Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang SimbahanPananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan Tagalog Christian Movie Trailer | "Ang Pag-ibig ng Isang Ina"Tagalog Christian Movie Trailer | "Ang Pag-ibig ng Isang Ina" Tagalog Christian Movie Trailer | "Isang Kaligayahang Pinakahihintay"Tagalog Christian Movie Trailer | "Isang Kaligayahang Pinakahihintay" Tagalog Christian Movie Trailer | "Hindi Naglalaho ang Integridad"Tagalog Christian Movie Trailer | "Hindi Naglalaho ang Integridad" Tagalog Gospel Movie (Trailer) "Ibunyag ang Misteryo Tungkol sa Biblia"Tagalog Gospel Movie (Trailer) "Ibunyag ang Misteryo Tungkol sa Biblia" Christian Movie Trailer "Ang Sugo ng Ebanghelyo"Christian Movie Trailer "Ang Sugo ng Ebanghelyo" Tagalog Christian Movie Trailer "Lumabas Sa Biblia"Tagalog Christian Movie Trailer "Lumabas Sa Biblia" Tagalog Christian Movie (Trailer) "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono"Tagalog Christian Movie (Trailer) "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono" Tagalog Christian Movie "Kumakatok sa Pintuan"Tagalog Christian Movie "Kumakatok sa Pintuan" Best Tagalog Christian Movie Trailer "Umabot sa Huling Tren Caught the Last Train"Best Tagalog Christian Movie Trailer "Umabot sa Huling Tren Caught the Last Train" Tagalog Christian Movie | "Nakamamatay na Kamangmangan" (Official Trailer)Tagalog Christian Movie | "Nakamamatay na Kamangmangan" (Official Trailer) Tagalog Christian Movie Trailer  "Kumawala sa Bitag"Tagalog Christian Movie Trailer "Kumawala sa Bitag" Tagalog Christian Movie "Nanganganib na Pagdala" (Trailer)Tagalog Christian Movie "Nanganganib na Pagdala" (Trailer) Tagalog Christian Movie Trailer "Mapalad ang Mapagpakumbaba"Tagalog Christian Movie Trailer "Mapalad ang Mapagpakumbaba" Tagalog Christian Movie "Pagkamulat" (Trailer)Tagalog Christian Movie "Pagkamulat" (Trailer) agalog Christian Full Movie HD 2018 "Sino Siya na Nagbalik" (Trailer)agalog Christian Full Movie HD 2018 "Sino Siya na Nagbalik" (Trailer) Tagalog Christian Movie Trailer "Nagbago Ang Pangalan ng Diyos?!"Tagalog Christian Movie Trailer "Nagbago Ang Pangalan ng Diyos?!" Tagalog Christian Movie "Napakagandang Tinig" (Trailer)Tagalog Christian Movie "Napakagandang Tinig" (Trailer) Latest Tagalog Christian Movie Trailer 2018 "Ang Sandali ng Pagbabago"Latest Tagalog Christian Movie Trailer 2018 "Ang Sandali ng Pagbabago" Best Christian Movie "Masasakit na Alaala" (Trailer)Best Christian Movie "Masasakit na Alaala" (Trailer) Tagalog Christian Movie 2018 "Pananabik" (Trailer)Tagalog Christian Movie 2018 "Pananabik" (Trailer) Tagalog Christian Movie 2018 "Kalagin Ang Mga Kadena At Tumakbo!" (Trailer)Tagalog Christian Movie 2018 "Kalagin Ang Mga Kadena At Tumakbo!" (Trailer) Tagalog Christian Movie 2018 Mapanganib ang Landas Papunta sa Kaharian ng Langit (Trailer)Tagalog Christian Movie 2018 Mapanganib ang Landas Papunta sa Kaharian ng Langit (Trailer) Tagalog Christian Movie 2018 | "Awit ng Tagumpay" (Trailer)Tagalog Christian Movie 2018 | "Awit ng Tagumpay" (Trailer) Tagalog Christian Movie 2018 | "Ang Hiwaga ng Kabanalan: Ang Karugtong" (Trailer)Tagalog Christian Movie 2018 | "Ang Hiwaga ng Kabanalan: Ang Karugtong" (Trailer) Tagalog Christian Movie 2018 | "Sino ang Aking Panginoon" (Trailer)Tagalog Christian Movie 2018 | "Sino ang Aking Panginoon" (Trailer) Best Christian Movie “Huwag Kang Makialam” TrailerBest Christian Movie “Huwag Kang Makialam” Trailer Tagalog Christian Movie 2018 | "Paghihintay" (Trailer)Tagalog Christian Movie 2018 | "Paghihintay" (Trailer) Tagalog Gospel Videos "Sino ang Muling Nagpapako sa Diyos sa Krus?" (Trailer)Tagalog Gospel Videos "Sino ang Muling Nagpapako sa Diyos sa Krus?" (Trailer) Tagalog Christian Movie 2018 "Babagsak ang Lungsod" (Trailer)Tagalog Christian Movie 2018 "Babagsak ang Lungsod" (Trailer) Tagalog Christian Movie "Red Re-Education sa Bahay" (Trailer)Tagalog Christian Movie "Red Re-Education sa Bahay" (Trailer) Tagalog Christian Movie 2018 | Anak, Umuwi Ka Na! (Trailer)Tagalog Christian Movie 2018 | Anak, Umuwi Ka Na! (Trailer) Tagalog Christian Movie 2018 | Pananalig sa Diyos (Trailer)Tagalog Christian Movie 2018 | Pananalig sa Diyos (Trailer) Tagalog Christian Movie | Ang Misteryo ng Kabanalan (Trailer)Tagalog Christian Movie | Ang Misteryo ng Kabanalan (Trailer) Tagalog Christian Movie | Ang Aking Pinapangarap na Kaharian sa Langit (Trailer)Tagalog Christian Movie | Ang Aking Pinapangarap na Kaharian sa Langit (Trailer) Tagalog Christian Gospel Movie  | "Saan Ang Aking Tahanan" [Trailer]Tagalog Christian Gospel Movie | "Saan Ang Aking Tahanan" [Trailer] Tagalog na Cristianong Ebanghelyong Pelikula | "Basagin Ang Sumpa" [Trailer]Tagalog na Cristianong Ebanghelyong Pelikula | "Basagin Ang Sumpa" [Trailer]

Tagalog Christian Movie | "Nakamamatay na Kamangmangan" (Official Trailer)

Mga Pelikula Tungkol sa Ebanghelyo   1306  

Panimula

Tagalog Christian Movie | "Nakamamatay na Kamangmangan" (Official Trailer)

Si Zheng Mu'en ay kapanalig sa isang simbahang Kristiyanong Chinese sa US, matagal na nanalig sa Panginoon, at marubdob na naglingkod at gumugol para sa Panginoon. Isang araw, nagpatotoo sa kanya ang kanyang tita na nagbalik na ang Panginoong Jesus para ipahayag ang katotohanan at hatulan at dalisayin ang tao sa mga huling araw, isang balitang labis niyang ikinatuwa. Matapos basahin ang salita ng Makapangyarihang Diyos at panoorin ang mga pelikula at video ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, nadama ni Zheng Mu'en na ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay ang katotohanan, at na maaari ngang ang Makapangyarihang Diyos ang pagbabalik ng Panginoong Jesus, kaya sinimulan nilang siyasatin ng kanyang mga kapatid ang gawain ng Diyos sa mga huling araw. Pero nang matuklasan ito ni Pastor Ma, ang lider ng kanilang iglesia, paulit-ulit nitong pinakialaman at pinigilan si Zheng Mu'en. Ipinakita niya kay Zheng Mu'en ang isang propaganda video ng gobyernong CCP na naninira at tumutuligsa sa Kidlat ng Silanganan sa pagtatangkang patigilin si Zheng Mu'en sa pagsisiyasat nito sa tunay na daan, at nalito siya nang husto sa videong ito: Malinaw na nakikita niya na ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos ang katotohanan at tinig ng Diyos, kaya bakit tinutuligsa ng mga pastor at elder ng mga relihiyon ang Makapangyarihang Diyos? Hindi lang nila ayaw maghanap o magsiyasat mismo, sinikap pa nilang patigilin ang iba na tanggapin ang tunay na daan. Bakit ganoon? … Nangamba si Zheng Mu'en na malinlang siya at mali ang tinatahak niyang landas, pero nangamba rin siyang mawalan ng pagkakataong ma-rapture. Sa gitna ng pagtatalo ng damdamin at pagkalito, nagpakita pa si Pastor Ma ng mas negatibong propaganda mula sa CCP at sa mga relihiyon, na nagbunga ng mas maraming pagdududa sa puso ni Zheng Mu'en. Ipinasiya niyang makinig kay Pastor Ma at tigilan ang pagsisiyasat sa tunay na daan. Kalaunan, matapos marinig ang patotoo at paliwanag ng mga saksi ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, naunawaan ni Zheng Mu'en na sa pagsisiyasat sa tunay na daan, ang pinaka-pangunahing prinsipyo ay alamin kung nasa daang iyon ang katotohanan at kung nagpapahayag ito ng tinig ng Diyos. Sinuman na makakayang magpahayag ng maraming katotohanan ay posibleng ang pagpapakita ni Cristo, dahil walang miyembro ng tiwaling sangkatauhan ang maaaring magpahayag ng katotohanan. Hindi maikakaila ang katotohanang ito. Kung hindi nagtutuon ang isang tao sa pakikinig sa tinig ng Diyos habang sinisiyasat nila ang tunay na daan, at sa halip ay hinihintay ang pagbaba ng Panginoong Jesus sakay ng mapuputing ulap batay sa kanilang mga imahinasyon, hinding-hindi nila matatanggap ang pagpapakita ng Diyos. Sa wakas ay naunawaan din ni Zheng Mu'en ang hiwaga ng matatalinong birhen na nakinig sa tinig ng Diyos na binanggit ng Panginoong Jesus, nagpasiyang hindi na maniniwala sa mga kasinungalingan at katawa-tawang mga teorya ng gobyernong CCP at ng mga pastor at elder ng mga relihiyon, at tumakas sa mga paghihigpit at pang-aalipin ng pastor ng kanyang relihiyon. Lubhang nahirapan si Zheng Mu'en sa pagsisiyasat sa tunay na daan. Kung hindi sa pagkaintindi o paghahangad sa katotohanan, walang paraan para marinig ang tinig ng Diyos o ma-rapture sa harap ng luklukan ng Diyos. Sa halip, malilinlang at makokontrol at mamamatay lang ang isang tao sa bitag ni Satanas, na lubos na tumutupad sa mga salita sa Biblia na, "Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman" (Hos 4:6). "Ang mangmang ay namamatay sa kakulangan ng pagunawa" (Kaw. 10:21).


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.


Ang ilang materyal sa video na ito ay galing sa:

Mitch Martinez www.mitchmartinez.com

Atmosphere 06 Green Screen Chroma Key Green Screen( https://youtu.be/O-S83BGHGrc ) by HD Green Screen/CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ )

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos