niyanig ng Kidlat ng Silanganan ang mga Relihiyon (Clip 1/6) Ano ang Pinakamahalagang Gawi para Masalubong ang Pagdating ng Panginoon? (1/5) - Kumakatok sa PintuanAno ang Pinakamahalagang Gawi para Masalubong ang Pagdating ng Panginoon? (1/5) - Kumakatok sa Pintuan "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono" - Upang Mapag-aralan ang Pagbabalik ng Panginoon Dapat Tayong Makinig sa Tinig ng Diyos (Clip 3/9)"Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono" - Upang Mapag-aralan ang Pagbabalik ng Panginoon Dapat Tayong Makinig sa Tinig ng Diyos (Clip 3/9) Inilalantad ang Kamalian ng "Teoriyang Diyos-tao" (1/8) - Nanganganib na PagdalaInilalantad ang Kamalian ng "Teoriyang Diyos-tao" (1/8) - Nanganganib na Pagdala Kung Kayang Isabuhay ng Tao ang Imahen ng Diyos, Magagawa ba Niyang Maging Diyos? (2/8) - Nanganganib na PagdalaKung Kayang Isabuhay ng Tao ang Imahen ng Diyos, Magagawa ba Niyang Maging Diyos? (2/8) - Nanganganib na Pagdala Inilalantad ang Maling Ideya "Ang Nananahanan na Banal na Espiritu, Dalawang Espiritung Naghahalo" (3/8)Inilalantad ang Maling Ideya "Ang Nananahanan na Banal na Espiritu, Dalawang Espiritung Naghahalo" (3/8) Talaga bang Nauunawaan Mo si Pablo? (3/6) - Masasakit na AlaalaTalaga bang Nauunawaan Mo si Pablo? (3/6) - Masasakit na Alaala Alisin ang mga Kadena at Pag-aralan ang Tunay na Daan (1/4) - Kalagin Ang Mga Kadena At Tumakbo!Alisin ang mga Kadena at Pag-aralan ang Tunay na Daan (1/4) - Kalagin Ang Mga Kadena At Tumakbo! "Huwag Kang Makialam" - Pagtanggap sa Ebanghelyo ng Ikalawang Pagdating ng Panginoong Hesus at Pagtitipon sa Harap ng Diyos (Clip 2/5)"Huwag Kang Makialam" - Pagtanggap sa Ebanghelyo ng Ikalawang Pagdating ng Panginoong Hesus at Pagtitipon sa Harap ng Diyos (Clip 2/5) "Huwag Kang Makialam" - Paano Natin Tatratuhin ang Kidlat ng Silanganan sa Paraang Naaayon sa Kalooban ng Panginoon? (Clip 1/5)"Huwag Kang Makialam" - Paano Natin Tatratuhin ang Kidlat ng Silanganan sa Paraang Naaayon sa Kalooban ng Panginoon? (Clip 1/5) "Pananalig sa Diyos" - Ano ba ang Ibig Sabihin ng Tunay na Pananalig sa Diyos? (Clip 6/6)"Pananalig sa Diyos" - Ano ba ang Ibig Sabihin ng Tunay na Pananalig sa Diyos? (Clip 6/6) Pananalig sa Diyos - Ang Masusing Pagsusumikap ba para sa Panginoon ang Reyalidad ng Paniniwala sa Panginoon?(5/6)Pananalig sa Diyos - Ang Masusing Pagsusumikap ba para sa Panginoon ang Reyalidad ng Paniniwala sa Panginoon?(5/6) "Pananalig sa Diyos" - Ano ang Dinadala ng Gawain at Pagpapakita ng Diyos sa Relihiyosong Komunidad? (Clip 3/6)"Pananalig sa Diyos" - Ano ang Dinadala ng Gawain at Pagpapakita ng Diyos sa Relihiyosong Komunidad? (Clip 3/6) "Pananalig sa Diyos" - Ang Landas bang Binabatikos ng CCP at ng Relihiyosong Samahan ay Hindi ang Tunay na Daan? (Clip 2/6)"Pananalig sa Diyos" - Ang Landas bang Binabatikos ng CCP at ng Relihiyosong Samahan ay Hindi ang Tunay na Daan? (Clip 2/6) "Pananalig sa Diyos" - Ang Pagsunod ba sa Yaong nasa Kapangyarihan ay Talagang Pareho sa Pagsunod sa Diyos? (Clip 1/6)"Pananalig sa Diyos" - Ang Pagsunod ba sa Yaong nasa Kapangyarihan ay Talagang Pareho sa Pagsunod sa Diyos? (Clip 1/6) Mga Patotoo tungkol sa Pagdanas ng Paghatol sa Harapan ng Luklukan ni Cristo at Pagtanggap ng Buhay (5/5)Mga Patotoo tungkol sa Pagdanas ng Paghatol sa Harapan ng Luklukan ni Cristo at Pagtanggap ng Buhay (5/5) Magbibigay ba ang Panginoon ng Pagbubunyag sa Tao sa Pagbabalik Niya? (2/6) - "Ang Misteryo ng Kabanalan"Magbibigay ba ang Panginoon ng Pagbubunyag sa Tao sa Pagbabalik Niya? (2/6) - "Ang Misteryo ng Kabanalan" Ang Relihiyosong Babilonia ay Nakatadhanang Bumagsak sa Ilalim ng Galit ng Diyos (5/5) - "Babagsak ang Lungsod"Ang Relihiyosong Babilonia ay Nakatadhanang Bumagsak sa Ilalim ng Galit ng Diyos (5/5) - "Babagsak ang Lungsod" Ang Relihiyosong Mundo ay Sumama sa Pagiging Lungsod ng Babilonia (1/5) - "Babagsak ang Lungsod"Ang Relihiyosong Mundo ay Sumama sa Pagiging Lungsod ng Babilonia (1/5) - "Babagsak ang Lungsod" Ang Pagsunod ba sa mga Pastor at Elder ay Tulad ng Pagsunod sa Diyos?(6/6) - "Basagin Ang Sumpa"Ang Pagsunod ba sa mga Pastor at Elder ay Tulad ng Pagsunod sa Diyos?(6/6) - "Basagin Ang Sumpa" Tunay bang Hinirang ng Panginoon ang mga Pastor at Elder ng Relihiyosong Mundo?(5/6) - "Basagin Ang Sumpa"Tunay bang Hinirang ng Panginoon ang mga Pastor at Elder ng Relihiyosong Mundo?(5/6) - "Basagin Ang Sumpa" Paghihintay - Ang Katapusan ng mga Lumaban sa Ikalawang Pagdating ng Panginoon (4/7)Paghihintay - Ang Katapusan ng mga Lumaban sa Ikalawang Pagdating ng Panginoon (4/7)

Tagalog Christian Movie | "Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan" (Clip 1/2)

Tampok na mga Movie Clip   1420  

Panimula

Tagalog Christian Movie | "Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan" (Clip 1/2) Ano ang Ibig Sabihin ng Panginoon sa "Idalangin Ninyo ang sa Inyo’y Nagsisiusig"?

Recommended:

Tagalog Christian Movie | "Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan"

https://tl.kingdomsalvation.org/videos/after-the-church-falls-movie.html


Mula nang maging makapangyarihan ang Chinese Communist Party, patuloy na nitong sinugpo at inusig ang Kristiyanismo at Katolisismo upang lubos na mapawi ang lahat ng paniniwala sa relihiyon at maitatag ang China bilang lugar ng ateismo. Lalo na nang maging Pangulo si Xi Jinping umabot na sa sukdulan ang mga pag-atake ng CCP sa pananampalataya, at pati na ang Three-Self Church na opisyal na pinahintulutan ay winawasak at binabaklas ang mga krus.

Nagdusa rin ang Three-Self Church na dinaluhan ni Chen Song'en sa pag-uusig ng CCP, at nang wasakin ito muntik nang malibing doon nang buhay ang isang Kristiyano. Gayunman, ipagdarasal ng ilan sa simbahan, matapos makinig sa mga turo ng kanilang mga pastor at elder, ang rehimeng CCP, sa paniwalang sa paggawa nito, sinusunod nila ang mga salita ng Panginoong Jesus na, "Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig" (Mateo 5:44). Gayunman, maraming nananalig ang nalilito, dahil sa kabila ng katotohanan na matagal na nilang ipinagdarasal na mapagpala ang CCP, hindi lamang hindi nagsisi ang CCP, kundi giniba pa ang kanilang simbahan. Nagtaka sila: Talaga bang naaayon sa kalooban ng Diyos ang pagdarasal para sa CCP? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus sa "Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig"?


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos