Awit ng pagsamba "Ang Tinig ng Puso ng Isang Nilalang"

Awit ng pagsamba "Ang Tinig ng Puso ng Isang Nilalang"

2181 |Oktubre 28, 2017

Awit ng pagsamba - Ang Tinig ng Puso ng Isang Nilalang

Nais kong umiyak nguni't walang maiyakan.

Nais kong umawit nguni't walang maawit.

Nais kong ipahayag pag-ibig ng isang nilalang.

Naghahanap saan-saan, ngunit nadarama'y di masabi.

Praktikal at tunay na Diyos, pag-ibig sa puso ko.

Kamay 'tinataas sa pagpupuri't galak, naparito Ka sa mundo.

Tao'y mula sa alabok, binuhay ng Diyos.

Bumaba si Satanas upang tao'y tiwalihin.

Nawala pagkatao nila't katwiran.

Isa't isang nahulog mga henerasyon mula araw na 'yon.

Nguni't Ika'y ... ang praktikal at tunay na Diyos, pag-ibig sa puso ko.

Ako'y alabok nguni't mukha Mo'y kita ko. Pa'nong 'di 'ko sasamba?

Ang praktikal at tunay na D'yos, pag-ibig sa puso ko.

Ako ma'y alabok, mukha Mo'y kita ko. Pa'nong di Kita sasambahin?

D'yos nilalang ang tao't labis na mahal, kaya't muli S'yang naging tao,

tiniis mabuti't masama, kahirapa't lungkot,

inililigtas, dinadala tayo sa magandang lugar.

Lagi Ka naming pasasalamatan.

Ang praktikal at tunay na Diyos, pag-ibig sa puso ko.

Tiwali, nguni't iniligtas Mo ako! Pa'nong 'di 'ko sasamba?

Ang praktikal at tunay na Diyos, pag-ibig sa puso ko.

Tiwali, nguni't iniligtas Mo ako! Pa'nong 'di 'ko sasamba?

Pa'nong di Kita sasambahin? Pa'nong di Kita sasambahin?

Ang nilalang ay dapat sumamba sa D'yos, pagka't ito'y tungkulin niya,

Pinagpapala ako ni Satanas ng aliw, ngunit kinamuhian ko.

'Buti pang mamuhay sa pagkastigo't paghatol ng D'yos nang S'ya'y mahalin,

di na ninanasà kasiyahan ng laman, di na namumuhay sa impluwensya ni Satanas.

Praktikal tunay na Diyos, pag-ibig sa puso ko,

Ako'y mula alabok, mahalin Ka'y pinakadakilang pagpapala ko.

Praktikal tunay na Diyos, pag-ibig sa puso ko,

Ako'y mula alabok, mahalin Ka'y pinakadakilang pagpapala ko.

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Ipakita ang iba pa
Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger

I-share

Kanselahin