Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

May Paraan upang Lutasin ang Kayabangan

4

Xiaochen Lunsod ng Zhengzhou, Probinsiya ng Henan

Nakamamatay na kahinaan ko ang kayabangan. Madalas ko dating ipakita ang aking mayabang na disposisyon, laging iniisip na mas mahusay ako kaysa sa ibang tao. Lalo na nang inayos ko ang mga artikulo o nakipag-usap ako sa aking kasosyo tungkol sa trabaho, lagi akong mayabang at hindi nakikinig nang may pagpapakumbaba sa ibang mga opinyon. Ang kawalan ko ng kakayahang makipagtulungan nang may pagkakasundo sa mga kasosyo ko ang madalas magdulot ng mga problema sa trabaho. Kinausap ako ng mga kapatid tungkol sa usaping ito nang maraming beses, at madalas din akong nagbabasa tungkol sa paglalantad ng Diyos sa mayabang na kalikasan ng mga tao. Pero dahil hindi ko pa nakakamit ang tunay na pagkakaunawa sa sarili kong kalikasan at diwa at hindi ko rin tunay na makamuhian ito, nawawalan ako ng kontrol tuwing mahaharap ako sa naaayong kapaligiran. Pagkaraan, makararamdam din ako ng pagkainis, pero dahil hindi na ito maibabalik, ang tangi ko na lang magagawa ay patuloy na subukang unawain ito. Kaya nangyari ito nang paulit-ulit. Pakiramdam ko ay lubos akong napapahiya at walang magawa.

Nakita ko minsan ang sumusunod na mga salita ng Diyos habang isinasagawa ang espiritwal na debosyon: “Paano mo lulutasin ang iyong kalikasan? Una, dapat mong malaman ang iyong kalikasan at dapat mo ring maunawaan kapwa ang salita at ang kalooban ng Diyos. Paano sa gayon maaari kang makatiyak, sa pinakamalaking lawak, na maiiwasan mong makagawa ng maling mga gawain, sa paggawa lamang nang yaong umaayon sa katotohanan? Kung nais mong makagawa ng isang pagbabago, samakatuwid dapat mong pakaisiping mabuti ito. Sa mga tuntunin ng iyong may-kapintasang kalikasan, anong mga uri ng katiwalian ang binubuo nito at aling mga paraan ng mga gawain ang may kakayahan ito, anong paglapit ang maaari sa gayon ang mapagtitibay at paano maaaring isagawa ito upang makontrol ito – ito ang napakahalagang katanungan. … Si Lin Zexu[a] ay madaling magalit. Batay sa kanyang sariling kahinaan isinulat niya ang sumusunod na kasabihan sa kanyang kwarto: ‘Rendahan ang iyong init ng ulo.’ Ito ang diskarte ng tao, gayunman ito ay tunay na gumagana. Bawat indibidwal ay may kanya-kanyang sariling mga prinsipyo na sinusundan, kaya dapat ka ring magtakda ng mga prinsipyo na may paggalang sa iyong sariling kalikasan. Ang mga prinsipyong ito ay kinakailangan, ang hindi pagkakaroon ng mga ito ay hindi aakalain. Ito rin ang dapat mong maging kasabihan para sa paniniwala sa Diyos at sa iyong alituntunin ng pagkilos” (“Paglutas sa Kalikasan at Pagsasagawa ng Katotohanan” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo). Ang mga salita ng Diyos ay nagbigay sa akin ng landas na puwede ko agad tahakin. Naunawaan ko: Para mabago ang suwail na disposisyon, sa isang banda dapat madalas mong kainin at inumin ng mga salita tungkol sa paglalantad ng Diyos sa tiwaling na diwa ng tao, at sa kabilang banda kailangan mong tumutok sa isang kasabihan sa pagkontrol ng iyong kalikasan para namamalayan mong makontrol ang mga pagbubunyag tungkol sa iyong kalikasan at kung gayon talikuran ang iyong sarili sa pagsasagawa ng katotohanan. Kung gayon, alinsunod sa mga aspeto ng aking katiwalian tulad ng mayabang na kalikasan ko, pagmamalaki sa kawastuhan ng sarili, at pagtangging pakinggan ang mga opinyon ng mga kasosyo, nakabuo ako ng kasabihan: “Walang puwedeng ipagyabang ang sandakot na tae maliban sa kaunting alingasaw.” Tuwing makikipag-usap ako sa isang tanong sa mga kasosyo ko, gagamitin ko muna ang kasabihang ito para bigyang-babala ang sarili ko, matibay na inaalalang tae ang diwa ko at nababalutan ng alingasaw ang buong katawan ko. Inaalala ko rin kung paano ako nagdulot ng masyadong maraming problema para sa trabaho dahil sa kayabangan at pagkamakasarili ko, at walang anumang dapat ipagyabang. Sa gayong paraan, hindi ko sasabihing talagang lagi akong tama, at magbibigay din ito sa akin ng salingsing ng pusong naghahanap, ginagawa akong may kagustuhang pagpakumbaba at pakinggan ang mga opinyon ng iba. Minsan gusto ko pa ring pabulaanan ang mga pananaw ng iba, pero sa sandaling maisip ko ang kasabihan, namamalayan kong talikuran ang sarili at isagawa sa katotohanan ng may pagkakasundong pakikipagtulungan.

May Paraan upang Lutasin ang Kayabangan

Pagkatapos ng ilang sandali, nagugulat kong natuklasan na, nang magpakumbaba ako, nakatatanggap ako ng pagliliwanag at pagpapalinaw ng Banal na Espiritu mula sa pakikipag-usap sa mga kasosyo ko, at nakikita ang ilang kakatwang mga aspeto sa pagtanggap ko ng katotohanan. Kasabay nito, natuklasan ko rin ang ilang mga kalakasan ng ibang tao, at may kagustuhan akong lumapit sa mga ito at punan ang sarili ko. Hindi ko rin iniisip na mas mahusay ako kaysa sa ibang tao sa lahat ng bagay at ibinababa ko rin ang aking mapagmataas na kaisipan. Hindi na kasingsakit tulad ng dati ang pagkiramdam ng pagkakanulo sa aking sarili, at naramdaman ko sa puso na ang pagpapakumbaba ng aking sarili at pagpapakumbaba sa pakikinig sa opinyon ng mga kasosyo ko ay medyo nakatutuwa, nakikinabang hindi lang sa pagsulong ng sarili kong buhay kundi napapahusay din ang mga resulta ng gawain namin sa pamamagitan ng pag-alalay sa mga pagkukulang ng isa’t isa at pagkakaisa.

Sa pamamagitan ng karanasang ito, natikman ko ang tamis ng pagsasagawa ng katotohanan at nakitang ang pagbuo ng isang kasabihan ay nagagawa ang sarili na may malay na kontrolin ang mga pagbubunyag ng aking katiwalian, hindi lamang binabawasan ang aking mga paglabag kundi nagkakaroon ng mas maraming pagkakataon na maunawaan ang katotohanan. Kasabay nito, napagtanto ko rin na ang nakalipas na mga pagbubunyag ng mayabang na kalikasan ko ay sobrang pangit at nakakasuka. Salamat sa Diyos sa paggabay sa akin para malaman ang mga bagay na ito. Mula ngayon, bubuo ako ng katugmang mga kasabihan sa iba’t ibang aspeto ng aking katiwalian at pigilan ang aking sarili upang maaari kong isagawa ang katotohahan. Madalas ko ring babasahin ang salita ng Diyos para malaman ang diwa ng sarili kong kalikasan upang magawa kong tunay na kamuhian ang aking sarili at matanggal ang katiwalian sa lalong madaling panahon upang bigyang-kasiyahan ang Diyos.

Mga talababa:

a. Lin Zexu (Agosto 30,1785–Nobyembre 22, 1850) isang iskolar na Tsino at opisyal ng dinastiyang Qing.

Kaugnay na Content

 • Isang Mapagpanggap na Diwa Bago sa Isang Pagkabuwal

  Baixue Lungsod ng Shenyang Dahil sa isang pangangailangan sa trabaho, inilipat ako sa ibang lugar ng trabaho. Nang panahong iyon, labis akong nagpasal…

 • Ang Paghatol Ay Liwanag

  Pagkastigo at paghatol ng Diyos ang pinakamabuting pag-iingat sa tao at pinakadakilang biyaya. Tanging sa pamamagitan lamang ng pagkastigo at paghatol ng Diyos magigising ang tao, at kapopootan ang laman, at kapopootan si Satanas. Ang mahigpit na pagdisiplina ng Diyos ay nagpapalaya sa tao mula sa impluwensya ni Satanas, siya’y pinalalaya nito mula sa kanyang sariling makitid na mundo, at hinahayaan siyang mamuhay sa liwanag ng presensya ng Diyos.

 • Sinira Ako ng Aking mga Prinsipyo sa Buhay

  Sapagkat palagi kong pinanghahawakan ang panlilinlang na ito bilang kasabihang dapat isabuhay, nang ipamukha ng kapatid na babaeng ito ang mga pagkukulang ko upang tulungan akong kilalanin sila at magbago tungo sa ikabubuti, hindi lamang hindi ko tinanggap ang kanyang mga komento, naisip ko pa nga na tinutuya niya ako at pinupuna maging mga hindi mahalagang detalye.

 • Kumikilos ang Banal na Espiritu sa Maprinsipyong Paraan

  Ngayon ko lamang ito napagtanto, bagama't may oras na liliwanagan ng Diyos ang bawat tao, ito ay totoo, may prinsipyo sa likod ng gawain ng Banal na Espiritu sa tao. Ang tao mismo ay dapat na magkaroon ng nagnanasang, naghahanap na puso upang maging positibo at aktibong makasama sa gawain ang Diyos. Pagkatapos lamang magagawa ng Banal na Espiritu na kumilos sa tao at liwanagin at palinawin ang pag-unawa ng tao sa kalooban ng Diyos, upang maunawaan nila ang katotohanan sa Kanyang mga salita.